Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 23. 9. 2020Martina Brisudovádočasne poverený minister vnútra SR Roman MikulecPočíta ministerstvo vnútra s investičnou akciou v okrese Poltár, a to s výstavbou hasičskej stanice v meste Poltár? V prípade, že áno, v akom časovom horizonte sa počíta s realizáciou?
zodpovedaná 21. 10. 2020Martina Brisudovádočasne poverený minister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, v akom štádiu je v súčasnosti výstavba hasičskej stanice v okresnom meste Poltár? Mesto poskytlo pozemok na jej výstavbu už v minulých volebných obdobiach, aby sme aktívne participovali na jej výstavbe. Aktuálne štátni hasiči sídlia v budove internátu školy.
zodpovedaná 27. 1. 2021Martina Brisudovádočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalPre rozvoj menej rozvinutých regiónov na juhu Slovenska je kľúčová dostavba rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa - Tomášovce. V akom štádiu výstavby je tento úsek a kedy sa perspektívne počíta s jeho dokončením?
nezodpovedaná 27. 1. 2021Martina Brisudovádočasne poverená podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováAké formy pomoci pripravuje ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pre menej rozvinuté regióny Slovenska, v ktorých sa sociálno-ekonomická situácia v súčasnej dobe zhoršuje?
nezodpovedaná 27. 1. 2021Martina Brisudovápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkK najmenej rozvinutým regiónom Slovenska patrí aj okres Poltár. Jediné okresné mesto regiónu po sklárňach nemá žiadneho strategického investora. Mestská samospráva má však k dispozícii priemyselný park. Počíta ministerstvo hospodárstva s možnosťou vybudovania štátneho priemyselného parku v meste Poltár? Na základe akých kritérií sa vyberajú priemyselné parky, do ktorých putujú štátne investície?
nezodpovedaná 3. 2. 2021Martina Brisudovádočasne poverená podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováAké formy pomoci pripravuje ministerstvo pre menej rozvinuté regióny Slovenska, v ktorých sa sociálno-ekonomická situácia zhoršuje?
nezodpovedaná 3. 2. 2021Martina Brisudovápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkK najmenej rozvinutým regiónom SR patrí okres Poltár. Jediné mesto nemá po sklárňach žiadneho strategického investora. Mestská samospráva však disponuje priemyselným parkom. Počíta sa s možnosťou vybudovania štátneho priemyselného parku v meste Poltár? Na základe akých kritérií sa vyberajú priemyselné parky, do ktorých putujú štátne investície?
zodpovedaná 17. 3. 2021Martina Brisudovápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkK najmenej rozvinutým regiónom Slovenska patrí okres Poltár. Jediné okresné mesto regiónu nemá investora. Počíta ministerstvo hospodárstva s možnosťou vybudovania štátneho priemyselného parku v meste Poltár? Na základe akých kritérií sa vyberajú priemyselné parky, do ktorých prúdia štátne investície?
zodpovedaná 17. 3. 2021Martina Brisudovádočasne poverená podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováAké formy pomoci pripravuje ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pre menej rozvinuté regióny Slovenska, v ktorých sa sociálno-ekonomická situácia aktuálne zhoršuje?
zodpovedaná 14. 6. 2023Martina Brisudovádočasne poverený minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter BalíkAké sú vaše priority v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov? Ide mi predovšetkým o konkrétne opatrenia v súvislosti so znižovaním regionálnych rozdielov, ktoré sú zvládnuteľné z hľadiska krátkodobých cieľov, teda v čase pôsobenia vlády odborníkov.
nezodpovedaná 14. 6. 2023Martina Brisudovádočasne poverený minister vnútra SR Ivan ŠimkoAký je aktuálny stav výstavby hasičskej stanice v Poltári. Príslušníci hasičskej jednotky, ktorí zasahujú v celom okrese, sídlia v prenajatých priestoroch školy. Finančné krytie na výstavbu hasičskej stanice malo byť zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ministerstvo plánovalo vyhlásiť verejné obstarávanie v priebehu prvého štvrťroka 2022.
nezodpovedaná 14. 6. 2023Martina Brisudovádočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef BírešAktuálne sme na Slovensku svedkami zdražovania potravín. Pripravuje ministerstvo opatrenia, ktoré by zabránili ďalšiemu rastu cien, resp. ako bude zabezpečená dostupnosť potravín pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov?
nezodpovedaná 14. 6. 2023Martina Brisudovádočasne poverený minister vnútra SR Ivan ŠimkoMinisterstvo vnútra vyhlásilo prostredníctvom okresných úradov výzvu na predkladanie žiadosti o poskytovanie regionálneho príspevku na rok 2023. Realizácia projektov musí začať v roku 2023. Aj vzhľadom k tomu, že regionálny príspevok slúži na podporu NRO pýtam sa, aký je stav vyhodnocovania žiadostí konkrétne v okrese Poltár. Obrátili sa na mňa žiadatelia o príspevok s tým, že proces bol pozastavený. Je to tak? V prípade, že áno, aké sú relevantné dôvody.
nezodpovedaná 21. 6. 2023Martina Brisudovádočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef BírešAký je postoj ministerstva k vysokým cenám potravín? Aké sú vyhliadky rastu cien do budúcna? Aké sú podľa ministerstva riešenia v tejto oblasti?
nezodpovedaná 21. 6. 2023Martina Brisudovádočasne poverený minister vnútra SR Ivan ŠimkoV akom stave je aktuálne výstavba hasičskej stanice v okrese Poltár? Podľa posledných informácií malo byť vyhlásené v minulom roku verejné obstarávanie na jej výstavbu. Aktuálne hasiči sídlia na internáte Spojenej školy v Poltári, kde sú v nájme.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.