Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Predkladateľ Dostál, Ondrej
Číslo schôdze 12
Volebné obdobie 7
Dátum podania 09. 02. 2017

Ďalší predkladatelia
 • Blahová, Natália
 • Jurinová, Erika
 • Verešová, Anna
 • Zimenová, Zuzana

Podpísaní poslanci  Dokumenty

  7 0366 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0366 Ondrej Dostál II (34 KB)

  Deň v parlamente

  <- ->