Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov Vytlačiť stránku / Print page

12
Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci otázok v súvislosti s rozhodnutiami o akreditácii verejných vysokých škôl Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 11. 2015Kadúc, Miroslav-Draxler, Juraj
Vo veci školských stravovacích zariadení Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 10. 2015Kadúc, Miroslav-Draxler, Juraj
Vo veci zrušenia podpory pre výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 10. 2015Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci uplatniteľnosti absolventov pedagogických fakúlt v praxi Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 10. 2015Kadúc, Miroslav-Draxler, Juraj
Vo veci disciplinárnych konaní voči sudcom a iným právnickým profesiám Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 10. 2015Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci implementácie rozhodnutia EK Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 10. 2015Kadúc, Miroslav-Hudák, Vazil
Vo veci realizácie projektu "Obnova hradu Zborov" Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 8. 2015Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci ekonomického vplyvu príchodu firmy Jaguar Land Rover na slovenský trh Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 8. 2015Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci ekonomického vplyvu príchodu firmy Jaguar Land Rover na slovenský trh Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 8. 2015Kadúc, Miroslav-Hudák, Vazil
Vo veci novej sústavy identifikátorov fyzických osôb Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 6. 2015Kadúc, Miroslav-Kaliňák, Robert
Vo veci cien CT a MR Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 6. 2015Kadúc, Miroslav-Čislák, Viliam
Vo veci cien CT a MR vyšetrení Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 6. 2015Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci dĺžky praxe advokátskeho koncipienta Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 6. 2015Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci dĺžky praxe vyššieho súdneho úradníka Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 6. 2015Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci poplatkov za prednostné vyšetrenia Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 6. 2015Kadúc, Miroslav-Čislák, Viliam
Vo veci zavádzania systému E-kolok Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 5. 2015Kadúc, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci nákupu tonerov STU Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 5. 2015Kadúc, Miroslav-Draxler, Juraj
Vo veci zlepšenia atmosféry v školách a iné Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 5. 2015Kadúc, Miroslav-Draxler, Juraj
Vo veci výberu zástupcu predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 4. 2015Kadúc, Miroslav-Čislák, Viliam
Vo veci volieb do samosprávnych orgánov v obciach s malým počtom obyvateľov Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 4. 2015Kadúc, Miroslav-Kaliňák, Robert
Vo veci problematiky Trestného poriadku Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 4. 2015Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci problematiky normotvorby Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 4. 2015Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci rozvoja cestovného ruchu Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 4. 2015Kadúc, Miroslav-Počiatek, Ján
Vo veci osobitného odvodu prevádzkovateľa elektronického mýta Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 3. 2015Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci elektronického prideľovania exekučných spisov a iné Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 3. 2015Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci ekonomickej situácie na Slovensku v súvislosti s hodnotením agentúry Bloomberg Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 3. 2015Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci registrácie vozidiel s pravostranným riadením Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 3. 2015Kadúc, Miroslav-Kaliňák, Robert
Vo veci registrácie vozidiel s pravostranným riadením Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 3. 2015Kadúc, Miroslav-Počiatek, Ján
Vo veci Kariérneho centra na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 3. 2015Kadúc, Miroslav-Draxler, Juraj
Vo veci plnenia plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 3. 2015Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci plnenia plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 3. 2015Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci otázok v súvislosti so Štúdiou uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 1. 2015Kadúc, Miroslav-Čislák, Viliam
Vo veci pôsobnosti nemeckého zákona o minimálnej mzde na občanov SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 1. 2015Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci pôsobnosti nemeckého zákona o minimálnej mzde na občanov SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 1. 2015Kadúc, Miroslav-Lajčák, Miroslav
Vo veci pôsobnosti nemeckého zákona o minimálnej mzde na občanov SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 1. 2015Kadúc, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci hospodárenia v spoločnosti MH Development, s.r.o. Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 11. 2014Kadúc, Miroslav-Pavlis, Pavol
Vo veci prípravy nového zákona o štátnej službe Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 11. 2014Kadúc, Miroslav-Kaliňák, Robert
Vo veci štátnej podpory pre ľudí v ťažkej zdravotnej situácii Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 10. 2014Kadúc, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2014Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci Najvyššieho kontrolného úradu SR a jeho predsedu Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2014Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci návrhu kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2014Kadúc, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci návrhu kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2014Kadúc, Miroslav-Lajčák, Miroslav
Vo veci návrhu kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2014Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci návrhu novely Zákonníka práce Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2014Kadúc, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci skráteného legislatívneho konania o vianočných príspevkoch poberateľom dôchodku Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2014Kadúc, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci mimoriadnych odmien pre učiteľov Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2014Kadúc, Miroslav-Pellegrini, Peter
Vo veci zefektívnenia procesu likvidácie a zrušenia spoločností Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 9. 2014Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci vymožiteľnosti práva v kauze "Doprastav" Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 9. 2014Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci rekodifikácie občianskeho zákonníka Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 7. 2014Kadúc, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci splatnosti služieb súvisiacich s poskytovaním elektrnického mýta Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 7. 2014Kadúc, Miroslav-Počiatek, Ján
12

Deň v parlamente

<- ->