Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Galek, Karol
Číslo schôdze 72
Volebné obdobie 8
Dátum podania 05. 10. 2022

Ďalší predkladatelia
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Šudík, Tomáš
 • Šíbl, Jaromír
 • Šipoš, Michal
 • Šefčík, Marek
 • Svrček, Miloš
 • Vetrák, Milan
 • Drdul, Dominik
 • Cseh, Peter
 • Kučera, Karol
 • Krajčí, Marek
 • Majorová Garstková, Jana
 • Horváthová, Eva
 • Galek, Karol
 • Baránik, Alojz
 • Dostál, Ondrej

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1020 Karol Galek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1020 Karol Galek II (83 KB)

Deň v parlamente

<- ->