Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Ondrej Dostál 
Dátum 23. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 613 
Bod rokovania Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613).
 
10:29:41 - 10:37:58 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
12.
Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu SaS aj v mene svojom podporil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý v parlamente pred chvíľou uviedol pán minister zdravotníctva Lengvarský.
Podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Som presvedčený, že podmienky zákona o rokovacom poriadku sú splnené vrchovatou mierou a existujú zákonom stanovené dôvody pre skrátenie legislatívneho konania. V prípade situácie, v ktorej sa nachádzame, resp. ktorej čelíme a ktorú sa snaží návrh novely zákona riešiť, sú naplnené hneď dva z troch verejných záujmov, ktorých ohrozenie podľa zákona o rokovacom poriadku odôvodňuje skrátenie legislatívneho konania.
Po prvé. Sú ohrozené základné ľudské práva a slobody, predovšetkým právo na ochranu zdravia, ale sprostredkovane aj právo na prácu a právo na výkon podnikateľskej činnosti. Pandémia COVID-19 ohrozuje nielen zdravie, ale aj životy ľudí. Samotná pandémia mení správanie ľudí, ktorí chránia svoje zdravie aj tým, že dobrovoľne obmedzujú svoje sociálne kontakty a účasť na verejnom a sociálnom živote. Ale menia ho aj štátom nariadené opatrenia, ktoré majú charakter obmedzení hospodárskeho života a ďalších aktivít, ktoré sú s pandémiou spojené a ktoré štát prijíma v záujme ochrany zdravia, a tie zasa zasahujú aj do iných práv, najmä práva na prácu a práva na podnikanie, pretože obmedzujú rôznorodé aktivity ľudí.
Po druhé. Druhý ohrozený verejný záujem. Štátu hrozia značné hospodárske škody. Zatváranie či čo i len obmedzovanie ekonomiky spôsobuje škody nielen ľuďom, ktorých sa to bezprostredne týka, nielen podnikateľským a ďalším subjektom, ktorých aktivity sú obmedzené, ale aj štátu. A nemusí to byť hneď tvrdý lockdown, ale každé zásadnejšie obmedzenie ekonomickej aktivity – či už v dôsledku dobrovoľne zmeneného správania ľudí, alebo v dôsledku opatrení štátu na ochranu zdravia – znamená nižšie príjmy štátu a zároveň jeho vyššie výdavky potrebné na kompenzáciu alebo aspoň čiastočnú kompenzáciu týchto obmedzení. Rovnako vyššie náklady na zdravotníctvo na zvládanie pandémie v situácii, keď opäť budeme čeliť nekontrolovanému nárastu prípadov a potrebných hospitalizácií. Takže je evidentné, že okrem ohrozenia základných práv a slobôd je tu prítomná aj hrozba hospodárskych škôd pre štát.
A napokon sú prítomné aj mimoriadne okolnosti, ktoré zákon o rokovacom poriadku predpokladá ako dôvod pre skrátenie legislatívneho konania. Dlhodobo existujúcou mimoriadnou okolnosťou je pandémia COVID-19. A je mimoriadnou okolnosťou napriek tomu, že ju tu máme už od marca minulého roka. Tváriť sa, že nie, je zakrývaním si očí pred realitou. Na niektoré veci sa už určite bolo možné pripraviť a pripraviť aj legislatívne, ale na niektoré nie, lebo pandémia sa vyvíja tiež, a ak máme možnosť urobiť opatrenia, ktoré nám v boji s pandémiou môžu pomôcť, tak je potrebné urobiť ich čo najskôr, resp. vytvoriť čo najskôr pre ich realizáciu legislatívne prostredie. A je našou povinnosťou tak urobiť. Lebo na tom existuje legitímny verejný záujem spočívajúci v ochrane zdravia, životov, v ochrane práce, podnikania a ďalších aktivít, ako aj v ochrane štátu pred ďalšími a tentoraz už aj sčasti zbytočnými a neodôvodnenými hospodárskymi škodami.
Ale predovšetkým ide o život. Naozaj o život, nielen obrazne, ale aj doslova. O množstvo životov, ktoré môžeme zachrániť alebo ktoré môžu predčasne skončiť.
V tomto konkrétnom prípade sú navyše prítomné aj ďalšie dôvody, ktoré mimoriadnosť situácie zdôrazňujú a podčiarkujú aj nad rámec evidentnej mimoriadnosti spočívajúcej v samotnej existencii pandémie. Prinajmenšom tri okolnosti, ktoré nebolo možné úplne presne vopred predpokladať do najmenších detailov a na ktoré je potrebné reagovať aj zmenou legislatívy, ktorú máme dnes na stole.
Po prvé, vírus sa vyvíja. Máme tu mimoriadne agresívny a infekčný delta variant, ktorý skôr či neskôr príde a rozšíri sa aj na Slovensku. Môžeme to spomaliť, môžeme sa to snažiť obmedziť či trochu to brzdiť, ale úplne zabrániť jeho príchodu nedokážeme.
