Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Marian Kotleba 
Dátum 24. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 614 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie.
12
 
9:22:48 - 9:24:46 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
6.
Pán poslanec Dostál, vy ste sa, ako je to už zvykom pri vládnych poslancoch, vo svojom vystúpení opäť pýtali, že opozícia, alebo opozície, že čo budeme robiť, že či keď príde ako keby tá nejaká ďalšia vaša fiktívna vlna, po ktorej príde ešte ďalších 50 vymyslených vĺn, nebudeme robiť nič. Ale veď vy ste vláda a vy dnes nič nerobíte, pán poslanec! Kde sú rekonštrukcie nemocníc? Kde je ich modernizácia, keď sa bojíte toho, že koľko ľudí zase v nemocniciach skončí? Kde je, veľmi vážna otázka, a to je účinná personálna politika zdravotníckych pracovníkov, pán poslanec, lekárov aj zdravotných sestier, kde to všetko je? Kde je nákup lacných, účinných a overených liekov? Zo štátneho rozpočtu nakupujete lieky po 2 272 eur za kus. Boli tu lieky po 50 centov, po 50 centov, ktoré reálne ľuďom pomáhali, veľa ľudí uchránili od ventilácie, a kde je nejaké vaše systémové riešenie?
Hovoríte, že účinné je len očkovanie. Ako je potom, pán poslanec, možné, že v krajinách, kde je populácia zaočkovaná najviac, a to sú Veľká Británia a Izrael, sa dnes podľa mainstreamových médií, ktoré predsa nikto nemôže spochybňovať, to nie sú nejakí konšpirátori, hoaxeri a neviem čo všetko, to sú seriózne mainstreamové médiá, tak vraj v týchto krajinách, podľa týchto médií sa akože tá nová vlna šíri najviac. Ako je to možné? Alebo si to mám vysvetliť tak, pán poslanec, že vy spochybňujete mainstreamové médiá, že už ani vy im neveríte? Lebo buď jedno, alebo druhé.
9:45:16 - 10:05:15 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
32.
Vážený pán predseda Národnej rady, pán generál Širó Išii, kolegyne, kolegovia, máme tu rokovanie o novele zákona, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poďme si to trošku zrekapitulovať, pretože od včera mnohí ľudia, ktorí tomuto nevenovali pozornosť, pochopili, aká veľmi vážna vec sa tu dnes prerokováva a ako veľmi vážnym spôsobom, až zhubným spôsobom zasiahne do ich každodenného života.
Kompetencie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia sa budú dopĺňať v § 48 ods. 4 písmenom z), ktoré hovorí, že Úrad verejného zdravotníctva bude mať kompetenciu na dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.
Takže bez ohľadu na to, že sa všetci koaliční poslanci, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa zapojili do rozpravy, tomu bránia, skutočnosť bude taká, že na základe uplatňovania tohto zákona dôjde k rozdeleniu spoločnosti na dve veľké skupiny. Na ľudí, ktorí budú mať prístup do zariadení, na zhromaždenia a všetky ostatné udalosti, keď to tak poviem, ktoré bude tento zákon a na neho naviazujúce vyhlášky upravovať. Veľkú skupinu ľudí, ktorí budú buď očkovaní, alebo sa nechajú zlomiť na testovanie, alebo budú mať doklad o tom, že prekonali COVID. A potom tu vznikne obrovská druhá veľká skupina dosiaľ plnoprávnych občanov Slovenskej republiky, ktorí šmahom ruky, šmahom ruky stratia svoje základné občianske práva, šmahom ruky prestanú byť plnohodnotnými občanmi Slovenskej republiky, šmahom ruky sa z nich stanú menejcenní občania. A to budú ľudia, ktorí sa nebudú chcieť alebo nebudú môcť očkovať. To budú ľudia, ktorí sa nebudú chcieť nechať zlomiť na testovanie akékoľvek, čoraz častejšie. Najprv raz za týždeň, potom každý deň. A budú to tiež ľudia, ktorí nebudú ochotní preukazovať svoj zdravotný stav nejakej čašníčke alebo nejakému vyhadzovačovi, alebo nejakému zamestnancovi SBS v obchode, ktorí si od nich budú pýtať na základe tohto zákona potvrdenie o tom, že či sú očkovaní, testovaní, alebo prekonali COVID. A títo ľudia vďaka tomuto zákonu, ktorý predkladá tu prítomný generál Širó Išii, prídu bez vlastného zavinenia, bez toho, že by porušili zákon, bez toho, že by sa niečoho dopustili, o svoje občianske práva.
Prídu o to, že aj keď platia dane a odvody a všetky ostatné platby štátu rovnako zodpovedne ako tá prvá veľká skupina, tak títo ľudia budú menejcennými, druhoradými občanmi vo svojom vlastnom štáte na základe vášho zákona a na základe s ním spojených vyhlášok. Títo ľudia budú jednoducho vystavení, vystavení ponižujúcemu správaniu, ponižujúcemu zaobchádzaniu a to len preto, že majú na túto COVID pandémiu, COVID rozprávku úplne iný názor ako vládna väčšina, ktorá ich chce týmto zákonom do takejto situácie dostať.
No, a teraz sa pozrime na to, kolegyne, kolegovia, čo o takomto zaobchádzaní s ľuďmi, keď niekto je vystavený takémuto neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu zo strany štátu, hovorí v súčasnosti platný Trestný zákon Slovenskej republiky. Paragraf 424 Trestného zákona. Apartheid a diskriminácia skupiny osôb. Po prvé, kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri až desať rokov.
Druhý odsek. Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1 a podľa písm. d) a vystaví ním takúto skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu.
Takže ešte raz, kolegyne, kolegovia, aby sme si podčiarkli to dôležité. Kto uplatňuje inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb a vystaví ním takú skupinu neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu potrestá sa odňatím slobody na osem až pätnásť rokov. Čo, čo napĺňa znaky trestného činu apartheidu viac ako to, o čo sa pokúšate teraz vy? Povedzte mi čo? Nič, nič.
Kým v minulosti tu boli debaty o tom, že tento trestný čin sa do Trestného zákona pridával úplne zbytočne a že je na Slovensku nezaujímavý, tak vidíme, dnes vidíme, že to tak asi nie je. Že to tak asi nie je, pretože ak tento zákon schválite a na základe neho budete skutočne pristupovať k diskriminácii občanov Slovenskej republiky, títo občania budú masovo reagovať práve trestnými oznámeniami pre podozrenie zo spáchania trestného činu apartheidu. A ja verím tomu, že aj dnes, keď je Policajný zbor absolútne zastrašovaný, tak sa nájdu poctiví a odvážni policajti, ktorí budú mať odvahu toto neľudské konanie zo strany štátu a jeho predstaviteľov trestne stíhať.
Na to, že aký diskriminačný zákon, ktorý úplne prepíše mapu ľudských a občianskych práv na Slovensku, chystáte, v skutočnosti ale nie je žiadny racionálny dôvod. Veľa sa tu hovorí o pandémii, o tom, aká nebezpečná choroba ten COVID je, ako sa na to umiera, ako to kosí populáciu. Ale pozrime sa, a je to tu veľmi často a s obľubou od koaličných poslancov spomínané, pozrime sa na fakty, nie na emócie, ale na fakty. A tie fakty hovoria nasledovné, kolegyne, kolegovia:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, nie tlačové oddelenie našej strany, ale Štatistický úrad Slovenskej republiky. Najčastejšie príčiny úmrtí v Slovenskej republike za rok 2020.
Choroby obehovej sústavy, kolegyne, kolegovia, 27 190 mŕtvych, nádory a rakovinové ochorenia – 14 027 mŕtvych, infekcia COVID-19 – 4 004 mŕtvych. Takže kým na choroby obehovej sústavy a nádory zomrelo spolu viac ako 41-tisíc ľudí, na COVID, kvôli ktorému idete obmedzovať práva 60 % občanov Slovenskej republiky, v minulom roku zomrelo 4-tisíc ľudí. A asi ani toľko nie, pretože správa o bezpečnosti štátu, správa o bezpečnosti štátu, o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020, kolegyne, kolegovia, schválená 7. júla 2021 vládou Slovenskej republiky, takže nie Ľudovou stranou Naše Slovensko, ale vládou Slovenskej republiky, hovorí ešte výraznejšie. Na COVID-19 a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo v roku 2020 2 819 ľudí. Takže ešte o 1 200 menej, ako uvádza Štatistický úrad. Kým na choroby obehovej sústavy, nádory a rakovinu zomrelo viac ako 41-tisíc ľudí, na COVID-19 podľa vlády Slovenskej republiky, podľa správy vlády Slovenskej republiky zo 7. júla, to znamená zo dňa, kedy vláda bola plne informovaná o tom, aký je stav, aká je situácia, zomrelo 2 819 ľudí. Jedna pätnástina, jedna pätnástina! A vy nám idete povedať, že kvôli týmto údajom idete zavádzať na Slovensku, naschvál nepoviem, že apartheid, aby som nebol predpojatý, ale totálnu diskrimináciu občanov, pre ktorých jedna pätnástina mŕtvych z tých ďalších chorôb nie je dôvodom na to, aby si do seba pichli vakcínu, ktorej výrobcovia sú tak nezodpovední, že za ňu nechcú prevziať žiadnu zodpovednosť, a ktorej výrobcovia majú taký prístup ku ľudským životom a ľudskému zdraviu, že len v Spojených štátoch amerických musela firma Johnson & Johnson, jeden z najväčších výrobcov vakcín, zaplatiť svojim pacientom odškodné vo výške 26 miliárd eur len za to, že jej lieky proti depresii vyvolali tisícky úmrtí a trvalých následkov. Je potrebné zdôrazniť, že firme Johnson & Johnson trvalo 30 rokov, kým sa až na silnejúci verejný tlak odhodlala alebo bola donútená odškodniť ľudí, ktorí tým, že užívali jej lieky a preparáty, buď zomreli, alebo sa im stali vážne zdravotné komplikácie. To je dnes jasným znamením. Ľudia, ktorí sa dnes nechajú zaočkovať, ktorých vláda donúti sa aj proti ich vôli zaočkovať, napríklad preto, aby neprišli o prácu, napríklad preto, že sa to bude týkať zákona o štátnej službe, napríklad preto, že sa to bude týkať zákona o Policajnom zbore, všetkých týchto ľudí, ktorých takýmto spôsobom vláda zaočkovať sa donúti, čaká možno o 30 rokov, ak sa toho dožijú, nejaké odškodnenie, nejaká náhrada ujmy, ktorú utrpeli alebo utrpia.
