Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Juraj Blanár 
Dátum 23. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 614 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie.
 
16:58:30 - 17:00:29   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
85.
Ďalší, pán poslanec Dušan Jarjabek, nech sa páči.
17:00:29 - 17:02:18   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
87.
Ďalší páni, ďalšia, pani poslankyňa Petra Hajšelová.
17:02:18 - 17:04:14   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
89.
Pán poslanec Ladislav Kamenický, nech sa páči.
17:04:15 - 17:05:54   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
91.
Posledná faktická poznámka, dokončíme ich ešte a pristúpime k hlasovaniu.
Pán poslanec Miloš Svrček, nech sa páči.
17:05:55 - 17:07:15   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
93.
Pán poslanec Richard Takáč, môžete reagovať na faktické poznámky.

Deň v parlamente

<- ->