Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov Vytlačiť stránku / Print page

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci postoja k vhodnosti filmu „Kto ďalší?“ pre maloletých Rokovanie o interpelácii21. 1. 2020Dostál, OndrejSaSLaššáková, Ľubica
Vo veci poplatkov za členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 10. 2019Dostál, OndrejSaSLubyová, Martina
Vo veci postoja k návrhom na posilnenie agentúry FRONTEX Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 9. 2018Dostál, OndrejSaSPellegrini, Peter
Vo veci postoja k situácii ukrajinského režiséra Olega Sencova Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 9. 2018Dostál, OndrejSaSLajčák, Miroslav
Vo veci Matice slovenskej a jej spolupráce s rôznymi združeniami Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 7. 2018Dostál, OndrejSaSLaššáková, Ľubica
Vo veci vyhlásenia odmeny za poskytnutie informácií Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 6. 2018Dostál, OndrejSaSPellegrini, Peter
Vo veci vyhlásenia odmeny za poskytnutie informácií Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 6. 2018Dostál, OndrejSaSSaková, Denisa
Vo veci otázok súvisiacich s vyhlásením odmeny za poskytnutie informácií Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 6. 2018Dostál, OndrejSaSKažimír, Peter
Vo veci zistení Úradu vládneho auditu o použití finančných prostriedkov pri odstraňovaní následkov povodní v obci Nižný Komárnik Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 2. 2018Dostál, OndrejSaSKažimír, Peter
Vo veci uplatňovania zákona o tvorbe právnych predpisov Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 2. 2018Dostál, OndrejSaSŽitňanská, Lucia
Vo veci postoja ku konaniu sudcu Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 12. 2017Dostál, OndrejSaSŽitňanská, Lucia
Vo veci poskytnutia dotácie na rekonštrukciu materskej škôlky Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 10. 2017Dostál, OndrejSaSLubyová, Martina
Vo veci posudzovania obstarávania podľa princípu "hodnota za peniaze" Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2017Dostál, OndrejSaSKažimír, Peter
Opakovane vo veci dobrovoľného hasičského zboru v Malčicicach Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2017Dostál, OndrejSaSKaliňák, Robert
Vo veci organizácie neonacistických koncertov Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 8. 2017Dostál, OndrejSaSKaliňák, Robert
Vo veci obvinenia z prečinu výtržníctva Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 8. 2017Dostál, OndrejSaSKaliňák, Robert
Vo veci dobrovoľného hasičského zboru v Malčiciach Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 6. 2017Dostál, OndrejSaSKaliňák, Robert
Vo veci prípravy návrhu novely zákona o obecnom zriadení Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 5. 2017Dostál, OndrejSaSKaliňák, Robert
Vo veci obnovy vojenskej techniky Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 5. 2017Dostál, OndrejSaSGajdoš, Peter
Vo veci starostlivosti o deti v detských domovoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 2. 2017Dostál, OndrejSaSRichter, Ján
Vo veci kritérií výberu slovenských zástupcov do monitorovacích misií OBSE a hodnotenia ich činnosti Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 2. 2017Dostál, OndrejSaSLajčák, Miroslav
Vo veci postoja k podpísaniu vyhlásenia Hospodárskeho klubu Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 2. 2017Dostál, OndrejSaSKaliňák, Robert
Vo veci prístupu do svetových vedeckých databáz pre univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 1. 2017Dostál, OndrejSaSPlavčan, Peter
Vo veci strelníc lokalizovaných v blízkosti meststkých častí Bratislava - Jarovce, Bratislava - Rusovce Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 10. 2016Dostál, OndrejSaSKaliňák, Robert
Vo veci informácie o predsúdnej fáze konaní proti SR podľa Zmluvy o fungovaní EÚ Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 10. 2016Dostál, OndrejSaSLajčák, Miroslav
Vo veci vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 10. 2016Dostál, OndrejSaSDrucker, Tomáš
Vo veci stretnutia s predstaviteľom ruského Gazpromu Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 7. 2016Dostál, OndrejSaSFico, Robert
Vo veci postupov ministerstva voči prejavom extrémizmu Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 6. 2016Dostál, OndrejSaSKaliňák, Robert
Vo veci postoja k návrhom a odporúčaniam v správach verejného ochrancu práv Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 5. 2016Dostál, OndrejSaSFico, Robert
Vo veci postoja k návrhom a odporúčaniam v správach verejného ochrancu práv Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 5. 2016Dostál, OndrejSaSŽitňanská, Lucia
Vo veci postoja k návrhom a odporúčaniam v správach verejného ochrancu práv Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 5. 2016Dostál, OndrejSaSKaliňák, Robert
Vo veci auditu verejnej správy Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 5. 2016Dostál, OndrejSaSFico, Robert
Vo veci postoja k návrhom a odporúčaniam v správach verejného ochrancu práv Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 5. 2016Dostál, OndrejSaSPlavčan, Peter

Deň v parlamente

<- ->