Žiaľ, a vidíme to každý deň, je skutočne veľa prípadov ľudí, ktorí do toho osudného momentu, kým si pod nejakou zámienkou, napríklad preto, že vakcína je sloboda, nechali túto vakcínu do seba pichnúť, tak mnohí z týchto ľudí už nie sú medzi nami a mnohí dodnes bojujú s vážnymi zdravotnými komplikáciami.
Je veľmi zaujímavé, kolegyne, kolegovia, je veľmi zaujímavé, že z úst koaličných poslancov ani tu prítomného generála Širó Išii nezaznelo ani jedno slovo o tom, že tá vakcína nie je absolútne stopercentne bezpečná, že všetky tie vakcíny majú obrovské nežiaduce účinky. Prečo kampaň, na ktorú sa skladajú všetci daňoví poplatníci, vakcinačná kampaň, na ktorú teraz ministerstvo financií vyčlenilo ďalšie štyri milióny eur, prečo táto kampaň nehovorí aj o tom, aké negatívne účinky a negatívne dôsledky na život a zdravie ľudí tieto vakcíny prinášajú? Ako je možné, kolegyne, kolegovia, že na celý ten cirkus okolo COVID-19 ste ochotní vynaložiť stovky miliónov eur, testovanie, očkovanie, propaganda, vakcinačná lotéria, ale na to, aby ste zlepšili úroveň liečby chorôb obehovej sústavy, nádorov a rakoviny, na ktorú len minulý rok zomrelo viac ako 41-tisíc ľudí, na to peniaze nemáte. Sú tu mnohé aj verejne známe prípady občanov Slovenskej republiky, ktorí majú vzácne druhy ochorení, ktoré majú ťažké typy rakoviny, na ktoré sú ale lieky, tieto lieky sú ale drahé a poisťovne im ich nezaplatia a štát na to peniaze nemá. Ale na COVID cirkus, na COVID vakcíny, COVID reklamu, na to zrazu sa všetky tie stámilióny nájdu. A nikoho to z vás ani nenapadne? Ja sa pýtam, fakt nikoho to z vás ani nenapadne? A viem, o čom hovorím, môj oco zomrel na rakovinu. Viem, o čom hovorím. Prečo vtedy, prečo týmto ľuďom štát nepomáha, prečo vtedy ich nenúti, zober si tento liek za 120-tisíc euro? Čo to musí byť za vakcínu, kolegyne, kolegovia, čo to musí byť za vakcínu, keď zrazu štát, ktorý driape od ľudí peniaze vždy, keď sa dá, dane, poplatky, poplatok za psa, neviem čo všetko, zrazu ľuďom za očkovanie ponúkate peniaze. Zrazu ľuďom za to, aby si to do seba pichli, ponúkate peniaze. Čo to musí byť za vakcínu, keď ponúkate peniaze aj tým, ktorí niekoho nahovoria na to, aby sa dal očkovať. Ja si to pamätám, dakedy sa takto predávali hrnce. Cez teleshoping. Predajte hrnce, súpravu hrncov, Janka, predajte a budete mať z toho percentá. A vy ste to spravili s ľudským zdravím, s ľudskými životmi. Čo to musí byť za vakcínu, čo to musí byť za vakcínu? Občania, rozmýšľajte, čo to musí byť za vakcínu, že štát, ktorý vás okráda, kde sa dá, vám zrazu ponúka peniaze na to, aby ste si ju do seba pichli.
A na záver trošku konšpirácie, aby vám to nechýbalo. Ale pomôžem si presnými citátmi, kolegyne, kolegovia, presnými citátmi. Asi vám všetkým niečo hovorí meno Bill Gates, však? Tento Bill Gates v roku 2010 vo februári povedal zaujímavú myšlienku. Ľudstvo je premnožené, ak sa nám podarí vyvinúť vakcínu, možno sa nám podarí znížiť populáciu o desať až pätnásť percent. To bol február 2010. V septembri 2020, to znamená o desať rokov na to, ten istý Bill Gates povedal nasledovnú vec: Vďaka vakcínam sa nám podarí zachrániť obrovské množstvo životov. Myslím, že k tomu ani netreba už nič dodať. Ak v 2010. roku vplyvný globalistický hráč hovorí o tom, že populácia na Zemi je premnožená a je potrebné populáciu znížiť o desať až pätnásť percent, a o desať rokov nato povie, že vakcína je to, čo zachráni ľudské životy, tak sa potom nemôžeme čudovať, že o chvíľku sa prehupneme do stavu, keď po vakcínach a po ďalších vakcínach a po ďalšej verzii vakcíny budú ľudia umierať skôr ako tí, ktorí sa vakcinovať nedajú.
Ďakujem vám pekne za pozornosť a verím, že aj medzi koaličnými poslancami sa nájde pár z tých, ktorí nepodľahnú globálnym a finančným tlakom a ktorí v záujme zachovania životov, zdravia a dôstojnosti obrovskej skupiny občanov Slovenskej republiky sa na zavedení tohto apartheidu, očkovacieho apartheidu podieľať nebudú.
10:27:57 - 10:29:10 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
58.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Benčík, nuž vy asi nevidíte rozdiel medzi občanmi Slovenskej republiky, ktorí sú pendleri a musia chodiť cez hranicu, a medzi imigrantami, ktorí tu nemajú čo robiť. Ale inak ďakujem za to, že ste všetko podstatné, čo ľudia potrebujú počuť, vo svojej faktickej vystihli a zhrnuli.
Pán poslanec Kollár, ja sa teda pýtam tým vaším štýlom, že kto má potom na svedomí životy a zdravie tých, ktorí tejto masívnej vakcinačnej propagande podľahnú a buď umrú, alebo skončia do konca života postihnutí. Pretože firmy od toho dávajú ruky preč.
Pani poslankyňa Cigániková, ďakujem za úprimnú výpoveď, to sa tu nevidí tak často v tomto parlamente.
Filip Kuffa, ďakujem.
No a, pán poslanec Krúpa, spolu s vaším ministrom Naďom ste už od včera, teda aj dnes opäť ukázali, ako veľmi by ste chceli, aby sudcovia Najvyššieho súdu tancovali presne tak, ako vy dvaja pískate. No, a keď ma kritizuje taký človek ako vy, pán poslanec Krúpa, agent NATO a Washingtonu, tak to má v práci posilňuje, pretože to asi robíme dobre.
Ďakujem pekne.
12:26:05 - 12:27:12 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
154.
Pán poslanec Stančík, z vášho prejavu nešlo nič okrem vládnej, respektíve vakcinačnej propagandy. A ešte, pán poslanec, ja si myslím, že to tu videli viacerí kolegovia, ste sa v nej, v tom vašom vystúpení ste sa ukázali ako absolútne neuveriteľný, skutočne neuveriteľný, ale tak trošku možno narcis.
Viete, pán poslanec Stančík, na to vaše vystúpenie, tí starší, ktorí zažili socializmus, by v niektorých tých momentoch, v niektorých tých okamihoch mohli použiť za socializmu také rozšírené prirovnanie. To teraz neberte na vašu osobu, aby sa vás to nejako nedotklo, ale na to vaše vystúpenie, na ten, na ten obsah a aj na tú, aj na tú takú emotívnu formu. Niekedy za socializmu sa o takýchto ľuďoch hovorilo ako o iniciatívnych blbcoch alebo tiež ako o užitočných idiotoch.
14:26:33 - 14:26:33 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Filip, ja si myslím, že si to povedal veľmi dobre, pretože tu aj pán generál potreboval asi počuť názor človeka z lekárskeho prostredia, tak ako to v skutočnosti je a nielen tie ich virtuálne informácie alebo tú virtuálnu bublinu, ktorú v rámci vládnej, ale samozrejme aj v rámci očkovacej propagandy si oni medzi sebou navzájom nejako potvrdzujú a upevňujú a myslia si potom mnohí aj pod vplyvom tohto všetkého, že naozaj to tak je, že naozaj to tak je a že možnože občania aj sami by sa chceli chudáci očkovať. No a potom vyjdu do reálneho sveta a zistia, že ono je to úplne inak, že ľudia veľmi jasne vidia, že to očkovanie je obyčajná šikana, štátna šikana, ktorá ich má dotlačiť za každú cenu do toho, aby si do seba tú látku, o ktorej nič nevedia nielen ľudia, ale ani lekári, nechali vpichnúť, a keď sa s nimi zakrúti svet a zo dňa na deň sa stanú invalidi, lebo o tých čo sa stanú mŕtvi, tak o tých nebudeme hovoriť, tí už nebudú problémom pre tento štát, tak všetci dajú od nich ruky preč, všetci dajú od nich ruky preč. Každý im povie, to s očkovaním nemôže byť, kdeže, že sa vám robia hrčky v krvi, no ale prosím vás, no tak vymeníme vám krv, ale môže sa vám to stať kedykoľvek. Že sa budíte v noci na to, že vám bije vlastné srdce a za tri týždne ste schudli desať kilo, no vidíte, neumriete na obezitu, ale postupne budete chradnúť. To sú príbehy ľudí, to sú reakcie zodpovedných a o tom to celé tu je. A preto Filip nemôžme dovoliť, aby občanov, obyvateľov Slovenska táto nezodpovedná fašistická vláda do očkovania akokoľvek nútila.
