Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 5. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, s cenami energií bojujú aj materské školy. Pri kúrení sa materské školy riadia platnými predpismi teplôt a majú len obmedzené možnosti, ako energie ušetriť. Mestá a obce navyše prídu o stovky miliónov eur v dôsledku tzv. "rodinného balíčka" a nemôžu tak materským školám energie preplatiť. Ako plánujete riešiť túto situáciu?
nezodpovedaná 5. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, zriaďovatelia materských škôl majú enormný problém s cenami energií a hrozí, že materské školy budú musieť obmedziť prevádzku alebo zmenou predpisov znižovať teplotu vo svojich priestoroch. Ako bude riešiť ministerstvo školstva tento problém?
nezodpovedaná 5. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, ministerstvo financií vyčlenilo na energie pre základné a stredné školy sumu 30 mil. eur, hoci ministerstvo školstva žiadalo sumu 36,8 mil. eur. Navyše školy majú rôznych dodávateľov, ktorí poskytujú energie za rôzne sumy a preto rovnaký príspevok pre každú školu nie je adresný. Ako bude ministerstvo školstva riešiť problém s nedostatočnou sumou na preplatenie energií školám?
zodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, plánuje ministerstvo pokračovať v návrhu navýšiť počet asistentov na 18 000, zabezpečiť ich financovanie zo štátneho rozpočtu a presadiť katalóg podporných opatrení na pomoc znevýhodneným aj nadaným žiakom?
zodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, ako hodnotíte štátny rozpočet pre školstvo, keďže neobsahuje financie na vyššie investície na rozvoj školstva - teda na vybavenie škôl, moderné učebnice, energie či navýšenie počtu asistentov, moderných učebníc?
zodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, aké aktivity vyvinie ministerstvo školstva, aby predišlo radikalizácii mládeže a dosiahlo, zlepšilo povedomie mladých ľudí v oblasti tolerancie či v oblasti práv a postavenia sexuálnych menšín?
zodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, vo svetle udalostí posledných dní plánujete posilniť prevenciu proti extrémizmu a sexuálnu výchovu, aby sa predchádzalo radikalizácii mládeže a nenávistným útokom voči sexuálnym menšinám?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, vzhľadom na to, že vrah zo Zámockej ulice bol zradikalizovaný a dezinformovaný v oblasti sexuálnych menšín, plánujete podporiť sexuálnu výchovu, aby žiaci boli vzdelaní a tolerantní a nepodliehali extrémistickým konšpiráciám?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, plánujete zabezpečiť navýšenie štátneho rozpočtu pre školstvo, najmä s cieľom zabezpečiť financie na nákup nových učebníc, na vybavenie škôl, energie a na zvýšenie počtu asistentov?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, ako bude ministerstvo školstva v ďalšom roku riešiť zabezpečenie financií na energie, nové učebnice, zvýšenie normatívov či zvýšenie počtu asistentov, keďže štátny rozpočet s nimi nepočíta?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, ako pokračuje práca v oblasti podpory žiakov so znevýhodnením či nadaním a plánuje ministerstvo zaviesť financovanie asistentov zo štátneho rozpočtu tak, aby školy nezáviseli od časovo obmedzených projektov z eurofondov?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, bude katalóg podporných opatrení, ktorý je podmienkou Plánu obnovy a zameriava sa na pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením či nadaním, schválený v plnej miere a bude podporený plánovaným navýšením počtu asistentov na 18 000 a ich financovaním zo štátneho rozpočtu?
nezodpovedaná 26. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, zavediete 3. hodinu telesnej výchovy, ako to žiadajú poslanci OĽANO? Aký je váš názor na túto zmenu? Školy by totiž prišli o jednu tzv. "disponibilnú" hodinu, ktorú najčastejšie využívajú na výučbu matematiky, jazykov, informatiky či prírodných vied. Bolo by podľa vás dobré školám zobrať jednu z týchto hodín v čase, keď v medzinárodných porovnaniach zaostávame v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti?
nezodpovedaná 26. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, aký je váš názor na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy? Zaviedli by ste takúto zmenu? Ako by ste ju vysvetlili v kontexte toho, že školy by museli zobrať jednu hodinu z disponibilných hodín, cez ktoré posilňujú výučbu jazykov, matematiky, informatiky či prírodných vied? Je podľa vás dobré vziať školám takúto hodinu a plošne ju nahradiť telesnou výchovou?
nezodpovedaná 26. 10. 2022Branislav Gröhlingminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján HoreckýVážený pán minister, zaviedli by ste 3. hodinu telesnej výchovy, ako to žiadajú poslanci OĽANO? Ak áno, školy by prišli o jednu voľnú hodinu (tzv. disponibilnú) hodinu - čo sú hodiny, cez ktoré sa školy špecializujú a samy vyberajú, aký predmet posilnia - najčastejšie sú to jazyky, matematika, IT či prírodné vedy. Bolo by správne zobrať školám jednu z týchto hodín a povinne ju prideliť k telesnej výchove? Aký je váš názor na takúto zmenu?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.