Po druhé, máme aj v rámci Európy mimoriadne nízku mieru zaočkovanosti obyvateľstva. Máme tu nástroj, ktorým sa môžeme pred pandémiou chrániť, a tým je očkovanie. Je to vlastne jediný prostriedok, ktorým môžeme COVID-19 úplne poraziť. Ale nevyužívame ho dostatočne. Nie sme dostatočne chránení. Nie sme chránení tak ako mnohé iné vyspelé krajiny aj v našom okolí. Nie sme chránení tak, ako by sme mali byť, a čo je ešte väčší problém, ako by sme už dnes mohli byť. Je to problém, ktorý bude mať pre nás zrejme už v blízkej dobe veľmi vážne následky.
A ten tretí dôvod sú procesy na európskej úrovni, konkrétne aj v odôvodnení spomínané využívanie digitálnych očkovacích preukazov, GreenPassov, ktoré zohľadňujú očkovanie, testy a prekonanie ochorenia. Som presvedčený, že málokedy sú tak jasné a jednoznačne naplnené zákonom stanovené dôvody pre skrátené legislatívne konanie. A preto si návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o ochrane verejného zdravia zaslúži podporu Národnej rady.
Za klub SaS chcem týmto deklarovať, že ju od nás dostane, ako návrh na skrátené legislatívne konanie, tak samotný návrh zákona, lebo vidíme dôvod na skrátenie legislatívneho konania a považujeme za potrebné navrhovaný zákon prijať, a to čo najskôr.
Ďakujem za pozornosť.
10:43:20 - 10:45:20 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
22.
Ďakujem za reakcie. Padajú tu silné slová – diskriminácia, ohrozenie ľudských práv, budovanie totality, strach, apartheid. Toto nie je normálna, vecná diskusia, v ktorej by sme sa bavili o tom, že či to opatrenie je primerané, alebo nie je primerané, toto je proste vyvolávanie vášní a vy všetci, ktorí to robíte, ponesiete zodpovednosť za to, keď tu na jeseň počas tretej vlny budú opäť masovo umierať ľudia, ktorí by umreť nemuseli, lebo keby sme mali vyššiu mieru zaočkovanosti, tak by k tomu nedošlo. Ale vy svojím úmyselným podnecovaním k tomu, aby sa ľudia neočkovali, vyvolávaním týchto antivaxerských nezodpovedných vášní prispievate k tomu, že priebeh tretej vlny na Slovensku bude oveľa horší, ako by mohol byť, lebo máme tu nástroj.
Pán poslanec Beluský hovoril o tom, že ten nástroj možno použijeme až v septembri alebo októbri. No, je to možné, však možno ho nebudeme musieť použiť vôbec, možno sa ľudia do tej miery nechajú zaočkovať, že nebude potrebné, aby sa prijímali takéto obmedzenia. Možno tá tretia vlna bude oveľa miernejšia. Ale to my nevieme. My nevieme, či to nepríde už v auguste, či už v auguste nebude potrebné prijímať tie opatrenia. A bolo by nezodpovedné, keby sme to odkladali na neurčito, lebo to môže prísť oveľa skôr.
Pán poslanec Mizík, ľudí treba liečiť, ľudí treba očkovať. Už keď to dostanú, tak je neskoro a mnohým veciam sa už vtedy nedá zabrániť. Prevencia v podobe očkovania je lepším riešením, je systémovejším riešením, je riešením, ktoré môže nám pomôcť sa s týmto problémom úplne vysporiadať. (Potlesk.)
11:15:39 - 11:17:39 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
34.
Pán poslanec Marek Kotleba, argumentujete proti očkovaniu tým, že nemáme dáta, nemáme výskum. No, vďaka vám tie dáta budeme mať a budeme si môcť porovnať na číslach, koľko bude infikovaných a koľko bude hospitalizovaných ľudí, koľkí z nich boli zaočkovaní a koľkí zaočkovaní neboli a budeme si to môcť porovnávať aj u ľudí, ktorí budú mať vážny priebeh choroby a aj u tých, ktorí zomrú. Dáta budú a budú už čoskoro. Nebojte! Vďaka vám a vášmu nezodpovednému správaniu, vďaka tomu, že pre naháňanie politických bodov riskujete životy svojich voličov. Ale nielen ich, lebo sa to dotkne aj iných ľudí, dokonca aj časti zaočkovaných sa to dotkne.
Ale dotkne sa to aj ľudí, ktorí sa nedostanú k potrebnej zdravotnej starostlivosti, lebo zdravotníctvo bude zahltené starostlivosťou o ľudí, ktorí budú potrebovať akútnu pomoc práve kvôli tomu, že budú nakazení COVID-om.
