Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Šedivcová, Viera
Číslo schôdze 27
Volebné obdobie 6
Dátum podania 26. 11. 2013

Ďalší predkladatelia
 • Halúz, Milan
 • Janíková, Mária

Podpísaní poslanci
 • Halúz, Milan
 • Janíková, Mária
 • Petro, František
 • Panáček, Milan
 • Podmanický, Ján
 • Bublavý, Dušan
 • Kéry, Marián
 • Pavlovičová, Svetlana
 • Puci, Róbert
 • Hreha, Štefan
 • Holeva, Viliam
 • Gaži, Peter
 • Hufková, Eva
 • Daniš, Zoltán
 • Šedivcová, Viera
 • Jasaň, Viliam
 • Galis, Dušan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0716 Viera Šedivcová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0716 Viera Šedivcová II (106 KB)

Deň v parlamente

<- ->