Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 15. 6. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, prečo nie je možné používať osvedčené zahraničné učebnice aj v iných predmetoch ako cudzie jazyky? Prečo sú autori a nakladatelia chránení pred konkurenciou?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta: Naše deti majú množstvo učebníc, ktoré nám len stoja doma v poličkách a učitelia si vyrábajú vlastné pracovné listy, pretože tie učebnice nie sú dobré. Na niektoré predmety nie sú učebnice vôbec. Prečo nedostane škola peniaze na nákup učebníc, ktoré by našim deťom vyhovovali, keď ministerstvo nie je schopné zabezpečiť moderné učebnice? Nakoniec sa musíme na vyhovujúce materiály aj tak poskladať my, rodičia, ale nie každý má na to peniaze.
nezodpovedaná 15. 6. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, či sa bude ministerstvo školstva zaoberať nesystémovými opatreniami, ktoré sa používajú vo financovaní škôl (dohodovacie konania, nejednotné normatívy) a ktoré sú založené skôr na "dobrých vzťahoch" so zriaďovateľom ako na skutočnej potrebe? Nebolo by vhodnejšie zaviesť jasné a jednoduché financovanie na dieťa?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, prečo predpisy ministerstva školstva, ktoré riešia vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím, neriešia aj podmienky pobytu týchto detí v školskom klube a ich účasť na mimovyučovacích aktivitách a popoludňajších krúžkoch? V praxi to potom vyzerá tak, že deti s postihnutím sa takýchto aktivít vôbec nemôžu zúčastniť, lebo asistent, ktorého má dieťa dopoludnia na vyučovaní, s ním už nemôže byť popoludní.
nezodpovedaná 15. 6. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, prečo pri riaditeľovi školy má právo veta starosta, keď po odbornej stránke na to nie sú nekvalifikovaní a nemajú šancu posúdiť vhodnosť kandidáta na post riaditeľa, ktorý prešiel úspešne výberovým konaním v rade školy? Ako je možné, že názor laika je postavený nad názor školskej rady?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta: V Rožňave končí v júni 2016 bežnú základnú školu moje dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nevyhnutne potrebuje asistenta učiteľa. Je prijaté na strednú odbornú školu, avšak od septembra mu škola nevie asistenta učiteľa zabezpečiť. To sa vraj podarí až v druhom polroku a ani to nie je vraj zaručené. Ako majú rodičia riešiť tento problém?
zodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerEva z Košíc sa pýta: „Vážený pán minister, zaujímalo by ma, prečo pokutu za zmluvu s klinikou Kostka má zaplatiť Všeobecná zdravotná poisťovňa? Kde je trestno-právna zodpovednosť tých, ktorí na zmluve participovali - právnici poisťovne, revízni lekári poisťovne a v konečnom dôsledku tí, ktorí sú na zmluvách podpísaní? Čo my, poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne máme z toho, že vtedajší generálny riaditeľ poisťovne už v poisťovni nepracuje? Pokuta sa zaplatí z vybraného poistného a peniaze budú chýbať tam, kde sú veľmi potrebné.“
zodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerMatej z Bratislavy sa pýta: „Myslíte si, že prevencia je dôležitá, efektívna a nakoniec aj lacnejšia ako liečba ochorenia? Prečo potom Všeobecná zdravotná poisťovňa neprepláca vakcínu proti chrípke pre dospelého, 30-ročného človeka? Myslíte si, že človek je sám zodpovedný za svoje zdravie? Nemal by znášať nejaké dôsledky, keď nedodrží pokyny ošetrujúceho lekára? Najlepší príklad je ošetrenie u zubného lekára, ak neabsolvujem preventívne vyšetrenie, platím si potom celý výkon sám. Ako plánujete znížiť čakacie doby na vyšetrenia? Len na RTG som čakal okolo 2 týždňov. V inom zariadení to išlo v daný deň, ako som tam prišiel.“
zodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerGabriela z Bratislavy sa pýta: „Som vyštudovaná zdravotná sestra pracujúca v zahraničí. Pracujem na oddelení anestézie. Ako aj u nás, aj tam si sestry musia dopĺňať vzdelanie špecializáciou. Túto špecializáciu som si chcela spraviť na svojej alma mater, Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Odpoveď univerzity bola, „nie, pretože pracujem v zahraničí.“ Takúto odpoveď som dostala aj na univerzite v Košiciach a vlastne všade, kde sa dá špecializačné štúdium absolvovať. Ako je to možné? V právnych normách (napríklad nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z., § 69 až § 78) nie je napísane, že sestra musí vykonávať odbornú prax na Slovensku. Dokonca tak nie je uvedené ani v podmienkach prijatia na špecializačné štúdium danej univerzity. Tak ako je to možné? Takto štát a všetci trestajú sestry, ktoré odišli pracovať do zahraničia? Som rozhorčená! Načo máme Európsku úniu a otvorený pracovný trh? Dokonca aj európske smernice uvádzajú odseky o uznávaní praxe na odbornú spôsobilosť získanú v hostiteľskej krajine. Pán minister, rada by som od Vás počula a vedela ten dôvod, prečo si slovenské sestry pracujúce v zahraničí nemôžu dopĺňať vzdelanie na Slovensku.“
zodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerMartin z Prievidze sa pýta: „Plánujete upravovať tzv. pevnú minimálnu sieť tak, aby reflektovala skôr prirodzené geografické regióny a nie súčasné administratívne delenie na kraje?"
