Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Beblavý, Miroslav
Číslo schôdze 17
Volebné obdobie 7
Dátum podania 16. 05. 2017 15:19


Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    7 0553 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0553 Miroslav Beblavý II (25 KB)

    Deň v parlamente

    <- ->