Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Hlina, Alojz
Číslo schôdze 29
Volebné obdobie 6
Dátum podania 28. 01. 2014 15:56

Ďalší predkladatelia
 • Fecko, Martin
 • Huba, Mikuláš

Podpísaní poslanci
 • Fecko, Martin
 • Hlina, Alojz
 • Huba, Mikuláš
 • Mikloško, Jozef
 • Muránsky, Peter
 • Přidal, Alojz
 • Škripek, Branislav
 • Štefanec, Ivan
 • Vašečka, Richard
 • Zajac, Pavol
 • Brocka, Július
 • Jurinová, Erika
 • Kuffa, Štefan
 • Matovič, Igor
 • Mezenská, Helena
 • Kadúc, Miroslav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0757 Alojz Hlina II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0757 Alojz Hlina II (88 KB)

Deň v parlamente

<- ->