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerLukáš z Hliníka nad Hronom sa pýta: „Ako je možné, že štát míňa veľa peňazí na to, aby vychovával nové generácie doktorov, ktorých po vyštudovaní nechce zamestnať, lebo „nie sú peniaze“? Ak doktori chcú robiť, primári ich chcú zobrať, riaditelia by ich aj zamestnali, ale štát nie je ochotný na nich peniaze dať, tak sa nie je čomu diviť, že veci sa riešia po známosti a šikovní ľudia nám odchádzajú do zahraničia.“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerMiriam z Bratislavy sa pýta: „Riaditelia nemocníc sú menovaní ministrom, a preto môžu byť aj kvôli politickým tlakom pod hrozbou odvolania ovládaní. Nemajú motiváciu nemocnicu riadiť nezávisle. Kedy bude riaditeľov vymenúvať nezávislý tím?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerMiriam z Bratislavy sa pýta: „Ako je to vidno na zadlženosti - nemocnice pod správou ministerstva sú zle riadené ich manažmentami. Kedy budú riadené vysoko profesionálne a nezávisle od politiky?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPeter z Handlovej sa pýta: „Dennodenne sa objavujú rôzne prešľapy vedúcich funkcionárov v zdravotníctve. Kedy budú aj hmotne zodpovední a postihovaní za škody, ktoré spôsobili? To je cesta k tomu, aby sa pod podmienkou a hrozbou finančného postihu dokázalo hospodáriť spravodlivo a poctivo! Odvolanie pre nich nie je trest, keď sa veľké sumy peňazí stratia!“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPeter z Blatného sa pýta: „Dobrý deň, rád by som sa opýtal pána ministra zdravotníctva, či ste upustili od jednej zdravotnej poisťovne? Aké sú plány, či tomu bráni legislatíva, alebo existujú iné prekážky. Prosím o trochu obšírnejšiu odpoveď.“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerJaroslav zo Žiliny sa pýta: „Kedy presne budeme mať v každej nemocnici zariadenia na úrovni 21. storočia, vďaka ktorým budú lekári môcť adekvátne liečiť prichádzajúcich pacientov? A ako plánuje pán minister skvalitniť výučbu lekárov a hlavne praktickú stránku výučby tak, aby po promovaní vychádzali z katedier pripravení odborníci?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerEva z Prievidze sa pýta: „Chcela by som sa spýtať, kedy sa budú riešiť sociálne služby? Práca zdravotných sestier v týchto zariadeniach je ťažká a platy sú nízke. Na jednu sestru na denných službách pripadá približne 50-60 klientov - naozaj nikomu nezáleží na starých ľuďoch a na tých, ktorí sa o nich starajú? Je to veľmi smutné, aj týmto zariadeniam by ste sa mali venovať, všetci budeme raz starí.“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerManfréd z Bratislavy sa pýta: „Akým spôsobom plánujete vymôcť naspäť škodu 4,15 milióna eur, ktorú spôsobilo bývalé vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovni na čele s Marcelom Foraiom? Plánujete aj trestno-právnu dohru?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerMagdaléna z Nitry sa pýta: „Prečo do Fakultnej nemocnice v Nitre minister zdravotníctva neposlal ešte externý audit? Aj keď sa riaditeľ chváli, že nemocnica je v pluse, nemocnici chýbajú často tie najpotrebnejšie nástroje na operačných sálach a špeciálny zdravotnícky materiál. V poslednej dobe má nemocnica aj nedostatok anestéziológov, kvôli čomu sa musia odkladať operácie.“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPeter z Trenčína sa pýta: „Podľa právoplatných rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave (napr. 1S207/2010, 5S293/2012) boli výberové konania v rokoch 2009 a 2013 na prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby realizované v rozpore so zákonom a sú neplatné z dôvodu, že štátna záchranná služba nepredložila do výberového konania požadované doklady a napriek tomu, bez akýchkoľvek kritérií a splnenia podmienok výberového konania im boli pridelené stanice záchrannej zdravotnej služby. Ako bude reagovať ministerstvo v súvislosti s úpravou legislatívy výberových konaní? Prečo ministerstvo výberové konania nezrušilo a nepostupovalo v súlade s rozhodnutiami súdov? Prečo ministerstvo tají skutočnosť, že výberové konania prebehli nezákonne a nevykonalo žiadne opatrenia? V akom stave sú žaloby (súdne spory), kde je ministerstvo žalované práve z dôvodu náhrady škody poskytovateľov, ktorí vo výberových konania neboli úspešní napriek tomu, že podmienky výberového konania splnili?