Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Ondrej Dostál 
Dátum 24. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 614 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie.
 
9:03:40 - 9:22:28 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
4.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som v prvom čítaní podporiť návrh novely zákona o ochrane verejného zdravia, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. Jeho obsahom je ďalšie opatrenie, ktoré úrad verejného zdravia môže robiť pri ohrození verejného zdravia a môže, ak ten návrh schválime, dočasne podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstup na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.
Nie je veľmi veľa dôvodov pochybovať, že situácia sa opäť zhorší, počet prípadov bude narastať, bude narastať počet ľudí hospitalizovaných v nemocniciach aj počet úmrtí. No a potom sú v zásade dve možnosti, čo budeme robiť. Jedna možnosť je, že nebudeme robiť nič, budeme sa tváriť, že tu ten vírus neexistuje, nebudeme prijímať žiadne obmedzujúce opatrenia a budeme dúfať, že to nejako tak samé pominie. Lenže ono to tak samé nepominie, vírus sa bude šíriť, až nad ním stratíme akúkoľvek kontrolu, nemocnice budú zahltené, zaplnené pacientami s COVID-om, nebudú stíhať robiť nič iné a ľudia budú umierať nie preto, že im lekári vzhľadom na ich stav nedokážu s nástrojmi, ktoré majú k dispozícii, a prostriedkami, ktoré majú, akokoľvek pomôcť, ale preto, že nemocnice na to jednoducho nebudú mať kapacitu, nebudú mať ich kde umiestniť alebo sa o pacientov nebude mať kto starať, lebo nebude dosť lekárov. To je jedna možnosť, ale aj tak, aj keď sa to stane, tak dôsledkom bude, že budeme musieť nakoniec pristúpiť k nejakým opatreniam.
Druhá možnosť je, že sa k tým opatreniam pristúpi skôr, podobne ako v predchádzajúcich vlnách, a tie opatrenia budú zamerané na obmedzenie mobility a budú teda znamenať aj zatváranie alebo obmedzovanie prevádzok a hromadných podujatí.
Ak sa tomu chceme vyhnúť, alebo ak chceme, aby obmedzenia boli aspoň mäkšie, je potrebné stanoviť podmienky, za akých budú môcť ľudia do tých prevádzok alebo na hromadné podujatia chodiť. Čiže tá reálna voľba bude, že na jednej strane budeme mať zákaz niektorých prevádzok, samozrejme, že sa nezavrú všetky prevádzky, hromadné podujatia sa zrejme zakážu všetky, alebo môžu sa zakázať všetky, to sme už zažili, a na druhej strane môžme stanoviť nejaké podmienky, za akých môžu ľudia chodiť do prevádzok.
Je lepšie zatvárať? Som presvedčený, že nie. Je lepšie nerobiť nič? Určite nie. Lepšie je robiť cielené opatrenia a určite je lepšie robiť mäkšie a cielené opatrenia ako plošné. Ak hovoríte, že netreba robiť cielené opatrenia, tak vlastne hovoríte, že vám je jedno, čo bude s obchodmi, čo bude so službami, čo bude s kultúrnymi akciami, čo bude so športovými podujatiami, lebo keď sa situácia začne zhoršovať, tak tá otázka nebude stáť tak, že či tam pustíme všetkých alebo len niektorých, ale otázka bude stáť, či tam pustíme aspoň niektorých alebo vôbec nikoho a úplne to zavreme, úplne to zakážeme.
