Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 3. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajVláda vyhlásila mimoriadnu situáciu v roku 2020 v súvislosti s PCB látkami na Slovensku. Aktuálne je "vyčistená" ošipáreň - PCB látky v sudoch z nich - sú uzatvorené v kontajneroch (jeseň 2021) a uložené zatiaľ na neznámom mieste pre verejnosť. Aktuálne prebieha súťaž na firmu, ktorá PCB látky v nich zneškodní (cca 150 ton odpadov), pričom suma, ktorá bola na to vyčlenená bola 500 000 eur. Budú sa riešiť aj ďalšie miesta, kde by mohli byť ďalšie PCB látky uložené?
nezodpovedaná 3. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajVláda vyhlásila mimoriadnu situáciu v roku 2020 v súvislosti s PCB látkami na Slovensku. Aktuálne je "vyčistená" ošípáreň - PCB látky v sudoch z nich - sú uzatvorené v kontajneroch (jeseň 2021) a uložené zatiaľ na neznámom mieste pre verejnosť. Aktuálne prebieha súťaž na firmu, ktorá PCB látky v nich zneškodní (cca 150 ton odpadov), pričom suma, ktorá bola na to vyčlenená bola 500 000 eur. Budú sa riešiť aj ďalšie miesta, kde by mohli byť ďalšie PCB látky uložené?
zodpovedaná 17. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Ľudovít ÓdorVážený pán premiér, ako chce vláda stabilizovať ceny potravín? Podporujete odvodové úľavy pre potravinárov? Podporujete cenové stropy pre vybrané potraviny? Využijete právomoc ministerstva financií regulovať ceny? Aké ďalšie opatrenia na stabilizáciu cien potravín príjme vaša vláda do 1. júla tohto roku?
nezodpovedaná 17. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Ľudovít ÓdorVážený pán premiér, ako chce vláda stabilizovať ceny potravín? Podporujete odvodové úľavy pre potravinárov? Podporujete cenové stropy pre vybrané potraviny? Využijete právomoc ministerstva financií regulovať ceny? Aké ďalšie opatrenia na stabilizáciu cien potravín príjme vaša vláda do 1. júla tohto roku?
nezodpovedaná 17. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Ľudovít ÓdorVážený pán premiér, ako chce vláda stabilizovať ceny potravín? Podporujete odvodové úľavy pre potravinárov? Podporujete cenové stropy pre vybrané potraviny? Využijete právomoc ministerstva financií regulovať ceny? Aké ďalšie opatrenia na stabilizáciu cien potravín príjme vaša vláda do 1. júla tohto roku?
zodpovedaná 17. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverená podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia VašákováVážená pani podpredsedníčka, ako plánujete zabezpečovať efektívne využitie prostriedkov z EÚ, keď podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie?
nezodpovedaná 17. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Vážená pani podpredsedníčka, ako plánujete zabezpečovať efektívne využitie prostriedkov z EÚ, keď podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie?
nezodpovedaná 17. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Vážená pani podpredsedníčka, ako plánujete zabezpečovať efektívne využitie prostriedkov z EÚ, keď podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie?
nezodpovedaná 17. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Vážená pani podpredsedníčka, ako plánujete zabezpečovať efektívne využitie prostriedkov z EÚ, keď podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie?
nezodpovedaná 17. 5. 2023Jozef Lukáčdočasne poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Vážená pani podpredsedníčka, ako plánujete zabezpečovať efektívne využitie prostriedkov z EÚ, keď podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.