Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Šeliga, Juraj
Číslo schôdze 72
Volebné obdobie 8
Dátum podania 27. 09. 2022 16:00

Ďalší predkladatelia
 • Kremský, Peter
 • Šipoš, Michal
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Šeliga, Juraj
 • Šipoš, Michal
 • Kavecká, Monika
 • Kučera, Karol
 • Vetrák, Milan
 • Nemec, Richard
 • Fecko, Martin
 • Stančík, Andrej
 • Kollár, Miroslav
 • Drdul, Dominik
 • Grendel, Gábor
 • Majorová Garstková, Jana
 • Kremský, Peter
 • Halák, Róbert
 • Gyimesi, György
 • Drábiková, Lucia

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1198 Juraj Šeliga II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1198 Juraj Šeliga II (62 KB)

Deň v parlamente

<- ->