Návrh zákona hovorí o troch kategóriách, ktoré by mali mať výnimku v situácii, keď nastane ohrozenie verejného zdravia, a ide o očkovanie, testovanie a prekonanie COVID-u. Ale rovno si treba povedať, že z týchto troch nástrojov, ktoré máme k dispozícii, je účinný a efektívny na porazenie COVID-u, nie na jeho obmedzenie alebo spomalenie, iba jeden jediný. A tým je očkovanie. Lebo testovanie nie je žiadne liečenie, to nie je ochrana pred nakazením seba alebo iných, to je len informácia o tom, že človek vo chvíli, keď sa testuje, je zdravý alebo teda pravdepodobne je zdravý, keďže ani tie testy nie sú stopercentné, ale teda s určitou pravdepodobnosťou na základe testu vieme povedať, že v čase testovania bol človek zdravý. Nie je to informácia o jeho aktuálnom zdravotnom stave, lebo keď výsledok testu dostane o dve hodiny alebo na druhý deň, tak medzitým už dávno mohol sa znova infikovať, a nie je to žiadna informácia o tom, ako, či budem zdravý, alebo nebudem zdravý o dva dni, o tri dni, a teda, ako hovorím, nie je to liečenie, je to iba informácia.
Druhá možnosť je prekonanie COVID-u. Samozrejme, tí, čo majú to šťastie a prežijú COVID bez nejakých následkov vážnych a teda hlavne ho prežijú, tak je pravdepodobné, že sa im vytvoria, vytvoria protilátky, ale teda to sa mi zdá taká, taká dosť bizarná idea, že necháme všetkých premoriť, a teda tí, čo prežijú, tak budú mať vytvorené protilátky, lebo to bude stáť určite mnohonásobne, nie že oveľa, mnohonásobne viac obetí, ako kebyže sa všetci hneď povinne, povinne zaočkovali.
Teda vytváranie protilátok u obyvateľstva prostredníctvom premorenia, prostredníctvom zaočkovania je neporovnateľné a navyše nemáme o tom ešte, ešte úplné vedomosti. Nie vždy tie protilátky, ktoré sa vytvoria, alebo to prekonanie ochorenia vytvorí dostatočnú ochranu, nie vždy sa protilátky vytvoria v dostatočnom množstve. Nevieme, ako dlho tie protilátky vydržia, a môže sa objaviť nový variant vírusu, proti ktorému tie protilátky nebudú fungovať. A to, samozrejme, nevieme s určitosťou ani pri očkovaní, nie sme ešte v takom, v takom štádiu, aby sme vedeli, že tie protilátky vydržia, že tie protilátky budú fungovať proti nejakému vírusu, ktorý sa v budúcnosti objaví, ale je tu drobný rozdiel. Ak sa ukáže, že dve dávky nestačia, no, tak ja jednoducho pôjdem a nechám si dať tretiu, ak bude potrebné, tak si nechám dať aj štvrtú. Čo spravia, čo spravia ľudia, ktorí získali protilátky v dôsledku prekonania choroby? Tak znova sa nakazia, risknú to, že tento raz to znova prežijú, a vytvoria si, vytvoria si protilátky. No, to asi nie je celkom, celkom riešenie.
Čiže jediným z tých troch nástrojov, ktorý sa spomína aj v návrhu zákona, alebo z tých troch skutočností, ktoré majú byť dôvodom na výnimku na vstup do prevádzok alebo na hromadné podujatia pri ohrození verejného zdravia, to zdôrazňujem, je očkovanie. Ak nebudeme v dostatočnej miere zaočkovaní, príde tretia vlna a bude mať vážne následky. Ak bude slabšia, čo je možné, že ak príde v lete, tak bude slabšia, tak príde až nejaká ďalšia, aj nejaká ďalšia, tá bude mať vážne následky, až kým teda nebudeme všetci, všetci premorení alebo zaočkovaní, alebo kombinácia, kombinácia toho.