15:44:43 - 15:45:08 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pán poslanec Blcháč, ja oceňujem, že sa do rozpravy konečne zapojil aj poslanec HLAS-u, a dúfam, že všetci poslanci HLAS-u budú aj vzhľadom na váš návrh, ktorý ste v rozprave dali prítomní pri hlasovaní. Pretože a to vy v HLAS-e musíte vedieť najlepšie, v tomto hlasovaní bude skutočne závisieť na každom jednom hlase.
16:02:10 - 16:04:10 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marek, toto bol výborný prejav, výborný prejav, dobre podaný, dobre zhrnutý, nebolo tam slabé miesto ani argumentačne a videl som, že mnohí boli prekvapení, keď si spomínal prezidenta Gašparoviča. Prezident Gašparovič určite nebol bezchybný, ale treba povedať, že oproti súčasnej kráske v prezidentskom paláci to bol Pán prezident s veľkým P. Pán prezident s veľkým P. V tom čase strážca štátnosti. (Reakcia z pléna.) No tak oproti kráske z paláca určite. A my keďže vieme, že v paláci, prezidentskom, by tento zákon, ak bude schválený, bol podpísaný, pán podpredseda, poprosím, nech mi tento panáčik stále neskáče do reči.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj. Rešpektujte sa, páni poslanci.
Pán poslanec, môžete pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže vieme...
===== tak oproti kráske z paláca určite. A my keďže vieme, že v paláci prezidentskom, by tento zákon, ak bude schválený, bol podpísaný, pán podpredseda, poprsím, nech mi tento panáčik stále neskáče do reči.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj, rešpektujte sa, páni poslanci. Pán poslanec, môžete pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže vieme, že ak bude tento zákon tu v parlamente schválený, tak v paláci bude podpísaný, tak je naozaj našou psou povinnosťou robiť všetko tu na tomto mieste a v tomto čase na ochranu národa, na ochranu ľudí, na ochranu tých, za ktorých prišli protestovať ľudia z celého Slovenska, ktorí tam vydržali celú noc a sú tam už od včera. Ľudia, ktorí cítia, intuitívne cítia, že toto bude len začiatok kolotoča, ktorý sa už tak skoro nezastaví, kolotoča, ktorý zomelie nielen ich firmy, nielen ich živobytie, ale aj ich životy a žiaľ, ktorý zomelie ich deti. My sme tu na to, aby sme to zastavili, my sme tu na to, aby sme otvárali oči aj tým koaličným poslancom, ktorí chcú rozmýšľať, aj keď ich možno nie je veľa. Ale je to našou úlohou, nesmieme v tejto veci mať žiadne výhovorky a musíme ísť jednoducho preto, že to je dnes otázka prežitia, takže ešte raz vďaka Marek za tvoj prejav.
16:02:10 - 16:04:10 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marek, toto bol výborný prejav, výborný prejav, dobre podaný, dobre zhrnutý, nebolo tam slabé miesto ani argumentačne a videl som, že mnohí boli prekvapení, keď si spomínal prezidenta Gašparoviča. Prezident Gašparovič určite nebol bezchybný, ale treba povedať, že oproti súčasnej kráske v prezidentskom paláci to bol Pán prezident s veľkým P. Pán prezident s veľkým P. V tom čase strážca štátnosti. (Reakcia z pléna.) No tak oproti kráske z paláca určite. A my keďže vieme, že v paláci, prezidentskom, by tento zákon, ak bude schválený, bol podpísaný, pán podpredseda, poprosím, nech mi tento panáčik stále neskáče do reči.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj. Rešpektujte sa, páni poslanci.
Pán poslanec, môžete pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže vieme...
===== tak oproti kráske z paláca určite. A my keďže vieme, že v paláci prezidentskom, by tento zákon, ak bude schválený, bol podpísaný, pán podpredseda, poprsím, nech mi tento panáčik stále neskáče do reči.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj, rešpektujte sa, páni poslanci. Pán poslanec, môžete pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže vieme, že ak bude tento zákon tu v parlamente schválený, tak v paláci bude podpísaný, tak je naozaj našou psou povinnosťou robiť všetko tu na tomto mieste a v tomto čase na ochranu národa, na ochranu ľudí, na ochranu tých, za ktorých prišli protestovať ľudia z celého Slovenska, ktorí tam vydržali celú noc a sú tam už od včera. Ľudia, ktorí cítia, intuitívne cítia, že toto bude len začiatok kolotoča, ktorý sa už tak skoro nezastaví, kolotoča, ktorý zomelie nielen ich firmy, nielen ich živobytie, ale aj ich životy a žiaľ, ktorý zomelie ich deti. My sme tu na to, aby sme to zastavili, my sme tu na to, aby sme otvárali oči aj tým koaličným poslancom, ktorí chcú rozmýšľať, aj keď ich možno nie je veľa. Ale je to našou úlohou, nesmieme v tejto veci mať žiadne výhovorky a musíme ísť jednoducho preto, že to je dnes otázka prežitia, takže ešte raz vďaka Marek za tvoj prejav.
16:02:10 - 16:04:10 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marek, toto bol výborný prejav, výborný prejav, dobre podaný, dobre zhrnutý, nebolo tam slabé miesto ani argumentačne a videl som, že mnohí boli prekvapení, keď si spomínal prezidenta Gašparoviča. Prezident Gašparovič určite nebol bezchybný, ale treba povedať, že oproti súčasnej kráske v prezidentskom paláci to bol Pán prezident s veľkým P. Pán prezident s veľkým P. V tom čase strážca štátnosti. (Reakcia z pléna.) No tak oproti kráske z paláca určite. A my keďže vieme, že v paláci, prezidentskom, by tento zákon, ak bude schválený, bol podpísaný, pán podpredseda, poprosím, nech mi tento panáčik stále neskáče do reči.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj. Rešpektujte sa, páni poslanci.
Pán poslanec, môžete pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže vieme...
===== tak oproti kráske z paláca určite. A my keďže vieme, že v paláci prezidentskom, by tento zákon, ak bude schválený, bol podpísaný, pán podpredseda, poprsím, nech mi tento panáčik stále neskáče do reči.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj, rešpektujte sa, páni poslanci. Pán poslanec, môžete pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže vieme, že ak bude tento zákon tu v parlamente schválený, tak v paláci bude podpísaný, tak je naozaj našou psou povinnosťou robiť všetko tu na tomto mieste a v tomto čase na ochranu národa, na ochranu ľudí, na ochranu tých, za ktorých prišli protestovať ľudia z celého Slovenska, ktorí tam vydržali celú noc a sú tam už od včera. Ľudia, ktorí cítia, intuitívne cítia, že toto bude len začiatok kolotoča, ktorý sa už tak skoro nezastaví, kolotoča, ktorý zomelie nielen ich firmy, nielen ich živobytie, ale aj ich životy a žiaľ, ktorý zomelie ich deti. My sme tu na to, aby sme to zastavili, my sme tu na to, aby sme otvárali oči aj tým koaličným poslancom, ktorí chcú rozmýšľať, aj keď ich možno nie je veľa. Ale je to našou úlohou, nesmieme v tejto veci mať žiadne výhovorky a musíme ísť jednoducho preto, že to je dnes otázka prežitia, takže ešte raz vďaka Marek za tvoj prejav.
16:02:10 - 16:04:10 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marek, toto bol výborný prejav, výborný prejav, dobre podaný, dobre zhrnutý, nebolo tam slabé miesto ani argumentačne a videl som, že mnohí boli prekvapení, keď si spomínal prezidenta Gašparoviča. Prezident Gašparovič určite nebol bezchybný, ale treba povedať, že oproti súčasnej kráske v prezidentskom paláci to bol Pán prezident s veľkým P. Pán prezident s veľkým P. V tom čase strážca štátnosti. (Reakcia z pléna.) No tak oproti kráske z paláca určite. A my keďže vieme, že v paláci, prezidentskom, by tento zákon, ak bude schválený, bol podpísaný, pán podpredseda, poprosím, nech mi tento panáčik stále neskáče do reči.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj. Rešpektujte sa, páni poslanci.
Pán poslanec, môžete pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže vieme...
