Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Blanár, Juraj
Číslo schôdze 14
Volebné obdobie 6
Dátum podania 05. 02. 2013 14:39


Podpísaní poslanci
 • Blanár, Juraj
 • Holeva, Viliam
 • Hreha, Štefan
 • Krajkovič, Mikuláš
 • Gaži, Peter
 • Hufková, Eva
 • Lukša, Michal
 • Müllerová, Emília
 • Petrák, Ľubomír
 • Rošková, Ľubica
 • Goga, Pavol
 • Gašparovič, Štefan
 • Halúz, Milan
 • Jánoš, Vladimír
 • Andreánsky, Ladislav
 • Bublavý, Dušan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0293 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0293 Juraj Blanár II (89 KB)

Deň v parlamente

<- ->