Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe o výsledku kontroly - Zmluvy a ich plnenia súvisiace s dostavbou tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce (Navrhovatelia požiadali listom z 18. marca 2021 o vypustenie ich tlače z programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a jej zaradenie na najbližšiu nasledujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.) (Navrhovatelia vzali listom zo 6. mája 2021 svoj návrh zákona späť.)

Predkladateľ Beluský, Martin
Číslo schôdze 25
Volebné obdobie 8
Dátum podania 17. 03. 2021


Podpísaní poslanci
  • Beluský, Martin

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0454 Martin Beluský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0454 Martin Beluský II (18 KB)

Deň v parlamente

<- ->