===== tak oproti kráske z paláca určite. A my keďže vieme, že v paláci prezidentskom, by tento zákon, ak bude schválený, bol podpísaný, pán podpredseda, poprsím, nech mi tento panáčik stále neskáče do reči.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj, rešpektujte sa, páni poslanci. Pán poslanec, môžete pokračovať.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže vieme, že ak bude tento zákon tu v parlamente schválený, tak v paláci bude podpísaný, tak je naozaj našou psou povinnosťou robiť všetko tu na tomto mieste a v tomto čase na ochranu národa, na ochranu ľudí, na ochranu tých, za ktorých prišli protestovať ľudia z celého Slovenska, ktorí tam vydržali celú noc a sú tam už od včera. Ľudia, ktorí cítia, intuitívne cítia, že toto bude len začiatok kolotoča, ktorý sa už tak skoro nezastaví, kolotoča, ktorý zomelie nielen ich firmy, nielen ich živobytie, ale aj ich životy a žiaľ, ktorý zomelie ich deti. My sme tu na to, aby sme to zastavili, my sme tu na to, aby sme otvárali oči aj tým koaličným poslancom, ktorí chcú rozmýšľať, aj keď ich možno nie je veľa. Ale je to našou úlohou, nesmieme v tejto veci mať žiadne výhovorky a musíme ísť jednoducho preto, že to je dnes otázka prežitia, takže ešte raz vďaka Marek za tvoj prejav.
16:19:42 - 16:21:38 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stano, ďakujem za tvoje vystúpenie. Ešte pred necelým rokom bola informácia o tom, že bez očkovania, resp. bez dokladu o tomto očkovaní, sa nikde človek v podstate nedostane, označovaná mainstreamovými médiami, ale aj koaličnými politikmi ako hoax. Ďakujem pekne, ako konšpiračná teória a prešlo pár mesiacov a máme to priamo v návrhu zákona. Máme to priamo v tomto návrhu zákona, ktorý už druhý deň sa prerokuváva v Národnej rade. Našťastie čoraz viac ľudí, čoraz viac občanov Slovenskej republiky už vidí toto nebezpečenstvo, už vidí, že to speje k povinnému očkovaniu, už vidí, že to speje k absolútne totalitným opatreniam a o tom svedčia aj, alebo svedčí už aj dvojdňový, dvojdňový protest pred budovou Národnej rady, dvojdňový protest, spontánny protest občanov. Toto tu naozaj v histórii Slovenska ešte nebolo, aby ľudia dva dni aj celú noc proste bojovali pred budovou Národnej rady za svoju slobodu, za slobodu svojich detí, pred budovou Národnej rady, ktorá má prijímať zákony na podporu a prospech národa. Ale ľudia vidia, že tento zákon by bol na totálne ušliapanie národa, na totálne zničenie národnej slobody, a preto sú tu. Tí ľudia tu nie sú preto, že by nemali čo robiť, alebo, že by nevedeli lepšie investovať svoje peniaze, svoju energiu. Oni sú tu preto, že vedia, že sa láme chlieb, že sa láme chlieb a že keď sa to teraz zlomí a nechajú to tak, tak potom budú mať výčitky, pretože kolotoč sa už nezastaví.
16:41:51 - 16:43:51 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolegynka Magduška Sulanová, vy ste to vystihli úplne že fenomenálne. Klamstvo, klamstvo je to celé o čom je tento zákon. Klamstvo bol Irak a klamstvo je aj vakcína a tak to aj bude, tak to aj bude. Ľudia sa v dobrej viere, že porazia tu hnusobu, ako im to bolo predstierané, sa nechali zaočkovať raz, potom prišlo že nestačí, že musia mať ešte druhú dávku, lebo jedna je málo dali si druhú dávku. A dnes sa už úplne nahlas hovorí o to, že príde tretia dávka, štvrtá, piata a bude to pokračovať. A viete dokedy? Až dovtedy kým niekto na vrchole tej globálnej pyramídy nerozhodne, že už stačilo, že už zomrelo dostatočne veľa ľudí a že už teda tých zvyšných potrebujú. A naozaj, tak ako ste povedali, menšina sa rozhodla, lebo táto vláda už dnes by bola veľkou menšinou, výraznou menšinou, sa rozhodla, že ide zákonmi obmedzovať a riadiť život väčšiny. No ale ak toto nie, tak čo je potom skutočný apartheid podľa vzoru Juhoafrickej republiky. Síce nie, ako bolo tam na základe nejakých rasových kritérií, ale na základe očkovania. To je možno rovnako zlé, alebo ešte aj horšie ako aj, možno aj horšie, pretože ani v tej Juhoafrickej republike tých černochov tá menšinová belošská vláda nenútila, aby si do seba dávali pichnúť niečo o čom absolútne nič netušili a s čím absolútne nesúhlasili. Takže preto je tam veľmi dôležité, aby sme burcovali za tú slobodu v očkovaní. Za skutočnú slobodu v očkovaní. Nie zdanlivú, že áno je to slobodné, ale keď si to nedáš tak budeš mať tieto sankcie, sem sa nedostaneš, toto pre teba bude nedostupné a budeš jednoducho občanom druhej kategórie.
17:06:15 - 17:08:12 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Rasťo Schlosár, ďakujem ti za tvoj príspevok. Ako člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady si pripomenul poslancom ustanovenia Ústavy. Ale aj čo z toho, keď tieto práva zakotvené priamo v Ústave, piliere štátnosti, základnom kameni našej štátnosti, nikto a nič dnes negarantuje. Čo z toho? A už to vidia aj občania, ktorí sú pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky zhromaždení už bez prestania druhý deň. Včera, celú noc a ešte aj dnes. Už samotní občania vidia, že Slovenská republika sa isto, ale žiaľ, čoraz rýchlejším tempom stáva bezprávnym štátom, stráca charakter právneho štátu. Ja, Rasťo, si to už neviem inak predstaviť alebo vysvetliť ako tak, že možno skutočným cieľ, skutočný cieľ tohto šialenstva je ten, aby hlavný hygienik Mikas, skutočne už až mystická postava, až mystická postava na Slovensku, bol parlamentom vyhlásený za diktátora ako v starom Ríme. Ale aj v tom starovekom Ríme mohol diktátor vládnuť maximálne šesť mesiacov a potom mu automaticky skončila funkcia. Lenže my tu v tejto totalite žijeme už vyše roka a vláda namiesto toho, aby prinášala skutočné ľuďom riešenia také, že to Slovensko sa nadýchne, tak prináša zle maskované totalitné zákony, ktorých výsledkom bude to, že tá totalitná špirála sa ešte len roztočí. Lenže pamätajte, každá akcia vyvoláva reakciu. A keď to budete veľmi šponovať a keď pôjdete po deťoch ľudí, tak to, čo budú ľudia po vás hádzať, nebudú vajcia.
17:19:21 - 17:20:57 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pán kolega Čepček nenechajte sa urážať agentami Washingtonu, ale mňa zaujala iná taká filozofická otázka. Ak sa dá mentálne nie celkom v poriadku nejaký muž očkovať a teraz neviem, že by mentálne by bol očkovať, pretože sa dal očkovať, lebo ja tolerujem ľudí, ktorí sa rozhodnú očkovať. Mám veľa známych aj kamarátov takých, ale tento muž potom sa zmení mentálne v hlave si to v tej LGBTQYZ propagande si večer zmyslí, že je žena. Takže, či je rovnako očkovaná aj tá žena? Chápete, či je tá vakcína taká univerzálna, že je očkovaný aj ten muž a potom už aj tá žena, že či vlastne tá vakcína toto je vážna LGBTQRCD otázka, že či tá vakcína funguje len na jednu osobu alebo funguje na dve osoby alebo aj naviac napríklad na tri osoby. Pretože už máme v Nemecku, v Anglicku špecialistov, ktorí hovoria o tom, že môžete byť aj X pohlavný napríklad a bolo by potrebné veľmi vážne a seriózne v rámci LGBTCRV propagandy a tých štúdií skúmať, že či teda ak sa niekto cíti byť mužom aj ženou súčasne a odhodlá sa očkovať, takže či tá vakcína rovnako dobre chráni toho muža aj tú ženu. No lebo ak na toto nemáme odpovede a seriózne štúdie, tak my tej vakcíne nemôžme, nemôžme dôverovať.
17:38:56 - 17:39:46 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pán poslanec Tomáš, včera bola masová neúčasť vášho klubu na hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní k tomuto zákonu naozaj chybou. Ale už sme si to vyjasnili a ja som rád, že dnes už aj vyši poslanci vystúpili v rozprave k tomuto naozaj najfašistickejšiemu zákonu, ktorý táto vláda chce prijať a že ste veľmi jasne aj dnes vyjadrili, že budete proti. Ako a vraví pán poslanec všetko zlé je na niečo dobré a aj vďaka možno vášmu vystúpeniu dúfam a verím, že skutočne pri dnešnom hlasovaní tu bude nastúpená celá opozícia, celá opozícia tak ako vy tak aj my tak aj ostatní a spoločne dokážeme Slovensko pred touto pohromou, ktorú tu vláda pre Slovensko prichystala zachrániť. Ďakujem.
