Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 9. 12. 2020Anna Zemanovádočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, Marián Kočner žaloval Europol na Súdnom dvore EÚ za to, že pomohol slovenským orgánom rozšifrovať Threemu, keďže slovenské orgány nedisponujú potrebnou dešifrovacou technológiou a za súvisiace poškodenie jeho dobrého mena. Slovenská republika mohla v konaní podať tzv. "intervenciu", ktorá však do uplynutia lehoty podaná nebola. Z akého dôvodu Slovenská republika nevyužila možnosť podať v danom konaní intervenciu? Môže zodpovedný zástupca Slovenskej republiky podať intervenciu vo veciach vysokého záujmu Slovenskej republiky aj bez odpovede, resp. stanoviska vecne príslušného rezortu?
nezodpovedaná 5. 10. 2022Anna Zemanovápredseda vlády SR Eduard HegerPán premiér, v úvode tejto parlamentnej schôdze ste dostali úlohu, ktorú pre vládu SR vymyslel poslanec Š. Kuffa a schválila vám ju nová koalícia. Moja otázka je, že ako ste splnili uznesenie NR SR č. 1569? Prosím, informujte nás o splnení tohto uznesenia.
nezodpovedaná 26. 10. 2022Anna Zemanovápredseda vlády SR Eduard HegerPán premiér, dostali ste úlohu, ktorú pre vládu SR vymyslel poslanec Š. Kuffa a poslanci vašej novej koalície ju spoločne schválili. Moja otázka je, že ako ste splnili uznesenie NR SR č. 1569? Prosím, informujte nás o splnení tohto uznesenia.
zodpovedaná 9. 11. 2022Anna Zemanovápredseda vlády SR Eduard HegerVážený pán premiér, stále sme neobdŕžali plnenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1569, úlohu, ktorú vám pridelil poslanec Š. Kuffa a plénum Národnej rady Slovenskej republiky vrátane vašich koaličných poslancov uznesenie schválilo.
zodpovedaná 9. 11. 2022Anna Zemanovápredseda vlády SR Eduard HegerVážený pán premiér, aké je vaše stanovisko k tomu, že plénum NR SR neschválilo návrh zákona, ktorým sa malo zabezpečiť zamedzeniu rizika predkladania stanovísk SR cez návrhy 30 poslancov. Budete sa takýmito stanoviskami riadiť? Nehlasovali poslanci SME RODINA.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.