Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Poliačik, Martin
Číslo schôdze 53
Volebné obdobie 6
Dátum podania 30. 06. 2015 17:33


Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    6 1498 Martin Poliačik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1498 Martin Poliačik II (23 KB)

    Deň v parlamente

    <- ->