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerEva z Bratislavy sa pýta: „Prečo sa platy neupravujú zdravotným sestrám aj v zariadeniach domovoch sociálnych služieb? Viem, že sa neupravovali, keďže pracujem ako vedúca zdravotného úseku.“
zodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírZuzana z Piešťan sa pýta: „Pán Kažimír, ako ministra financií sa Vás pýtam, keď sa zaregistrujem ako dobrovoľný platca DPH a v nasledujúcom období si budem nárokovať nadmerný odpočet v sume 2 mil. EUR, vyplatí mi ho finančná správa bez kontroly ako pánovi Bašternákovi?“
zodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírLukáš z Banskej Bystrice sa pýta: „Neuvažujete o znížení daňového zaťaženia týkajúceho sa spotreby pri takto relatívne pozitívnom vývoji ekonomiky?“
zodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírAlžbeta z Bratislavy sa pýta: „Pán minister, kedy sa, prosím, okrem zvyšovania dôchodkov dočkajú lepšej životnej situácie aj mladí ľudia, aby nemuseli plánovať založenie rodiny až po tridsiatke, prípadne aby nemuseli byť do neskorého veku finančne odkázaní na svojich rodičov? Kedy sa dočkáme zvýšenia materskej na úroveň, kedy nebude nutný manželov extrémne vysoký príjem na to, aby rodinu uživil, v prípade napríklad narodenia sa dvojičiek? Prečo ja - mladá, jazykovo zdatná študentka medicíny, musím plánovať odchod do zahraničia na to, aby som vedela priviesť na svet dieťa - založiť si rodinu bez existenčného strachu?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírJán z Moravského Svätého Jána sa pýta: „Ako chcete zamedziť podvodnému využívaniu vratiek DPH, ako sme to mohli vidieť v prípade Bašternák alebo Kočner?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírMarta z Martina sa pýta: „Aký jeden konkrétny krok urobíte v súvislosti s podozreniami s vratkami DPH v prípadoch ako sú kauzy Kočner, Bašternák a iní?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírIgor z Košíc sa pýta: „Platíme dane a odvody a pritom každoročne zadlženie občanov v SR narastá na cca 8 000 € na občana. Koľko rokov bude trvať ich oddlženie aspoň o 50 % ?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírJana z Banskej Bystrice sa pýta: „Prosím o dovysvetlenie výrokov, ktorými ste, pán minister, označili učiteľov za vinníkov neuplatnenia sa absolventov škôl na trhu práce.“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírFilip z Čadce sa pýta: „Aká je motivácia pre ľudí začať podnikať čestne a platiť dane, keď sa daňové zaťaženie neustále zvyšuje aj napriek tomu, že efektivita výberu daní rastie a pričom je bežná prax, že ak chce podnikateľ získať na rozbeh nejaký grant, musí "poznať správnych ľudí", zhodou okolností napojených na stranu SMER-SD (úradníci, starostovia, ...)?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírDarina z Bratislavy sa pýta: „Ak máme také skvelé výsledky, akými sa hrdíte, prečo je taký problém, aby ste znížili dane bežným ľudom a tí to pocítili na svojich výplatných páskach?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírMonika z Hlohovca sa pýta: „Bude politická vôľa investovať do školstva toľko peňazí, koľko bude treba pri najnovšej reforme?“
zodpovedaná 23. 11. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanAnna z Bratislavy sa pýta: "Môjho syna odmietajú prijať do škôlky z kapacitných dôvodov a je pre mňa nemožné hľadať si zamestnanie popri tom, ako sa o neho starám. Ako a z čoho si mám platiť povinné odvody, keď nemôžem nastúpiť do zamestnania?"
