Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 9. 12. 2020Anna Zemanováministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, Marián Kočner žaloval Europol na Súdnom dvore EÚ za to, že pomohol slovenským orgánom rozšifrovať Threemu, keďže slovenské orgány nedisponujú potrebnou dešifrovacou technológiou a za súvisiace poškodenie jeho dobrého mena. Slovenská republika mohla v konaní podať tzv. "intervenciu", ktorá však do uplynutia lehoty podaná nebola. Z akého dôvodu Slovenská republika nevyužila možnosť podať v danom konaní intervenciu? Môže zodpovedný zástupca Slovenskej republiky podať intervenciu vo veciach vysokého záujmu Slovenskej republiky aj bez odpovede, resp. stanoviska vecne príslušného rezortu?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.