17:45:55 - 17:56:03 Vystúpenie v rozprave   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán generál Širo Išši, kolegyne, kolegovia, trošku z takého opačného súdka sa chcem pozreť na tento segregačný apartheidový zákon, ktorý sa tu už druhý deň za masívneho protestu občanov Slovenskej republiky prerokováva. Dočasné podmieňovanie vstupu do rôznych priestorov, chcem sa spýtať z tohto miesta, že vláda chce toto bremeno úplne evidentne bremeno kontroly ľudí, že kto bude vstupovať do týchto rôzne označených priestorov, ktoré budú určené nejakou vyhláškou chce hodiť na prevádzkovateľov týchto priestorov. To znamená na majiteľov reštaurácií, fitnes centier, ja neviem kín atď. atď. A kontrolami týchto podnikateľských alebo iných subjektov chce vynútiť, aby proste oni v dostatočnej miere kontrolovali tých svojich zákazníkov. A dragonickými pokutami, dragonickými pokutami chce naštartovať ten proces, aby tí podnikatelia a prevádzkovatelia sami sa rozhodli, že nebudú púšťať do svojich zariadení ľudí neočkovaných ľudí, ktorí sa nepreukážu testom a nepreukážu sa tým dokumentom o tom, že prekonali covid. Takže vláda úplne alibisticky povie však mi čo, však toto zariadenie vás nechce pustiť lebo keď vás bude chcieť pustiť tak dostane masívnu pokutu alebo veľkú pokutu a keď ju dostane trikrát, päťkrát tak si to každý ten podnikateľ rozmyslí. V tomto je tá alebo aj jedna z ďalších zákerností tejto myšlienky tohto zákona a v tomto
===== ... však mi čo, však to, to zariadenie vás nechce pustiť, lebo keď vás bude chcieť pustiť, tak dostane masívnu pokutu alebo veľkú pokutu a keď ju dostane trikrát, päťkrát, tak si to každý jeden podnikateľ rozmyslí. V tomto je tá alebo aj jedna z ďalších zákerností tejto myšlienky tohto zákona a v tomto je aj obrovská nebezpečnosť tohto zákona, ktorý nielenže rozdelí, ako to tu bolo už x-krát spomenuté, občanov na dve veľké skupiny a jednej zoberie veľkú časť svojich práv a to je najmä teda právo slobodne žiť vo svojom vlastnom štáte, ale na základe tohto zákona a tohto pravidla a tejto praxe, ktorá nevyhnutne nastane, dôjde k rozoštvávaniu, rozoštvávaniu populácie, rozoštvávaniu obyvateľov medzi sebou. Pretože či sa vám to vážená koalícia páči alebo nepáči, jednoducho tí očkovaní, tí zodpovední, ako to vy nazývate, tí testovaní, ktorí možno budú ochotní alebo budú vládať si platiť tie testy a tí, ktorí budú mať ochotu sa preukazovať tými zdravotníckymi papiermi, že prekonali COVID, tak tí oproti tým ostatným budú privilegovaní. A takto aj tri dni alebo možno týždeň podávajú médiá, že sa rokuje o zákone, ktorý má priniesť privilégia, výhody pre túto skupinu ľudí. Lenže ono je to v podstate jedno či niekomu dávate výhody navyše a druhých necháte tak alebo či tým druhým niečo beriete a tých prvých necháte tak. Lebo výsledok je ten istý. Vznikne medzi týmito ľuďmi rozdiel a to je základ každej sociálnej teórie, čím väčší je rozdiel medzi veľkými skupinami obyvateľstva, tým väčšie je sociálne napätie.
Ak vám ide o to, aby ste vyvolali skutočne veľké sociálne napätie, tak na to idete tým najlepším možným spôsobom. Ale ja vás chcem z tohto miesta varovať, že kým včera ste tu kňučali mnohí a fňukali, že akí násilní demonštranti, keď hodili vajce na parlament, keď tam nie ich vinou, ale vinou opatrení policajných bola postriekaná slzákom policajtka, ktorej potom prišlo zle, že akí boli títo demonštranti radikálni a násilní, tak verte mi, že to je nič oproti tomu, čo bude Slovensko zažívať, keď tí ľudia budú v sebe vnútorne cítiť ten pocit vzájomnej diskriminácie, ten pocit toho, že horší vojak ide na misiu, kde si zarobí a lepší vojak len za to, že odmietne do seba vpichnúť očkovaciu látku, o ktorej mu nikto nič negarantuje, na misiu ísť nebude môcť.
Že ako sme to videli aj v tom liste, ktorý čítala poslankyňa Hajšelová včera alebo dnes to bolo. V ZVJS príslušník vzorný, príslušník, ktorý by si zaslúžil povýšenie a odmeny, nebude povýšený a nedostane odmeny len preto, lebo si odmietne dať vakcínu a naopak možno príslušník, ktorý sa do zboru dostane po protekcii, ktorý tam je len krátko, ktorý nemá nejaké výnimočné výsledky a to je jedno v ktorom ozbrojenom zbore alebo či ide o požiarnikov, bude povýšený, bude viac odmenený len preto, že sa proste nechá očkovať. A čo si myslíte, čo týmto spôsobíte, čo týmto svojim prístupom spôsobíte? Spôsobíte totálne sociálne napätie, ale nielen globálne medzi očkovanými a neočkovanými, ale aj na pracoviskách, na posádkach, v policajných hliadkach, proste všade, kde bude dochádzať k tomu, že tí ľudia budú vidieť, že niekto je zvýhodňovaný zo štátu len preto, že sa zlomil alebo že sa možno z vlastného presvedčenia nechal očkovať a potom, potom, vážená koalícia, potom nehovorte, že tí ľudia sú nahnevaní, že sú agresívni, že vyjadrujú svoju frustráciu, zúfalosť, lebo opozícia ich hecuje. Vôbec nie. Nikto z opozície nepotrebuje ľudí hecovať. Oni sami majú rozum a vidia, čo tu na nich chystáte. Starší policajti, ktorí majú dačo odrobené, ktorí majú funkcie, ktorí majú už nárok na pekné výsluhové dôchodky, vravia, akonáhle to príde, akonáhle mi prvýkrát niekto povie, že sa musím očkovať, hneď dávam žiadosť o civil. Jediné rozumné správanie človeka, ktorý sa nechce stať otrokom tohto systému, ktorý práve teraz vymýšľate a pokúšate sa implementovať.
Sami viete, že či sa vám to už nakoniec zosype alebo nezosype na hlavu, ale problémy, ktoré spôsobíte, budú obrovské. Problémy, ktoré spôsobíte, budú obrovské. Počúvame tu, že áno vakcína, už zrazu sa to začalo priznávať, vakcína je problémová, s vakcínou sú spojené aj riziká, ale tie pozitívne účinky, hovoríte, prevyšujú tie riziká. Tak sa potom pozrite na tie negatívne účinky a na tie riziká v oblastiach týchto sociálnych vzťahov, ktoré vy týmto zákonom vyvoláte.
Boli tu, boli tu vystúpenia mnohých členov opozície omnoho umiernenejších odo mňa, ktorí sami vám povedali, že keby ste s týmto zákonom neprišli, mnohí ľudia by sa zaočkovať ešte dali. Ale, že tým, že ich takto tlačíte na pílu, takto im tlačíte hlavu pod gilotínu, tak tým sa títo ľudia úplne prirodzene bránia a ja im v tom fandím a ja im v tom tlieskam a ja ich v tom všemožne podporujem. Pretože vy potrebujete vidieť veľmi jasne a veľmi silno odpor od ľudí. Vy potrebujete vidieť, že národ s vami nesúhlasí, že sa mu protivíte, že vás nenávidia a čo si myslíte, keď sa budú dvaja v hliadke niekde rozprávať medzi sebou ty si očkovaný, ty nie si, teba povýšili, mňa nie. Čo z toho vznikne? Vznikne z toho ešte väčšia nenávisť voči nám. Voči vám a vy si ju potrebujte asi tak ako teraz ten národ trpí, ako národ trpí a musí si vyžrať to, čo si zvolil, tak vy si potom budete musieť do dna ochutnať to, čo ľuďom namiešate, to, čo ľuďom namiešate. A verte mi, verte mi zoznam poslancov, ktorí budú hlasovať za túto obludnosť, národu neunikne. Zoznam poslancov, ktorí budú za túto obludnosť hlasovať, národu neunikne. Čo ďalej, pán Benčík? Ďalej to, že by ste sa mali spamätať, že by ste sa mali spamätať aj vy osobne a nezabávať sa na tom, že tlačíte ľudí do krízových rozhodnutí, že tlačíte ľudí do toho, aby robili niečo, čo nechcú, s čím úplne vnútorne nesúhlasia a ešte sa na tom smejete ako maximálny cynik, ako maximálny cynik. Niekedy je lepšie mlčať, lepšie mlčať. Priatelia, vždy je čas, vždy je čas si vstúpiť do svedomia a uvedomiť si, že ak chcete ľudí očkovať, tak ich očkujte, ale takáto násilná cesta skutočne nie je tá správna, skutočne nie je tá správna.
A na záver si dovoľujem vyzvať predsedu Borisa Kollára, tak ako som to sľúbil ľuďom vonku, aby išiel medzi ľudí, lebo ho tam chcú vidieť naživo.
