Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Blanár, Juraj
Číslo schôdze 46
Volebné obdobie 6
Dátum podania 12. 02. 2015 16:01


Podpísaní poslanci
 • Blaha, Ľuboš
 • Baška, Jaroslav
 • Číž, Miroslav
 • Gabániová, Darina
 • Holeva, Viliam
 • Martvoň, Anton
 • Nachtmannová, Oľga
 • Panáček, Milan
 • Petrák, Ľubomír
 • Bublavý, Dušan
 • Goga, Pavol
 • Hufková, Eva
 • Jasaň, Viliam
 • Mazúrová, Viera
 • Náhlik, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1288 Juraj Blanár2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1288 Juraj Blanár2 II (78 KB)

Deň v parlamente

<- ->