Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Jahnátek, Ľubomír
Číslo schôdze 16
Volebné obdobie 5
Dátum podania 25. 03. 2011 12:51

Ďalší predkladatelia
 • Lazár, Ladislav
 • Žiga, Peter

Podpísaní poslanci
 • Číž, Miroslav
 • Fico, Robert
 • Gabániová, Darina
 • Jahnátek, Ľubomír
 • Lazár, Ladislav
 • Lišková, Iveta
 • Riapošová, Bibiána
 • Pavlis, Pavol
 • Pellegrini, Peter
 • Richter, Ján
 • Rošková, Ľubica
 • Saloň, Marián
 • Senko, Ján
 • Šuca, Peter
 • Tomanová, Viera
 • Vaľová, Jana
 • Vážny, Ľubomír
 • Vitteková, Anna
 • Žiga, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

5 0212 Ľubomír Jahnátek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0212 Ľubomír Jahnátek II (78 KB)

Deň v parlamente

<- ->