17:45:55 - 17:56:03 Vystúpenie v rozprave   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán generál Širo Išši, kolegyne, kolegovia, trošku z takého opačného súdka sa chcem pozreť na tento segregačný apartheidový zákon, ktorý sa tu už druhý deň za masívneho protestu občanov Slovenskej republiky prerokováva. Dočasné podmieňovanie vstupu do rôznych priestorov, chcem sa spýtať z tohto miesta, že vláda chce toto bremeno úplne evidentne bremeno kontroly ľudí, že kto bude vstupovať do týchto rôzne označených priestorov, ktoré budú určené nejakou vyhláškou chce hodiť na prevádzkovateľov týchto priestorov. To znamená na majiteľov reštaurácií, fitnes centier, ja neviem kín atď. atď. A kontrolami týchto podnikateľských alebo iných subjektov chce vynútiť, aby proste oni v dostatočnej miere kontrolovali tých svojich zákazníkov. A dragonickými pokutami, dragonickými pokutami chce naštartovať ten proces, aby tí podnikatelia a prevádzkovatelia sami sa rozhodli, že nebudú púšťať do svojich zariadení ľudí neočkovaných ľudí, ktorí sa nepreukážu testom a nepreukážu sa tým dokumentom o tom, že prekonali covid. Takže vláda úplne alibisticky povie však mi čo, však toto zariadenie vás nechce pustiť lebo keď vás bude chcieť pustiť tak dostane masívnu pokutu alebo veľkú pokutu a keď ju dostane trikrát, päťkrát tak si to každý ten podnikateľ rozmyslí. V tomto je tá alebo aj jedna z ďalších zákerností tejto myšlienky tohto zákona a v tomto
===== ... však mi čo, však to, to zariadenie vás nechce pustiť, lebo keď vás bude chcieť pustiť, tak dostane masívnu pokutu alebo veľkú pokutu a keď ju dostane trikrát, päťkrát, tak si to každý jeden podnikateľ rozmyslí. V tomto je tá alebo aj jedna z ďalších zákerností tejto myšlienky tohto zákona a v tomto je aj obrovská nebezpečnosť tohto zákona, ktorý nielenže rozdelí, ako to tu bolo už x-krát spomenuté, občanov na dve veľké skupiny a jednej zoberie veľkú časť svojich práv a to je najmä teda právo slobodne žiť vo svojom vlastnom štáte, ale na základe tohto zákona a tohto pravidla a tejto praxe, ktorá nevyhnutne nastane, dôjde k rozoštvávaniu, rozoštvávaniu populácie, rozoštvávaniu obyvateľov medzi sebou. Pretože či sa vám to vážená koalícia páči alebo nepáči, jednoducho tí očkovaní, tí zodpovední, ako to vy nazývate, tí testovaní, ktorí možno budú ochotní alebo budú vládať si platiť tie testy a tí, ktorí budú mať ochotu sa preukazovať tými zdravotníckymi papiermi, že prekonali COVID, tak tí oproti tým ostatným budú privilegovaní. A takto aj tri dni alebo možno týždeň podávajú médiá, že sa rokuje o zákone, ktorý má priniesť privilégia, výhody pre túto skupinu ľudí. Lenže ono je to v podstate jedno či niekomu dávate výhody navyše a druhých necháte tak alebo či tým druhým niečo beriete a tých prvých necháte tak. Lebo výsledok je ten istý. Vznikne medzi týmito ľuďmi rozdiel a to je základ každej sociálnej teórie, čím väčší je rozdiel medzi veľkými skupinami obyvateľstva, tým väčšie je sociálne napätie.
Ak vám ide o to, aby ste vyvolali skutočne veľké sociálne napätie, tak na to idete tým najlepším možným spôsobom. Ale ja vás chcem z tohto miesta varovať, že kým včera ste tu kňučali mnohí a fňukali, že akí násilní demonštranti, keď hodili vajce na parlament, keď tam nie ich vinou, ale vinou opatrení policajných bola postriekaná slzákom policajtka, ktorej potom prišlo zle, že akí boli títo demonštranti radikálni a násilní, tak verte mi, že to je nič oproti tomu, čo bude Slovensko zažívať, keď tí ľudia budú v sebe vnútorne cítiť ten pocit vzájomnej diskriminácie, ten pocit toho, že horší vojak ide na misiu, kde si zarobí a lepší vojak len za to, že odmietne do seba vpichnúť očkovaciu látku, o ktorej mu nikto nič negarantuje, na misiu ísť nebude môcť.
Že ako sme to videli aj v tom liste, ktorý čítala poslankyňa Hajšelová včera alebo dnes to bolo. V ZVJS príslušník vzorný, príslušník, ktorý by si zaslúžil povýšenie a odmeny, nebude povýšený a nedostane odmeny len preto, lebo si odmietne dať vakcínu a naopak možno príslušník, ktorý sa do zboru dostane po protekcii, ktorý tam je len krátko, ktorý nemá nejaké výnimočné výsledky a to je jedno v ktorom ozbrojenom zbore alebo či ide o požiarnikov, bude povýšený, bude viac odmenený len preto, že sa proste nechá očkovať. A čo si myslíte, čo týmto spôsobíte, čo týmto svojim prístupom spôsobíte? Spôsobíte totálne sociálne napätie, ale nielen globálne medzi očkovanými a neočkovanými, ale aj na pracoviskách, na posádkach, v policajných hliadkach, proste všade, kde bude dochádzať k tomu, že tí ľudia budú vidieť, že niekto je zvýhodňovaný zo štátu len preto, že sa zlomil alebo že sa možno z vlastného presvedčenia nechal očkovať a potom, potom, vážená koalícia, potom nehovorte, že tí ľudia sú nahnevaní, že sú agresívni, že vyjadrujú svoju frustráciu, zúfalosť, lebo opozícia ich hecuje. Vôbec nie. Nikto z opozície nepotrebuje ľudí hecovať. Oni sami majú rozum a vidia, čo tu na nich chystáte. Starší policajti, ktorí majú dačo odrobené, ktorí majú funkcie, ktorí majú už nárok na pekné výsluhové dôchodky, vravia, akonáhle to príde, akonáhle mi prvýkrát niekto povie, že sa musím očkovať, hneď dávam žiadosť o civil. Jediné rozumné správanie človeka, ktorý sa nechce stať otrokom tohto systému, ktorý práve teraz vymýšľate a pokúšate sa implementovať.
Sami viete, že či sa vám to už nakoniec zosype alebo nezosype na hlavu, ale problémy, ktoré spôsobíte, budú obrovské. Problémy, ktoré spôsobíte, budú obrovské. Počúvame tu, že áno vakcína, už zrazu sa to začalo priznávať, vakcína je problémová, s vakcínou sú spojené aj riziká, ale tie pozitívne účinky, hovoríte, prevyšujú tie riziká. Tak sa potom pozrite na tie negatívne účinky a na tie riziká v oblastiach týchto sociálnych vzťahov, ktoré vy týmto zákonom vyvoláte.
Boli tu, boli tu vystúpenia mnohých členov opozície omnoho umiernenejších odo mňa, ktorí sami vám povedali, že keby ste s týmto zákonom neprišli, mnohí ľudia by sa zaočkovať ešte dali. Ale, že tým, že ich takto tlačíte na pílu, takto im tlačíte hlavu pod gilotínu, tak tým sa títo ľudia úplne prirodzene bránia a ja im v tom fandím a ja im v tom tlieskam a ja ich v tom všemožne podporujem. Pretože vy potrebujete vidieť veľmi jasne a veľmi silno odpor od ľudí. Vy potrebujete vidieť, že národ s vami nesúhlasí, že sa mu protivíte, že vás nenávidia a čo si myslíte, keď sa budú dvaja v hliadke niekde rozprávať medzi sebou ty si očkovaný, ty nie si, teba povýšili, mňa nie. Čo z toho vznikne? Vznikne z toho ešte väčšia nenávisť voči nám. Voči vám a vy si ju potrebujte asi tak ako teraz ten národ trpí, ako národ trpí a musí si vyžrať to, čo si zvolil, tak vy si potom budete musieť do dna ochutnať to, čo ľuďom namiešate, to, čo ľuďom namiešate. A verte mi, verte mi zoznam poslancov, ktorí budú hlasovať za túto obludnosť, národu neunikne. Zoznam poslancov, ktorí budú za túto obludnosť hlasovať, národu neunikne. Čo ďalej, pán Benčík? Ďalej to, že by ste sa mali spamätať, že by ste sa mali spamätať aj vy osobne a nezabávať sa na tom, že tlačíte ľudí do krízových rozhodnutí, že tlačíte ľudí do toho, aby robili niečo, čo nechcú, s čím úplne vnútorne nesúhlasia a ešte sa na tom smejete ako maximálny cynik, ako maximálny cynik. Niekedy je lepšie mlčať, lepšie mlčať. Priatelia, vždy je čas, vždy je čas si vstúpiť do svedomia a uvedomiť si, že ak chcete ľudí očkovať, tak ich očkujte, ale takáto násilná cesta skutočne nie je tá správna, skutočne nie je tá správna.
A na záver si dovoľujem vyzvať predsedu Borisa Kollára, tak ako som to sľúbil ľuďom vonku, aby išiel medzi ľudí, lebo ho tam chcú vidieť naživo.