Veľa sa tu aj včera hovorilo o slobode, totalite, apartheide, fašizme a podobných nezmyselných prirovnaniach, tvrdilo sa, že my sa pozeráme na ľudí ako na čísla. Ale v skutočnosti je to úplne naopak. Tu práve politika opozície a, žiaľ, kompletne celej parlamentnej opozície, zameraná na naháňanie politických bodov, spôsobí, že nebudeme dostatočne zaočkovaní, keď príde tretia vlna, a následkom toho bude oveľa viac ľudí, ktorí sa infikujú, ako keby sme boli dostatočne zaočkovaní, ale najmä oveľa viac ľudí, ktorí budú mať vážny priebeh, ktorí budú musieť byť hospitalizovaní a ktorí na COVID zomrú. Ľudia budú zomierať na COVID, a najmä nezaočkovaní, ale aj zaočkovaní, lebo nie všetkým sa vytvorí, vytvorí dostatočná imunitná reakcia. Čiže áno, postihne to aj niektorých tých, čo sa dali zaočkovať. Budú ohrození aj tí nezaočkovaní, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov, aj ich životy táto nezodpovedná politika zameraná na to, aby sa neočkovali tí, ktorí sa očkovať môžu, vážne ohrozuje, ale bude zomierať aj množstvo iných ľudí, ktorí by nemuseli zomrieť, práve preto, že kapacity zdravotníctva budú vyťažené bojom s COVID-om a nebude im môcť byť poskytovaná zdravotná starostlivosť, ktorú potrebujú v tom čase, pretože sa lekári, zdravotníci budú museť zaoberať liečením infikovaných na COVID, a to sa nemusí prejaviť hneď, ale v dôsledku toho budú zomierať ľudia, samozrejme, aj z iných dôvodov a na iné ochorenia. Ak nebudeme dostatočne zaočkovaní, tak prídu tvrdšie obmedzenia pre ekonomiku, tvrdšie obmedzenia pre sociálny život, možno sa budú musieť znova zatvárať školy a bude to znamenať väčšie náklady a škody nielen pre ľudí, nielen pre podnikateľov, ale aj pre štát, či už ako výdavky na zdravotníctvo, alebo ako náklady na kompenzácie.
Včera, včera tu po vystúpení môjho kolegu Rada Kazdu sa strhla búrlivá debata o platení liečenia COVID-u, lebo však áno, keď hovoríme o slobode, tak by sme mali hovoriť aj o zodpovednosti. A keď niekto sa slobodne rozhodne nerozumne, no tak má za to niesť, niesť následky. Áno, v našom systéme je takéto niečo asi, asi nie veľmi, nie veľmi reálne, ale štát poskytuje zdravotnú starostlivosť a zabezpečuje ochranu ľudí pred COVID-om tým, že im umožňuje očkovať sa, čo je úplne, úplne bezplatné a podľa mňa nie je úplne od diabla idea, že by tí, ktorí tú možnosť ochrany prostredníctvom očkovania nevyužili, mali si potom nejakým spôsobom prispievať na zdravotnú starostlivosť, lebo mali tú možnosť, hej? Spomenul som tu včera ten príklad s preventívnymi zubnými prehliadkami, absolvujete to, nasledujúci rok si nemusíte plne platiť. Neabsolvujete, je to vaše slobodné rozhodnutie, ale ak potom sa vám niečo stane s chrupom nasledujúci rok, tak si to, tak si to plne uhradíte a nemáte nárok na žiadny príspevok zo strany poisťovne.
Rovnako sa tu rozoberalo, rozoberalo v súvislosti s vystúpením kolegu Kazdu možnosť povinného očkovania, alebo teda povinného očkovania prinajmenšom pre niektoré skupiny. A samozrejme, že nikto nespochybňuje, že lepšie, ak je očkovanie dobrovoľné a ak by sa podarilo dosiahnuť dostatočnú mieru zaočkovanosti dobrovoľne, ale zasa sa netvárme, že tá miera zaočkovanosti dnes je dostatočná, a ani to veľmi nevyzerá, že by sa to podarilo. A ja som presvedčený, že ak sa to nepodarí, ak, a už zdá sa, že sme veľmi blízko k tej chvíli, tak by zodpovedným rozhodnutím bolo nariadiť povinné očkovanie prinajmenšom pre niektoré skupiny, pre skupiny, ktoré sú, ktoré sú najviac ohrozené v dôsledku, v dôsledku očkovania.
