Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Bódy, Peter
Číslo schôdze 61
Volebné obdobie 3
Dátum podania 19. 04. 2006


Podpísaní poslanci
 • Angyalová, Edita
 • Baška, Jaroslav
 • Blanár, Juraj
 • Bódy, Peter
 • Buček, Jozef
 • Burian, Jozef
 • Čaplovič, Dušan
 • Hurban, Jozef
 • Chovanec, Miroslav
 • Ivanko, Alexej
 • Kondrót, Maroš
 • Laššáková, Jana
 • Madej, Róbert
 • Muňko, Dušan
 • Navrátilová, Ľubica
 • Šimko, Ivan
 • Šulaj, Igor

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

3 1478 Peter Bódy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 3 1478 Peter Bódy II (335 KB)

Deň v parlamente

<- ->