Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Vytlačiť stránku / Print page

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
02. 02. 2006Mušková, Ľudmila1383 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Dušana ČAPLOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 55 -
01. 02. 2006Mušková, Ľudmila1257 Vládny návrh zákona o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55 -
09. 12. 2005Mušková, Ľudmila1304 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 52 -
08. 12. 2005Mušková, Ľudmila1304 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 52 -
30. 06. 2005Mušková, Ľudmila1114 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z. 44 -

Deň v parlamente

<- ->