Len teda pre upresnenie, keď som sa už vrátil k včerajšiemu vystúpeniu pána poslanca Kazdu, niektorí ho tak rozhorčene posielali za jeho predsedom, tak ja by som len teda pripomenul, že pán Kazda nie je členom strany SaS, ale členom strany OKS, takže jeho predsedom nie je pán Sulík, ale ja. A to, čo hovoril ohľadom povinného očkovania napríklad, nie je názor SaS, ale je to názor OKS, tam sa drobne s kolegami z SaS, s ktorými sme v poslaneckom klube, líšime, ale to, v čom sa zhodujeme, je, že očkovanie je dôležité, treba urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa čo najviac ľudí zaočkovalo, a podporujeme návrh novely zákona o ochrane verejného zdravia, ktorý do parlamentu predkladá pán minister Lengvarský, a všetci budeme hlasovať za jeho schválenie.
Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je, že v rozprave a vo faktických poznámkach sa tu mnohí rozhorčovali nad niektorými hrubšími vyjadreniami či už politikov, alebo, alebo novinárov na adresu nezaočkovaných, ale zároveň tu v priamom prenose nabádali ľudí, nabádali agresívny dav, aby si išiel nájsť tých politikov, ktorí, ktorí sa zasadzujú za očkovanie, a niečo im tam, niečo im tam dohovoril, ale teda všetci vieme, že akým spôsobom by im asi dohovoril. Hovorili ste, že máme sa ísť s nimi porozprávať, no práve Rado Kazda to skúsil a dostalo sa mu strkancov, dostalo sa mu vulgárnych nadávok. Ja by som očakával, že teda aj keď v tejto veci navzájom zo seba, so sebou nesúhlasíme, tak nebudete hecovať dav, ktorý sem príde a ktorý sa správa agresívne, ktorý sa správa vulgárne, ktorý sa správa násilne, a nebudete mu podsúvať, že choďte si ešte nájsť tých poslancov, ktorí budú hlasovať inak, ako si to vy želáte. Je to úplne nezodpovedné, ale je to rovnako nezodpovedné ako váš prístup k očkovaniu, lebo váš prístup k očkovaniu bude stáť ľudské životy. Bude to vaša zodpovednosť, ja neviem, či tým bludom o škodlivosti očkovania, o tom, že je to všetko iba záujem farma firiem, naozaj aj veríte, alebo to iba cynicky zneužívate ako politickú hru, lebo viete, že na to niekto počúva, teda to mnohí ľudia počúvajú, a teda vo vašom prípade som teda ochotný aj veriť, že tým bludom aj úprimne, úprimne veríte. Už úplne inak je to, je to u vašich kolegov zo SMER-u a z HLAS-u, tam neverím, že by oni si neuvedomovali, ako je dôležité očkovanie a čo môže, čo môže nedostatočná miera očkovanosti už v blízkej dobe spôsobiť, ale napriek tomu, napriek tomu sa správajú rovnako nezodpovedne ako vy.
Takže skončím tým, že keď aj v dôsledku vašej politiky, vašej populistickej politiky nebudeme mať dostatočné množstvo ľudí zaočkovaných, tak budú ľudia zomierať zbytočne. Budú zomierať ľudia, ktorí by zomierať nemuseli, a bude to v tejto chvíli primárne vaša zodpovednosť, lebo pred rokom sme nemali vakcínu, nemali sme účinný nástroj na boj s COVID-om, teraz ho máme a ak ho nevyužijeme v dostatočnej miere, práve preto, že vyvolávate politické vášne a naháňate si na tom politické body, alebo sa tomu iba alibisticky prizeráte, tak tá zodpovednosť bude jednoznačne na vás.
9:42:49 - 9:44:49 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
30.
Ďakujem za reakcie, nie za všetky, ale tak za niektoré.
Pán poslanec Marian Kotleba, tvrdili ste, že som sa opozície pýtal, že čo by sme mali robiť. Tak to ste ma zle pochopili. Ja som sa opozície nič nepýtal, ja nemám potrebu sa vás pýtať, čo by ste, čo by ste robili. Ja som iba rozoberal možnosti, aké bude mať štát k dispozícii, aké má nástroje. A ak hovoríte o náraste prípadov v krajinách, ktoré sú dostatočne zaočkované, tak, samozrejme, že treba hovoriť aj o tom, aké majú tie prípady priebeh, vážne následky, koľko je tam hospitalizácii, koľko je tam úmrtí.
