Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 23. 11. 2016Karol Farkašovskýminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, vychádzajúc z množstva občianskych podnetov, dovoľujem si vám adresovať otázku súvisiacu s programom podpory zatepľovania rodinných domov na Slovensku. Zaujíma ma, koľko finančných prostriedkov sa doteraz vyčerpalo, kedy bude zverejnená ďalšia výzva na podávanie žiadosti a aký časový interval bude pre žiadateľov k dispozícii?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Karol Farkašovskýministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáVážená pani ministerka, v nadväznosti na občianske podnety súvisiace s neprimerane dlhými súdnymi procesmi a prieťahmi v pojednávaniach na jednej strane a každoročným veľkorysým prístupom parlamentu k platovým pomerom slovenských sudcov na strane druhej, chcem sa vás opýtať, ako sa od roku 2013 premietla platová tolerancia voči sudcom do dynamiky súdnych konaní? Aká je od roku 2013 medziročná štatistika vo vyriešených a ukončených súdnych sporoch? Čo robíte preto, aby bolo menej súdnych prieťahov, aby sa výkon súdnej moci zefektívnil a dôvera i spokojnosť občanov so súdmi rástli?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Karol Farkašovskýministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáVážená pani ministerka, v nadväznosti na občianske podnety súvisiace s neprimerane dlhými súdnymi procesmi a prieťahmi v pojednávaniach na jednej strane a každoročným veľkorysým prístupom parlamentu k platovým pomerom slovenských sudcov na strane druhej, chcem sa vás opýtať, ako sa od roku 2013 premietla platová tolerancia voči sudcom do dynamiky súdnych konaní? Aká je od roku 2013 medziročná štatistika vo vyriešených a ukončených súdnych sporoch? Čo robíte preto, aby bolo menej súdnych prieťahov, aby sa výkon súdnej moci zefektívnil a dôvera i spokojnosť občanov so súdmi rástli?
zodpovedaná 10. 5. 2017Karol Farkašovskýminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, od požiaru hradu Krásna Hôrka, ktorý je historickým klenotom Slovenska, už uplynulo 5 rokov. Chcem sa vás opýtať v mene občanov gemerského regiónu, ale aj širokej kultúrnej verejnosti Slovenska, kedy budú rekonštrukčné práce definitívne ukončené a hrad Krásna Hôrka opätovne otvorený pre návštevníkov. Zároveň si vás dovoľujem požiadať o vyčíslenie celkových finančných nákladov na rekonštrukciu.
nezodpovedaná 29. 11. 2017Karol Farkašovskýministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, obrátil sa na mňa pán Juraj Mikita z Moravian na východe Slovenska. Ako konateľ malej farmárskej spoločnosti ešte 22. apríla 2016 požiadal Slovenský poľnohospodársky fond o prenájom pozemkov v správe fondu na 15 rokov. Predmetné pozemky fondu v Moravanoch, ktorých prenájom žiada, tvoria s ostatnými pozemkami, na ktorých družstvo hospodári, jednotný celok. Farmárske družstvo sa sústreďuje na špeciálnu živočíšnu výrobu a chce ju rozšíriť aj o špeciálnu rastlinnú výrobu, ovocný sad a pestovanie plodín. Nemá žiadne podlžnosti voči štátu, ani voči fondu. Ako je možné, že napriek urgenciám u generálneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva, sa vyriešenia tejto veci do dnešného dňa stále nedočkal?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.