Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Krištúfková, Petra
Číslo schôdze 38
Volebné obdobie 7
Dátum podania 29. 11. 2018


Podpísaní poslanci
 • Krištúfková, Petra
 • Štarchoň, Peter
 • Šebová, Zuzana
 • Kollár, Boris
 • Mihál, Jozef
 • Macháčková, Katarína
 • Petrík, Simona
 • Poliačik, Martin
 • Pčolinská, Adriana
 • Pčolinský, Peter
 • Simon, Zsolt
 • Verešová, Anna
 • Beblavý, Miroslav
 • Goga, Ľudovít
 • Gaborčáková, Soňa
 • Dubačová, Viera

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1160 Petra Krištúfková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1160 Petra Krištúfková II (84 KB)

Deň v parlamente

<- ->