zodpovedaná 23. 11. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekMichal sa pýta: "Dobrý deň, moja otázka sa týka jazdy po diaľnici a mýtneho systému. Každý pri nákupe známky cez internet zadáva e-mailovú adresu. Nebolo by možné vstúpiť na diaľnicu, jazdiť za mesiac napríklad 10 dní a po mesiaci dostať faktúru na tento e-mail od prevádzkovateľa mýtneho systému?"
nezodpovedaná 23. 11. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanZuzana z Bratislavy sa pýta: "Napriek tomu, že moja dcéra bola riadne prihlásená a spĺňala všetky podmienky pre prijatie do škôlky, nebola prijatá. Náklady na súkromnú škôlku presahujú 400 eur mesačne, čo tvorí obrovský zásah do rozpočtu rodiny. Bolo by možné predlžiť príspevok na starostlivosť o dieťa alebo rodičovský príspevok, ak dieťa nedostalo miesto v štátnej škôlke?"
nezodpovedaná 23. 11. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanJana z Bratislavy sa pýta: "Musíme platiť mesačne 360 eur za súkromnú škôlku, lebo dieťa nám nikde neprijali. Plánujete zaviesť, aby sme od štátu dostali príspevok, ktorý by aspoň z časti uhradil náklady - tak isto ako to je s príspevkom na starostlivosť pre deti do 3 rokov, keď sú obaja rodičia zamestnaní - 280 eur?"
nezodpovedaná 23. 11. 2016Katarína Macháčkovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRado z Petržalky sa pýta: "Ako chce pán minister riešiť situáciu, v ktorej deti dosiahnu tri roky veku na začiatku školského roka, napríklad v novembri, kvôli čomu škôlky žiadosť odmietajú alebo ignorujú?"
nezodpovedaná 1. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekDňa 27. decembra 2016 bola v meste Prievidza, v časti Kopanice, zatvorená Pošta č. 5. Zaujíma ma, kedy bude prevádzka Pošty 5 obnovená a či bude pokračovať v tých istých alebo v nových priestoroch?
zodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, aké konkrétne kroky robíte na reálne zabezpečenie dostupnosti služieb včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím na celom Slovensku?
zodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV zmysle Dohovoru o právach dieťaťa je povinnosťou štátu kontrolovať a hodnotiť kvalitu poskytovania všetkých služieb deťom vrátane resocializačnej starostlivosti. Ombudsmanka v najnovšej mimoriadnej správe upozorňuje na to, že na Slovensku nemáme v tejto oblasti vytvorené mechanizmy nezávislej kontroly, čo sa ukázalo aj pri riešení kauzy resocializačného zariadenia Čistý deň. Pán minister Richter, ako chcete zabezpečiť nezávislú a kompetentnú kontrolu nie formálnych dokumentov, ale konkrétnej činnosti týchto zariadení a seriózne prešetrovanie každého podnetu či sťažnosti zo strany detí a ich rodičov?
zodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterIvan sa pýta: "V prípade záujmu zamestnávateľa o zamestnanie občana tretej krajiny zákon vyžaduje, aby bola pracovná ponuka pre slovenských občanov zverejnená dlhšie ako 30 dní. Po 30 dňoch už môže zamestnávateľ vydať prísľub na zamestnanie alebo uzavrieť pracovnú zmluvu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny týmto podľa mňa nerešpektuje prísľub zamestnávateľa k budúcemu zamestnancovi a zbytočne zverejňuje neaktuálne ponuky. V prípade mojej spoločnosti bola ponuka zverejnená cez portál ISTP až 60 dní. Prečo úrad práce sociálnych vecí a rodiny v prípade záujmu zamestnávateľa o zamestnanie občana tretej krajiny vyžaduje, aby bola pracovná ponuka pre slovenských občanov zverejnená dlhšie ako 30 dní a nie presne 30 dní?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, ak dnes materská škola odmietne prijať dieťa pre nedostatok miesta, ktoré už dovŕšilo 3 roky veku, rodičovský príspevok sa prestane vyplácať. Viacerí občania sa na nás obrátili s otázkou, prečo je to tak. Pýtali sme sa na tento problém aj ministra školstva Petra Plavčana, ktorý nám odpovedal ešte v roku 2016, že tento problém považuje za vážny a že má zámer s Vami, ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny o tomto probléme viesť medzirezortné rokovanie začiatkom roku 2017. Chcem sa vás preto spýtať, či sa takéto rokovanie chystá, alebo či už dokonca prebehlo. Ak už prebehlo, aký bol výsledok vašich rokovaní?