Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Blanár, Juraj
Číslo schôdze 46
Volebné obdobie 6
Dátum podania 12. 02. 2015 16:01

Ďalší predkladatelia
 • Baška, Jaroslav
 • Bublavý, Dušan
 • Panáček, Milan
 • Podmanický, Ján

Podpísaní poslanci
 • Baška, Jaroslav
 • Blanár, Juraj
 • Bublavý, Dušan
 • Panáček, Milan
 • Podmanický, Ján
 • Petro, František
 • Raši, Richard
 • Valocký, Jozef
 • Ježík, Jozef
 • Duchoň, Daniel
 • Laššáková, Jana
 • Hufková, Eva
 • Lebocký, Tibor
 • Kučerová, Viera
 • Martvoň, Anton

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1288 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1288 Juraj Blanár II (128 KB)

Deň v parlamente

<- ->