Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Vladimír Lengvarský 
Dátum 23. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 613 
Bod rokovania Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613).
 
10:25:03 - 10:26:37 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
6.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh na skrátené legislatívne konanie sa predkladá ako iniciálny materiál s cieľom prijať zákonné úpravy v súvislosti s vývojom pandemickej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.
Účelom návrhu zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov v rámci vnútroštátnych, spoločenských a právnych vzťahov.
Navrhovanou novelizáciou sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva reflektovať GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protiepidemických opatrení.
Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby vzhľadom na to, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a štátu hrozia značné hospodárske škody, schválila návrh v skrátenom legislatívnom konaní.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu na skrátené legislatívne konanie. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->