17:45:55 - 17:56:03 Vystúpenie v rozprave   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán generál Širo Išši, kolegyne, kolegovia, trošku z takého opačného súdka sa chcem pozreť na tento segregačný apartheidový zákon, ktorý sa tu už druhý deň za masívneho protestu občanov Slovenskej republiky prerokováva. Dočasné podmieňovanie vstupu do rôznych priestorov, chcem sa spýtať z tohto miesta, že vláda chce toto bremeno úplne evidentne bremeno kontroly ľudí, že kto bude vstupovať do týchto rôzne označených priestorov, ktoré budú určené nejakou vyhláškou chce hodiť na prevádzkovateľov týchto priestorov. To znamená na majiteľov reštaurácií, fitnes centier, ja neviem kín atď. atď. A kontrolami týchto podnikateľských alebo iných subjektov chce vynútiť, aby proste oni v dostatočnej miere kontrolovali tých svojich zákazníkov. A dragonickými pokutami, dragonickými pokutami chce naštartovať ten proces, aby tí podnikatelia a prevádzkovatelia sami sa rozhodli, že nebudú púšťať do svojich zariadení ľudí neočkovaných ľudí, ktorí sa nepreukážu testom a nepreukážu sa tým dokumentom o tom, že prekonali covid. Takže vláda úplne alibisticky povie však mi čo, však toto zariadenie vás nechce pustiť lebo keď vás bude chcieť pustiť tak dostane masívnu pokutu alebo veľkú pokutu a keď ju dostane trikrát, päťkrát tak si to každý ten podnikateľ rozmyslí. V tomto je tá alebo aj jedna z ďalších zákerností tejto myšlienky tohto zákona a v tomto
===== ... však mi čo, však to, to zariadenie vás nechce pustiť, lebo keď vás bude chcieť pustiť, tak dostane masívnu pokutu alebo veľkú pokutu a keď ju dostane trikrát, päťkrát, tak si to každý jeden podnikateľ rozmyslí. V tomto je tá alebo aj jedna z ďalších zákerností tejto myšlienky tohto zákona a v tomto je aj obrovská nebezpečnosť tohto zákona, ktorý nielenže rozdelí, ako to tu bolo už x-krát spomenuté, občanov na dve veľké skupiny a jednej zoberie veľkú časť svojich práv a to je najmä teda právo slobodne žiť vo svojom vlastnom štáte, ale na základe tohto zákona a tohto pravidla a tejto praxe, ktorá nevyhnutne nastane, dôjde k rozoštvávaniu, rozoštvávaniu populácie, rozoštvávaniu obyvateľov medzi sebou. Pretože či sa vám to vážená koalícia páči alebo nepáči, jednoducho tí očkovaní, tí zodpovední, ako to vy nazývate, tí testovaní, ktorí možno budú ochotní alebo budú vládať si platiť tie testy a tí, ktorí budú mať ochotu sa preukazovať tými zdravotníckymi papiermi, že prekonali COVID, tak tí oproti tým ostatným budú privilegovaní. A takto aj tri dni alebo možno týždeň podávajú médiá, že sa rokuje o zákone, ktorý má priniesť privilégia, výhody pre túto skupinu ľudí. Lenže ono je to v podstate jedno či niekomu dávate výhody navyše a druhých necháte tak alebo či tým druhým niečo beriete a tých prvých necháte tak. Lebo výsledok je ten istý. Vznikne medzi týmito ľuďmi rozdiel a to je základ každej sociálnej teórie, čím väčší je rozdiel medzi veľkými skupinami obyvateľstva, tým väčšie je sociálne napätie.
Ak vám ide o to, aby ste vyvolali skutočne veľké sociálne napätie, tak na to idete tým najlepším možným spôsobom. Ale ja vás chcem z tohto miesta varovať, že kým včera ste tu kňučali mnohí a fňukali, že akí násilní demonštranti, keď hodili vajce na parlament, keď tam nie ich vinou, ale vinou opatrení policajných bola postriekaná slzákom policajtka, ktorej potom prišlo zle, že akí boli títo demonštranti radikálni a násilní, tak verte mi, že to je nič oproti tomu, čo bude Slovensko zažívať, keď tí ľudia budú v sebe vnútorne cítiť ten pocit vzájomnej diskriminácie, ten pocit toho, že horší vojak ide na misiu, kde si zarobí a lepší vojak len za to, že odmietne do seba vpichnúť očkovaciu látku, o ktorej mu nikto nič negarantuje, na misiu ísť nebude môcť.
Že ako sme to videli aj v tom liste, ktorý čítala poslankyňa Hajšelová včera alebo dnes to bolo. V ZVJS príslušník vzorný, príslušník, ktorý by si zaslúžil povýšenie a odmeny, nebude povýšený a nedostane odmeny len preto, lebo si odmietne dať vakcínu a naopak možno príslušník, ktorý sa do zboru dostane po protekcii, ktorý tam je len krátko, ktorý nemá nejaké výnimočné výsledky a to je jedno v ktorom ozbrojenom zbore alebo či ide o požiarnikov, bude povýšený, bude viac odmenený len preto, že sa proste nechá očkovať. A čo si myslíte, čo týmto spôsobíte, čo týmto svojim prístupom spôsobíte? Spôsobíte totálne sociálne napätie, ale nielen globálne medzi očkovanými a neočkovanými, ale aj na pracoviskách, na posádkach, v policajných hliadkach, proste všade, kde bude dochádzať k tomu, že tí ľudia budú vidieť, že niekto je zvýhodňovaný zo štátu len preto, že sa zlomil alebo že sa možno z vlastného presvedčenia nechal očkovať a potom, potom, vážená koalícia, potom nehovorte, že tí ľudia sú nahnevaní, že sú agresívni, že vyjadrujú svoju frustráciu, zúfalosť, lebo opozícia ich hecuje. Vôbec nie. Nikto z opozície nepotrebuje ľudí hecovať. Oni sami majú rozum a vidia, čo tu na nich chystáte. Starší policajti, ktorí majú dačo odrobené, ktorí majú funkcie, ktorí majú už nárok na pekné výsluhové dôchodky, vravia, akonáhle to príde, akonáhle mi prvýkrát niekto povie, že sa musím očkovať, hneď dávam žiadosť o civil. Jediné rozumné správanie človeka, ktorý sa nechce stať otrokom tohto systému, ktorý práve teraz vymýšľate a pokúšate sa implementovať.
Sami viete, že či sa vám to už nakoniec zosype alebo nezosype na hlavu, ale problémy, ktoré spôsobíte, budú obrovské. Problémy, ktoré spôsobíte, budú obrovské. Počúvame tu, že áno vakcína, už zrazu sa to začalo priznávať, vakcína je problémová, s vakcínou sú spojené aj riziká, ale tie pozitívne účinky, hovoríte, prevyšujú tie riziká. Tak sa potom pozrite na tie negatívne účinky a na tie riziká v oblastiach týchto sociálnych vzťahov, ktoré vy týmto zákonom vyvoláte.
Boli tu, boli tu vystúpenia mnohých členov opozície omnoho umiernenejších odo mňa, ktorí sami vám povedali, že keby ste s týmto zákonom neprišli, mnohí ľudia by sa zaočkovať ešte dali. Ale, že tým, že ich takto tlačíte na pílu, takto im tlačíte hlavu pod gilotínu, tak tým sa títo ľudia úplne prirodzene bránia a ja im v tom fandím a ja im v tom tlieskam a ja ich v tom všemožne podporujem. Pretože vy potrebujete vidieť veľmi jasne a veľmi silno odpor od ľudí. Vy potrebujete vidieť, že národ s vami nesúhlasí, že sa mu protivíte, že vás nenávidia a čo si myslíte, keď sa budú dvaja v hliadke niekde rozprávať medzi sebou ty si očkovaný, ty nie si, teba povýšili, mňa nie. Čo z toho vznikne? Vznikne z toho ešte väčšia nenávisť voči nám. Voči vám a vy si ju potrebujte asi tak ako teraz ten národ trpí, ako národ trpí a musí si vyžrať to, čo si zvolil, tak vy si potom budete musieť do dna ochutnať to, čo ľuďom namiešate, to, čo ľuďom namiešate. A verte mi, verte mi zoznam poslancov, ktorí budú hlasovať za túto obludnosť, národu neunikne. Zoznam poslancov, ktorí budú za túto obludnosť hlasovať, národu neunikne. Čo ďalej, pán Benčík? Ďalej to, že by ste sa mali spamätať, že by ste sa mali spamätať aj vy osobne a nezabávať sa na tom, že tlačíte ľudí do krízových rozhodnutí, že tlačíte ľudí do toho, aby robili niečo, čo nechcú, s čím úplne vnútorne nesúhlasia a ešte sa na tom smejete ako maximálny cynik, ako maximálny cynik. Niekedy je lepšie mlčať, lepšie mlčať. Priatelia, vždy je čas, vždy je čas si vstúpiť do svedomia a uvedomiť si, že ak chcete ľudí očkovať, tak ich očkujte, ale takáto násilná cesta skutočne nie je tá správna, skutočne nie je tá správna.
A na záver si dovoľujem vyzvať predsedu Borisa Kollára, tak ako som to sľúbil ľuďom vonku, aby išiel medzi ľudí, lebo ho tam chcú vidieť naživo.
