Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 5. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, s cenami energií bojujú aj materské školy. Pri kúrení sa materské školy riadia platnými predpismi teplôt a majú len obmedzené možnosti, ako energie ušetriť. Mestá a obce navyše prídu o stovky miliónov eur v dôsledku tzv. "rodinného balíčka" a nemôžu tak materským školám energie preplatiť. Ako plánujete riešiť túto situáciu?
nezodpovedaná 5. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, zriaďovatelia materských škôl majú enormný problém s cenami energií a hrozí, že materské školy budú musieť obmedziť prevádzku alebo zmenou predpisov znižovať teplotu vo svojich priestoroch. Ako bude riešiť ministerstvo školstva tento problém?
nezodpovedaná 5. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, ministerstvo financií vyčlenilo na energie pre základné a stredné školy sumu 30 mil. eur, hoci ministerstvo školstva žiadalo sumu 36,8 mil. eur. Navyše školy majú rôznych dodávateľov, ktorí poskytujú energie za rôzne sumy a preto rovnaký príspevok pre každú školu nie je adresný. Ako bude ministerstvo školstva riešiť problém s nedostatočnou sumou na preplatenie energií školám?
zodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, plánuje ministerstvo pokračovať v návrhu navýšiť počet asistentov na 18 000, zabezpečiť ich financovanie zo štátneho rozpočtu a presadiť katalóg podporných opatrení na pomoc znevýhodneným aj nadaným žiakom?
zodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, ako hodnotíte štátny rozpočet pre školstvo, keďže neobsahuje financie na vyššie investície na rozvoj školstva - teda na vybavenie škôl, moderné učebnice, energie či navýšenie počtu asistentov, moderných učebníc?
zodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, aké aktivity vyvinie ministerstvo školstva, aby predišlo radikalizácii mládeže a dosiahlo, zlepšilo povedomie mladých ľudí v oblasti tolerancie či v oblasti práv a postavenia sexuálnych menšín?
zodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, vo svetle udalostí posledných dní plánujete posilniť prevenciu proti extrémizmu a sexuálnu výchovu, aby sa predchádzalo radikalizácii mládeže a nenávistným útokom voči sexuálnym menšinám?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, vzhľadom na to, že vrah zo Zámockej ulice bol zradikalizovaný a dezinformovaný v oblasti sexuálnych menšín, plánujete podporiť sexuálnu výchovu, aby žiaci boli vzdelaní a tolerantní a nepodliehali extrémistickým konšpiráciám?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, plánujete zabezpečiť navýšenie štátneho rozpočtu pre školstvo, najmä s cieľom zabezpečiť financie na nákup nových učebníc, na vybavenie škôl, energie a na zvýšenie počtu asistentov?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, ako bude ministerstvo školstva v ďalšom roku riešiť zabezpečenie financií na energie, nové učebnice, zvýšenie normatívov či zvýšenie počtu asistentov, keďže štátny rozpočet s nimi nepočíta?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, ako pokračuje práca v oblasti podpory žiakov so znevýhodnením či nadaním a plánuje ministerstvo zaviesť financovanie asistentov zo štátneho rozpočtu tak, aby školy nezáviseli od časovo obmedzených projektov z eurofondov?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, bude katalóg podporných opatrení, ktorý je podmienkou Plánu obnovy a zameriava sa na pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením či nadaním, schválený v plnej miere a bude podporený plánovaným navýšením počtu asistentov na 18 000 a ich financovaním zo štátneho rozpočtu?
nezodpovedaná 26. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, zavediete 3. hodinu telesnej výchovy, ako to žiadajú poslanci OĽANO? Aký je váš názor na túto zmenu? Školy by totiž prišli o jednu tzv. "disponibilnú" hodinu, ktorú najčastejšie využívajú na výučbu matematiky, jazykov, informatiky či prírodných vied. Bolo by podľa vás dobré školám zobrať jednu z týchto hodín v čase, keď v medzinárodných porovnaniach zaostávame v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti?
nezodpovedaná 26. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, aký je váš názor na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy? Zaviedli by ste takúto zmenu? Ako by ste ju vysvetlili v kontexte toho, že školy by museli zobrať jednu hodinu z disponibilných hodín, cez ktoré posilňujú výučbu jazykov, matematiky, informatiky či prírodných vied? Je podľa vás dobré vziať školám takúto hodinu a plošne ju nahradiť telesnou výchovou?
nezodpovedaná 26. 10. 2022Branislav Gröhlingdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, zaviedli by ste 3. hodinu telesnej výchovy, ako to žiadajú poslanci OĽANO? Ak áno, školy by prišli o jednu voľnú hodinu (tzv. disponibilnú) hodinu - čo sú hodiny, cez ktoré sa školy špecializujú a samy vyberajú, aký predmet posilnia - najčastejšie sú to jazyky, matematika, IT či prírodné vedy. Bolo by správne zobrať školám jednu z týchto hodín a povinne ju prideliť k telesnej výchove? Aký je váš názor na takúto zmenu?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.