Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Otto Brixidočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, ako chcete naplniť Programové vyhlásenie vlády SR vo vzťahu k sfunkčneniu verejného obstarávania?
nezodpovedaná 20. 6. 2012Otto Brixidočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, politici hlásajúci morálne a tradičné hodnoty v prípade vysokého odstupného pre vlastných ministrov v rezorte dopravy ich sami porušili. Ako chcete v týchto prípadoch v uvedenej oblasti zaviesť novú kultúru?
nezodpovedaná 25. 7. 2012Otto Brixidočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, mimoriadne citlivou oblasťou, ktorá dnes rezonuje na verejnosti, je problematika slabšej vymožiteľnosti práva. Aké konečné opatrenia prijala vláda počas uplynulých sto dní na nápravu tohto stavu?
nezodpovedaná 1. 8. 2012Otto Brixidočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády SR, potvrdili sa obavy z nepriaznivého vývoja verejných financií. Rozdiel 500 mil. eur hovorí v akej kvalite pripravila rozpočet na rok 2012 predchádzajúca vláda. Ako plánujete túto dieru v rozpočte zaplátať?
nezodpovedaná 7. 11. 2012Otto Brixidočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, ako hodnotíte stav a vývoj v rámci kontroly potravín zo strany štátu a aké kroky ešte plánuje vláda SR v tejto oblasti podniknúť na ochranu spotrebiteľa?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Otto Brixidočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, nedávno ste v Zlatých Moravciach otvorili prvý z 21 futbalových štadiónov zmodernizovaného na základe vládou schváleného programu. Ste doposiaľ spokojný so spoluprácou so SFZ? Plánujete vybudovať podobnú športovú infraštruktúru aj v iných športových odvetviach?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.