Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Predkladateľ Zelník, Štefan
Číslo schôdze 33
Volebné obdobie 7
Dátum podania 13. 06. 2018 15:56

Ďalší predkladatelia
 • Bastrnák, Tibor

Podpísaní poslanci
 • Zelník, Štefan
 • Valocký, Jozef
 • Šuca, Peter
 • Senko, Ján
 • Pfundtner, Edita
 • Suchánek, Alan
 • Bastrnák, Tibor
 • Baláž, Vladimír
 • Balódi, Ladislav
 • Blanár, Juraj
 • Antal, Peter
 • Faič, Vladimír
 • Janckulík, Igor
 • Kresák, Peter
 • Červeňáková, Elena

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0952 Štefan Zelník II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0952 Štefan Zelník II (52 KB)

Deň v parlamente

<- ->