Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Vašečka, Richard
Číslo schôdze 18
Volebné obdobie 8
Dátum podania 24. 11. 2020 18:30

Ďalší predkladatelia
 • Lukáč, Jozef
 • Leščáková, Viera

Podpísaní poslanci
 • Vaňová, Jarmila
 • Vašečka, Richard
 • Drdul, Dominik
 • Dobeš, Peter
 • Gyimesi, György
 • Jílek, Rastislav
 • Kyselica, Lukáš
 • Kuriak, Milan
 • Kučera, Karol
 • Leščáková, Viera
 • Lukáč, Jozef
 • Majorová Garstková, Jana
 • Mihalik, Marcel
 • Šudík, Tomáš
 • Nemec, Richard

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0264 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0264 Richard Vašečka II (122 KB)

Deň v parlamente

<- ->