Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Blanár, Juraj
Číslo schôdze 7
Volebné obdobie 6
Dátum podania 19. 09. 2012 18:45


Podpísaní poslanci
 • Blanár, Juraj
 • Bublavý, Dušan
 • Daniš, Zoltán
 • Galis, Dušan
 • Halúz, Milan
 • Hufková, Eva
 • Jasaň, Viliam
 • Kéry, Marián
 • Kubánek, Stanislav
 • Kučerová, Viera
 • Laššáková, Jana
 • Nachtmannová, Oľga
 • Panáček, Milan
 • Podmanický, Ján
 • Vitteková, Anna
 • Želiezka, Ľubomír

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0120 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0120 Juraj Blanár II (103 KB)

Deň v parlamente

<- ->