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterIvan sa pýta: "Má ministerstvo práce záujem zlepšiť podmienky pre záujemcov o prácu z tretích krajín na úzkoprofilové zamestnania, ako sú napríklad zvárač, vodiči nákladnej dopravy a podobne, a tým vyplniť dieru na trhu práce ? Alebo bude pokračovať v praxi, že nedá priestor cudzincom, na SR nebude mať kto pracovať na daných pozíciách, lebo sú lepšie platené v zahraničí, pričom slovenskí zamestnávatelia nemajú dostatok kvalifikovanej pracovnej sily?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPavel z Mýtnej sa pýta: Prečo na jednej strane hovoríme o podpore rodiny ako o najvyššej priorite a na druhej strane úrady práce ponúkajú pracovné miesta nezamestnaným z najmenej rozvinutých okresov ďaleko od rodín?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterIvan sa pýta: "Občan tretej krajiny má zváračský diplom, potrebnú prax 2 roky, ako žiadal zamestnávateľ, ale úrad práce bral do úvahy len vzdelanie, teda že na pozíciu "zvárač kovov" je postačujúce základne vzdelanie. Úrad práce nenašiel žiadneho uchádzača z evidencie nezamestnaných. Občana tretej krajiny zamietol. Prečo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neberie na vedomie pri zamestnaní občana tretej krajiny ako podmienku zamestnávateľa aj prax a potrebnú kvalifikáciu, ale iba stupeň vzdelania?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterDnes nie sú verejne dostupné dáta, koľko súkromných zariadení typu jaslí na Slovensku máme a koľko detí ich navštevuje. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tieto údaje nemá a pri písaní novely jasličkového zákona pracovalo vo vzduchoprázdne, pretože nevypracovalo analýzu dopadov novely zákona na súkromných zriaďovateľov jaslí. Pani poslankyňa Vaľová, ktorá je zároveň primátorkou Humenného, povedala 31. 1. 2017 na zasadnutí sociálneho výboru, že tieto údaje obce a mestá majú, lebo schvaľujú otváracie hodiny jaslí. Pýtam sa preto, ako je možné, že ministerstvo práce si nezozbieralo tieto údaje a nevypracovalo počas prípravy zákona takýto prieskum dopadov?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, ako plánuje štát financovať bezpečné domovy pre týrané ženy a ich deti od apríla 2017, aby bolo zabezpečené ich stabilné, neprerušené financovanie a nedošlo k poklesu miest?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPavel sa pýta: "V minulom roku boli na výjazdových zasadnutiach vlády uznesením schválené akčné plány pre najmenej rozvinuté okresy. Chcem sa spýtať pána ministra, aká je právna forma subjektov sociálnej ekonomiky? Koľko vzniklo pilotných projektov zameraných na vznik subjektov sociálnej ekonomiky ako medzitrhu práce s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť, zvlášť v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti s prioritou ich zamerania na verejno-prospešné práce? Koľko bolo vytvorených pracovných miest v týchto podnikoch v roku 2016 a aká bola výška podpory týmto podnikom v roku 2016?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán Oliver sa pýta: "Kedy pán minister Richter prestane ignorovať odporúčania akreditačnej komisie a odoberie akreditáciu resocializačnému zariadeniu Čistý deň?"
zodpovedaná 29. 3. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričPrekladateľ z Bratislavy sa pýta: "Jedna zo štyroch kodifikačných príručiek je Morfológia slovenského jazyka z roku 1966. V klube prekladateľov však máme jednotný názor, a to, že 50 rokov stará kodifikačná príručka vôbec nestačí, nevyhovuje našim potrebám. Rovnako to pociťujeme s inou kodifikačnou príručkou Krátkym slovníkom slovenského jazyka, ktorý má len 60 000 slov, čo je veľmi málo. Najnovší viaczväzkový Slovník súčasného slovenského jazyka ministerstvo nepovažuje za kodifikačný slovník a neodporúča ho používať. Kto o týchto veciach na ministerstve rozhoduje a môžeme byť sankcionovaní, ak sa budeme pri prekladoch riadiť modernejšími príručkami? "
zodpovedaná 29. 3. 2017Katarína Macháčkovádočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričObčan zo Spiša sa pýta: "V regionálnych novinách zvykneme uverejňovať aj články v nárečí, ktorým ľudia u nás bežne hovoria. Prišlo nám ale z ministerstva pokarhanie, vraj máme prestať písať v tomto nárečí, lebo je to protiprávne a môžeme za to dostať pokutu. Nemyslíte, že ide o nezmyselné pokarhanie, keďže sa my takto snažíme uchovávať jazyk našich predkov?"
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.