Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Rajtár, Jozef
Číslo schôdze 46
Volebné obdobie 7
Dátum podania 18. 06. 2019 17:05

Ďalší predkladatelia
 • Kiššová, Jana
 • Jurzyca, Eugen
 • Laurenčík, Milan
 • Baránik, Alojz
 • Dostál, Ondrej

Podpísaní poslanci
 • Baránik, Alojz
 • Dostál, Ondrej
 • Galek, Karol
 • Ivan, Miroslav
 • Kiššová, Jana
 • Osuský, Peter
 • Sloboda, Vladimír
 • Rajtár, Jozef
 • Pavelka, Radoslav
 • Blahová, Natália
 • Galko, Ľubomír
 • Gröhling, Branislav
 • Jurzyca, Eugen
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Laurenčík, Milan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1552 Jozef Rajtár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1552 Jozef Rajtár II (80 KB)

Deň v parlamente

<- ->