17:45:55 - 17:56:03 Vystúpenie v rozprave   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán generál Širo Išši, kolegyne, kolegovia, trošku z takého opačného súdka sa chcem pozreť na tento segregačný apartheidový zákon, ktorý sa tu už druhý deň za masívneho protestu občanov Slovenskej republiky prerokováva. Dočasné podmieňovanie vstupu do rôznych priestorov, chcem sa spýtať z tohto miesta, že vláda chce toto bremeno úplne evidentne bremeno kontroly ľudí, že kto bude vstupovať do týchto rôzne označených priestorov, ktoré budú určené nejakou vyhláškou chce hodiť na prevádzkovateľov týchto priestorov. To znamená na majiteľov reštaurácií, fitnes centier, ja neviem kín atď. atď. A kontrolami týchto podnikateľských alebo iných subjektov chce vynútiť, aby proste oni v dostatočnej miere kontrolovali tých svojich zákazníkov. A dragonickými pokutami, dragonickými pokutami chce naštartovať ten proces, aby tí podnikatelia a prevádzkovatelia sami sa rozhodli, že nebudú púšťať do svojich zariadení ľudí neočkovaných ľudí, ktorí sa nepreukážu testom a nepreukážu sa tým dokumentom o tom, že prekonali covid. Takže vláda úplne alibisticky povie však mi čo, však toto zariadenie vás nechce pustiť lebo keď vás bude chcieť pustiť tak dostane masívnu pokutu alebo veľkú pokutu a keď ju dostane trikrát, päťkrát tak si to každý ten podnikateľ rozmyslí. V tomto je tá alebo aj jedna z ďalších zákerností tejto myšlienky tohto zákona a v tomto
===== ... však mi čo, však to, to zariadenie vás nechce pustiť, lebo keď vás bude chcieť pustiť, tak dostane masívnu pokutu alebo veľkú pokutu a keď ju dostane trikrát, päťkrát, tak si to každý jeden podnikateľ rozmyslí. V tomto je tá alebo aj jedna z ďalších zákerností tejto myšlienky tohto zákona a v tomto je aj obrovská nebezpečnosť tohto zákona, ktorý nielenže rozdelí, ako to tu bolo už x-krát spomenuté, občanov na dve veľké skupiny a jednej zoberie veľkú časť svojich práv a to je najmä teda právo slobodne žiť vo svojom vlastnom štáte, ale na základe tohto zákona a tohto pravidla a tejto praxe, ktorá nevyhnutne nastane, dôjde k rozoštvávaniu, rozoštvávaniu populácie, rozoštvávaniu obyvateľov medzi sebou. Pretože či sa vám to vážená koalícia páči alebo nepáči, jednoducho tí očkovaní, tí zodpovední, ako to vy nazývate, tí testovaní, ktorí možno budú ochotní alebo budú vládať si platiť tie testy a tí, ktorí budú mať ochotu sa preukazovať tými zdravotníckymi papiermi, že prekonali COVID, tak tí oproti tým ostatným budú privilegovaní. A takto aj tri dni alebo možno týždeň podávajú médiá, že sa rokuje o zákone, ktorý má priniesť privilégia, výhody pre túto skupinu ľudí. Lenže ono je to v podstate jedno či niekomu dávate výhody navyše a druhých necháte tak alebo či tým druhým niečo beriete a tých prvých necháte tak. Lebo výsledok je ten istý. Vznikne medzi týmito ľuďmi rozdiel a to je základ každej sociálnej teórie, čím väčší je rozdiel medzi veľkými skupinami obyvateľstva, tým väčšie je sociálne napätie.
Ak vám ide o to, aby ste vyvolali skutočne veľké sociálne napätie, tak na to idete tým najlepším možným spôsobom. Ale ja vás chcem z tohto miesta varovať, že kým včera ste tu kňučali mnohí a fňukali, že akí násilní demonštranti, keď hodili vajce na parlament, keď tam nie ich vinou, ale vinou opatrení policajných bola postriekaná slzákom policajtka, ktorej potom prišlo zle, že akí boli títo demonštranti radikálni a násilní, tak verte mi, že to je nič oproti tomu, čo bude Slovensko zažívať, keď tí ľudia budú v sebe vnútorne cítiť ten pocit vzájomnej diskriminácie, ten pocit toho, že horší vojak ide na misiu, kde si zarobí a lepší vojak len za to, že odmietne do seba vpichnúť očkovaciu látku, o ktorej mu nikto nič negarantuje, na misiu ísť nebude môcť.
Že ako sme to videli aj v tom liste, ktorý čítala poslankyňa Hajšelová včera alebo dnes to bolo. V ZVJS príslušník vzorný, príslušník, ktorý by si zaslúžil povýšenie a odmeny, nebude povýšený a nedostane odmeny len preto, lebo si odmietne dať vakcínu a naopak možno príslušník, ktorý sa do zboru dostane po protekcii, ktorý tam je len krátko, ktorý nemá nejaké výnimočné výsledky a to je jedno v ktorom ozbrojenom zbore alebo či ide o požiarnikov, bude povýšený, bude viac odmenený len preto, že sa proste nechá očkovať. A čo si myslíte, čo týmto spôsobíte, čo týmto svojim prístupom spôsobíte? Spôsobíte totálne sociálne napätie, ale nielen globálne medzi očkovanými a neočkovanými, ale aj na pracoviskách, na posádkach, v policajných hliadkach, proste všade, kde bude dochádzať k tomu, že tí ľudia budú vidieť, že niekto je zvýhodňovaný zo štátu len preto, že sa zlomil alebo že sa možno z vlastného presvedčenia nechal očkovať a potom, potom, vážená koalícia, potom nehovorte, že tí ľudia sú nahnevaní, že sú agresívni, že vyjadrujú svoju frustráciu, zúfalosť, lebo opozícia ich hecuje. Vôbec nie. Nikto z opozície nepotrebuje ľudí hecovať. Oni sami majú rozum a vidia, čo tu na nich chystáte. Starší policajti, ktorí majú dačo odrobené, ktorí majú funkcie, ktorí majú už nárok na pekné výsluhové dôchodky, vravia, akonáhle to príde, akonáhle mi prvýkrát niekto povie, že sa musím očkovať, hneď dávam žiadosť o civil. Jediné rozumné správanie človeka, ktorý sa nechce stať otrokom tohto systému, ktorý práve teraz vymýšľate a pokúšate sa implementovať.
Sami viete, že či sa vám to už nakoniec zosype alebo nezosype na hlavu, ale problémy, ktoré spôsobíte, budú obrovské. Problémy, ktoré spôsobíte, budú obrovské. Počúvame tu, že áno vakcína, už zrazu sa to začalo priznávať, vakcína je problémová, s vakcínou sú spojené aj riziká, ale tie pozitívne účinky, hovoríte, prevyšujú tie riziká. Tak sa potom pozrite na tie negatívne účinky a na tie riziká v oblastiach týchto sociálnych vzťahov, ktoré vy týmto zákonom vyvoláte.
Boli tu, boli tu vystúpenia mnohých členov opozície omnoho umiernenejších odo mňa, ktorí sami vám povedali, že keby ste s týmto zákonom neprišli, mnohí ľudia by sa zaočkovať ešte dali. Ale, že tým, že ich takto tlačíte na pílu, takto im tlačíte hlavu pod gilotínu, tak tým sa títo ľudia úplne prirodzene bránia a ja im v tom fandím a ja im v tom tlieskam a ja ich v tom všemožne podporujem. Pretože vy potrebujete vidieť veľmi jasne a veľmi silno odpor od ľudí. Vy potrebujete vidieť, že národ s vami nesúhlasí, že sa mu protivíte, že vás nenávidia a čo si myslíte, keď sa budú dvaja v hliadke niekde rozprávať medzi sebou ty si očkovaný, ty nie si, teba povýšili, mňa nie. Čo z toho vznikne? Vznikne z toho ešte väčšia nenávisť voči nám. Voči vám a vy si ju potrebujte asi tak ako teraz ten národ trpí, ako národ trpí a musí si vyžrať to, čo si zvolil, tak vy si potom budete musieť do dna ochutnať to, čo ľuďom namiešate, to, čo ľuďom namiešate. A verte mi, verte mi zoznam poslancov, ktorí budú hlasovať za túto obludnosť, národu neunikne. Zoznam poslancov, ktorí budú za túto obludnosť hlasovať, národu neunikne. Čo ďalej, pán Benčík? Ďalej to, že by ste sa mali spamätať, že by ste sa mali spamätať aj vy osobne a nezabávať sa na tom, že tlačíte ľudí do krízových rozhodnutí, že tlačíte ľudí do toho, aby robili niečo, čo nechcú, s čím úplne vnútorne nesúhlasia a ešte sa na tom smejete ako maximálny cynik, ako maximálny cynik. Niekedy je lepšie mlčať, lepšie mlčať. Priatelia, vždy je čas, vždy je čas si vstúpiť do svedomia a uvedomiť si, že ak chcete ľudí očkovať, tak ich očkujte, ale takáto násilná cesta skutočne nie je tá správna, skutočne nie je tá správna.
A na záver si dovoľujem vyzvať predsedu Borisa Kollára, tak ako som to sľúbil ľuďom vonku, aby išiel medzi ľudí, lebo ho tam chcú vidieť naživo.
18:13:40 - 18:15:17 Vystúpenie s faktickou poznámkou   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďakujem všetkým kolegom za faktické poznámky. Dovolím si reagovať na tri. Pán poslanec Čekovský, ale veď ľudia vidia čoho ste vy schopní, veď tu nemusíte rozprávať si bájky o červenej pande a neviem o čom. Veď ľudia videli, že ste im na jeseň boli schopní siahnuť na ich deti, že keď nemali rodičia testy, tak ste nezobrali deti do školy. Veď vy ste úplní blázni. Veď vy ste úplní blázni. A vy tu idete rozprávať niečo o mne. Pán poslanec Čekovský, to ste úplne netrafili. Skutočne ste netrafili, pretože vaše sladké rečičky sú v absolútnom kontraste s tým, čo ste svojimi skutkami na jeseň dokázali. Že nemáte hranice, že nemáte stopku. Že tú stopku vám musia vystaviť ľudia, lebo vy ju sami nevidíte.
Pán poslanec Kazda, no, čo s vami. Vy dlhodobo ukazujete, že ste úplne mimo. Ale z 1 821 preferenčnými hlasmi, pán poslanec, vy ste taký COVID kandidátke SaS-ky. Pán poslanec Tomáš, s tým predsedom, parlamentom Kollárom to bolo tak, že ľudia ma vonku požiadali, aby som ho tam nejakým spôsobom dostal pred nich, pretože mu neveria. Lebo boja sa toho, že nedodrží slovo, že to je len taká hra a chcú aby im rovno tam do očí povedal, že celé hnutie SME RODINA bude jasne proti tomuto, proti tomuto zákonu. Ale keďže predseda parlamentu tu už nie je naozaj dlhší čas o tej poslednej prestávky. Tak som ho na to aspoň vyzval. Môže byť, pán poslanec Tomáš, že nakoniec sa tu ukáže, že to bude pravda tak, ako to hovoríte vy.
12

Deň v parlamente

<- ->