A je teda veľmi milé, že práve vy hovoríte o zanedbávaní inej zdravotnej starostlivosti. Čiže nemocnice sa nemajú starať, nemajú prijímať tých ľudí, ktorí tam prídu, prídu s COVID-om? Máme ich nechať zomierať? A ak nie, tak, samozrejme, že zdravotníctvo bude zahltené a tá situácia tu bola v zime a na jar a bude tu aj teraz. Ale v zime a na jar sme tomu nevedeli predísť, lebo sme nemali vakcínu, nemali sme možnosť zaočkovať ľudí. Teraz tú možnosť máme, ale napriek tomu hrozí, že znova budú nemocnice zahltené, znova bude odkladaná iná zdravotná starostlivosť, ale teraz už preto, lebo nebude dostatočne veľa ľudí zaočkovaných. A to bude vaša zodpovednosť. Bude to stáť kopu životov, životov, ktoré sme mohli chrániť.
Hovoríte o tom, že tu je potrebný dlhodobý výskum, možno desať rokov. Naozaj si myslíte, že teraz vírus si dá pauzu na desať rokov a počká, kým spravíme dlhodobé výskumy?
11:55:29 - 11:57:29 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
48.
Som rád, že aj poslanecký klub stany SMER – sociálna demokracia uznáva, že sú dôvody na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona. Je to úplne zjavné z toho, že za poslanecký klub vystúpil pán poslanec Blaha. Obvykle sa za poslanecký klub SMER-u k skráteným legislatívnym konaniam vyjadruje pán poslanec Susko. Nevravím, že s ním vždy súhlasím, ale jeho kritika máva v sebe racionálny rozmer, lebo pohár obvykle nebýva úplne plný alebo úplne prázdny a možno sa naňho pozerať ako na poloplný alebo poloprázdny, ale obvykle sú to vecné argumenty, nad ktorými sa dá zamyslieť, s ktorými sa dá vecne polemizovať. Nasadenie pána poslanca Blahu ako zástupcu poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia ukazuje, že ani poslanecký klub SMER-u nevidí vecné ani právne dôvody proti skráteniu legislatívneho konania, ale využil toto vystúpenie len ako voľnú politickú jazdu.
Mimoriadne vtipné na tom je, že bezprostredne pred jeho vystúpením pán predseda Národnej rady upozornil všetkých rečníkov, aby hovorili k veci, aby hovorili k bodu programu, o ktorom práve rokujeme, teda o skrátenom legislatívnom konaní. Pán poslanec Blaha na úvod svojho vystúpenia ubezpečil, že to tak bude, že trafí kolík po hlavičke, a potom hovoril takmer výlučne o samotnom návrhu zákona, resp. o jeho rôznych súvislostiach a nepovedal nič o skrátenom legislatívnom konaní. Nie takmer nič, nič, teda okrem toho, že ho nepodporí.
Analógie, ktoré používajú odporcovia očkovania, krívajú, ale však sme zvyknutí na to, že politici preháňajú, ale jedna analógia je mimoriadne nechutná. Prirovnávanie k nacizmu a fašizmu je nechutné a urážlivé voči obetiam holokaustu.
12:55:35 - 12:57:33 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
96.
Pán poslanec Kazda, som rád, že si upozornil na ten aspekt, ktorý zrejme by mal byť predmetom debaty aj potom, keď budeme hovoriť o návrhu zákona. Ten návrh nie je primárne alebo hlavne, alebo myslený ako nútenie k očkovaniu, ten návrh je príprava na situáciu, keď opäť začne narastať počet prípadov, začne narastať počet hospitalizácii a budeme sa baviť o tom, akým spôsobom obmedziť šírenie koronavírusu. A jeden z tých spôsobov je obmedzenie ekonomických aktivít, obmedzenie hromadných podujatí, obmedzenie prevádzok. A potom budeme stáť pred situáciou, že buď ich budeme úplne zatvárať, zakazovať alebo iba upravíme hygienické podmienky v nich alebo na ich konanie a, samozrejme, že tie hygienické podmienky by mali, mali okrem toho, že budeme nosiť rúška alebo respirátory podľa vážnosti situácie, mali aj obsahovať nejaké formy zabezpečenia toho, aby sa tam nešíril vírus, a teda tie možnosti sú, reálne sú očkovanie, reálne, reálne je to, je to tým, že bude čerstvý test alebo nejaká informácia o prekonaní, prekonaní choroby, ale, samozrejme, to by malo byť spojené s nejakým zistením, že či sú tam protilátky, alebo nie sú tam protilátky. A teda je o tom potrebné hovoriť už teraz, lebo my nevieme, kedy príde tretia vlna. Nevieme, či príde v novembri, či príde v septembri, alebo či o dva týždne sa tá krivka začne prudko dvíhať a bude potrebné prijímať nejaké oparenia. Preto je potrebné o tomto zákone hovoriť a prerokovať ho a schváliť ho v skrátenom legislatívnom konaní.

Deň v parlamente

<- ->