Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov Vytlačiť stránku / Print page

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci spaľovania nebezpečného/priemyselného odpadu Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 5. 2023Kuffa, Filip-Chrenko, Milan
Vo veci dodávok sortimentov drevnej hmoty z chránených území na miestny a zahraničný trh Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 3. 2023Kuffa, Filip-Budaj, Ján
vo veci plnenia uznesenia č. 230 Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vo veci riešenia situácie medveďa hnedého Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 3. 2023Kuffa, Filip-Vlčan, Samuel
Vo veci plnenia uznesenia č. 230 Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vo veci riešenia situácie medveďa hnedého Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 3. 2023Kuffa, Filip-Budaj, Ján
Vo veci poľnohospodárskych podnikov dotknutých zonáciami národných parkov Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 2. 2023Kuffa, Filip-Vlčan, Samuel
Vo veci vynaložených financií na medveďa hnedého Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 2. 2023Kuffa, Filip-Budaj, Ján
Vo veci metodiky posudzovania útokov medveďa hnedého na človeka Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 2. 2023Kuffa, Filip-Budaj, Ján
Vo veci projektov na PPA Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 1. 2023Kuffa, Filip-Vlčan, Samuel
Vo veci privatizácie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu Uzavretá odpoveď na interpeláciu9. 11. 2022Kuffa, Filip-Vlčan, Samuel
Vo veci nezrealizovania zvýšenia sociálnych dávok v hmotnej núdzi Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 6. 2022Kuffa, Filip-Krajniak, Milan
Vo veci nezrealizovania zvýšeia sociálnych dávok v hmotnej núdzi Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 6. 2022Kuffa, Filip-Matovič, Igor
Vo veci delimitácie majetku v národných parkoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 6. 2022Kuffa, Filip-Vlčan, Samuel
Vo veci konfliktu záujmov Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 12. 2021Kuffa, Filip-Matovič, Igor
Vo veci konfliktu záujmov Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 12. 2021Kuffa, Filip-Heger, Eduard
Vo veci početnosti medveďa hnedého Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 9. 2021Kuffa, Filip-Budaj, Ján
Vo veci početnosti medveďa hnedého Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 9. 2021Kuffa, Filip-Vlčan, Samuel
Vo veci naplnenia bodov v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, ktoré sa dotýkajú životného prostredia, ochrany prírody, lesov a krajiny Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2021Kuffa, Filip-Budaj, Ján
Vo veci podpory lesníckych firiem Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 8. 2021Kuffa, Filip-Vlčan, Samuel
Vo veci procesu /pokusu/ odoberania už odovzdaného lesného majetku štátom od reštituentov Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 3. 2021Kuffa, Filip-Mičovský, Ján

Deň v parlamente

<- ->