Pán poslanec Suja, možno vás to prekvapí, ale mojím premiérom nie je premiér Izraela, mojím premiérom je Eduard Heger.
A keď som hovoril o tom, že sa nechám zaočkovať aj tretíkrát, aj štvrtýkrát, keď bude treba, tak práve preto, práve preto som o tom hovoril, že my predsa nevieme, ako sa bude vyvíjať množstvo protilátok v krvi. My nevieme, aké nové varianty vírusu sa objavia. To v tejto chvíli nevieme. V tejto chvíli predpokladáme, že budú stačiť dve zaočkovania, ale nevieme, v akom stave budeme, budeme o rok. Tu sa nikto netvári, že všetko vieme. Ja som len hovoril, že ja, ktorý považujem za cestu očkovanie, mám tú možnosť si dať ďalšiu dávku alebo nejakú inú vakcínu, ak bude potrebné napríklad na nejaký iný variant, ale opätovne prekonať, prekonať ochorenie nie je riešenie alebo teda je riešenie, ktoré je ďaleko nebezpečnejšie.
No na ťuťuli-muťuli, ťapa-paťa, diablové výplody, to nebudem, nebudem asi reagovať.
A, pani poslankyňa Cigániková, no, ešte sme nevyčerpali všetky prostriedky, súhlasím, ale obávam sa, že sme už veľmi blízko toho, keď by sme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
10:25:50 - 10:27:50 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
56.
Pán poslanec Kotleba, povedali ste, že od nikoho nezaznelo, že vakcína je stopercentne bezpečná. Ale však to nikto netvrdí, že vakcína je stopercentne bezpečná, samozrejme, že aj vakcíny majú riziká, o niektorých vieme, o niektorých nevieme, riziká sa sledujú, hovorí sa o nich, vyhodnocujú sa. Ak niekto má vážne následky po podaní vakcíny alebo nebodaj zomrie, tak píšu noviny o tom, kto, čo, kedy, ako... O obetiach COVID-u vieme v drvivej väčšine len ako o číslach, o číslach ľudí, ktorí v ten deň zomreli alebo v ten mesiac.
To, čo tvrdíme je, že prínosy vakcíny vysoko presahujú riziká vakcíny a že riziká vakcíny sú neporovnateľne menšie ako riziká vírusu. To je pravda, na ktorej sa všetci normálni odborníci dokážu zhodnúť. Nerozumiem celkom, čo ste chceli povedať tými infantilnými číslami o počtoch úmrtí a ich porovnávaním, že je vlastne jedno, že tí ľudia zomreli na COVID, lebo ich bolo menej, ako tých čo zomreli, zomreli na rakovinu alebo na srdcovocievne ochorenia? Nádorové ochorenia a srdcovocievne ochorenia, iks iných ochorení tu sú a naďalej tu budú, budú na ne ľudia, ľudia umierať. A nedokážeme tomu úplne zabrániť, lebo genetika, životný štýl, životné prostredie, zanedbaná prevencia a tak ďalej, ale porovnávať to, je úplne nezmysel.
A prirovnali ste pána ministra ku generálovi Širó Išii, to bol japonský generál a lekár, ktorý počas druhej svetovej vojny sa zaoberal vývojom biologických zbraní a robil pokusy na ľuďoch, podobne ako doktor Mengele v nacistickom Nemecku, ku ktorému s obľubou prirovnáva pána ministra vás fašistický kolega Mazurek. A musím povedať, že je zvlášť nechutné, keď fašisti niekoho iného označujú za fašistického zločinca, a dokonca usvedčení fašisti a právoplatne odsúdení alebo vo vašom prípade zatiaľ neprávoplatne.

Deň v parlamente

<- ->