Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 22. 5. 2013Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér SR, mohli by ste vysvetliť poslancom NR SR závažné informácie o aktuálnom stave na Generálnej prokuratúre SR, ktoré ste predložili členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dňa 23. 5. 2013 o 8.00 hod.?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, javí sa, že vaše programové vyhlásenie ako celok neplníte ani na 50 %. Je to pravda? Na koľko plníte programové vyhlásenie?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, je alebo nie je, prípadne bol, minister hospodárstva Pavlis v konflikte s verejným záujmom v súvislosti s kauzou Port Service, s. r. o.?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoPovažujete právnu úpravu referenda v Slovenskej republike za dostatočnú s ohľadom na postavenie občanov Slovenskej republiky ako zdroja moci?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoPlánuje vláda Slovenskej republiky ešte v tomto volebnom období upraviť právne vzťahy týkajúce sa spolunažívania osôb rovnakého pohlavia?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoPlánuje vláda Slovenskej republiky v legislatívnej rovine nejakým spôsobom reflektovať výsledky posledného referenda?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoAké konkrétne kroky smerujúce k ochrane rodiny plánuje vláda Slovenskej republiky v blízkej dobe podniknúť?
zodpovedaná 11. 2. 2015Miroslav Kadúcminister spravodlivosti SR Tomáš BorecPán minister, obrátil sa na mňa občan s otázkou, ako je možné, že "nebankovky" obchádzajú inštitút "maximálnej odplaty" pri spotrebiteľských úveroch tak, že poskytujú (priamo alebo nepriamo) dlžníkom ručenia za odplatu, ktorá sa do maximálnej odplaty nezapočítava. Máte takúto vedomosť? Považujete to za správne?
zodpovedaná 11. 2. 2015Miroslav Kadúcminister vnútra SR Robert KaliňákPovažujete právnu úpravu referenda v Slovenskej republike za dostatočnú s ohľadom na postavenie občanov Slovenskej republiky ako zdroja moci?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoAko vnímate skutočnosť, že nás agentúra Bloomberg nedávno zaradila medzi 15 najbiednejších hospodárstiev v roku 2015?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoZa akých podmienok pristúpi vaša vláda k zníženiu daní a odvodov?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoMohli by ste, prosím, pomenovať všetky dopady nedávneho rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave vo veci Vodného diela Gabčíkovo (pozitívne aj negatívne)?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoBude mať rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave vo veci Gabčíkovo (vodné dielo) okrem pozitivnych vplyvov aj následky negatívne pre štát?
zodpovedaná 11. 3. 2015Miroslav Kadúcpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírAko vnímate skutočnosť, že nás agentúra Bloomberg nedávno zaradila medzi 15 najbiednejších hospodárstiev v roku 2015?
zodpovedaná 11. 3. 2015Miroslav Kadúcpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírZa akých podmienok by mohlo dôjsť k zníženiu daní a odvodov pre podnikateľov?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Miroslav Kadúcminister hospodárstva SR Pavol PavlisAko vnímate skutočnosť, že nás agentúra Bloomberg nedávno zaradila medzi 15 najbiednejších hospodárstiev v roku 2015?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoExistuje podľa vášho názoru riziko, že vaša snaha vo vzťahu ku Gabčíkovu vyjde nazmar- teda, že sa skončí stratou kontroly nad celým komplexom?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoPlánuje vláda Slovenskej republiky v dohľadnej dobe meniť model financovania cirkvi v Slovenskej republike?
zodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcminister spravodlivosti SR Tomáš BorecKedy a o koľko príde k zvýšeniu platov justičných úradníkov?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcminister kultúry SR Marek MaďaričAko vnímate obavy niektorých slovenských knižných vydavateľov ohľadom ovládnutia a monopolizácie slovenského knižného trhu jedným subjektom (J&T)?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírBudú alebo nebudú v dohľadnej dobe vyčlenené finančné prostriedky pre justičných úradníkov? Ak áno, uveďte, prosím, časový horizont.
nezodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerVnímate tzv. "lietajúcich profesorov" ako výrazný problém právnického vzdelávania na Slovensku? Ak áno, aké kroky zvažujete podniknúť pri riešení tohto problému?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerStotožňujete sa s výrokom predsedu vlády R. Fica o tom, že vysokoškolské vzdelávanie bolo pred rokom 1989 "podstatne kvalitnejšie" ako v súčasnosti?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerAko vnímate výhrady Slovenskej komory učiteľov voči motivačnému projektu excelentní učitelia, ktorý považujú za nedostatočný, nesystémový, krátkodobý a aj diskriminačný?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírFunguje alebo nefunguje kontrola čerpania eurofondov?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Miroslav Kadúcminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPodľa Slovenskej komory učiteľov je nástupný plat učiteľa na úrovni absolventa strednej školy bez maturity, čo výrazne znižuje atraktivitu tohto povolania. Aké konkrétne kroky chystáte podniknúť k zlepšeniu tejto situácie?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoPodnikne vláda Slovenskej republiky konkrétne kroky smerujúce k ochrane postavenia zamestnancov spoločnosti Váhostav - SK?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoKtorým návrhom zákona konkrétne reagovala vláda Slovenskej republiky na dlhoročný dopyt podnikateľského prostredia po zmene regulácie týkajúcej sa reštrukturalizácií?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoAké konkrétne kroky podnikla vláda Slovenskej republiky v tomto volebnom období na zreálnenie ochrany postavenia veriteľov v pochybných konkurzoch, prípadne v procese reštrukturalizácie?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoAko rieši podľa vášho názoru odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu ťažkú životnú situáciu drobných podnikateľov, do ktorej sa dostali v dôsledku nevyplatenia faktúr zo strany spoločnosti Váhostav - SK, a.s.?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoVedeli ste alebo ste nevedeli, že spoločnosť Váhostav - SK, a. s. má finančné problémy? Ak áno, odkedy?
zodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcminister spravodlivosti SR Tomáš BorecMá dnes Ministerstvo spravodlivosti SR pripravený komplexný návrh, ktorý by reálne bránil podvodným konkurzom, prípadne pochybným reštrukturalizáciám?
zodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcminister spravodlivosti SR Tomáš BorecAké konkrétne kroky ste doposiaľ podnikli vo vzťahu k skúmaniu nezaujatosti správkyne činnej v "kauze Váhostav"?
zodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcminister vnútra SR Robert KaliňákVedeli ste alebo ste nevedeli, že spoločnosť Váhostav-SK, a. s. má finančné problémy? Ak áno, odkedy?
zodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcminister spravodlivosti SR Tomáš BorecVedeli ste alebo ste nevedeli, a ak áno, tak ako dlho o problémoch súvisiacich so spoločnosťou Váhostav-SK, a.s.?
zodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcminister spravodlivosti SR Tomáš BorecCítite politickú zodpovednosť za oneskorenú, resp. žiadnu legislatívnu reakciu vo vzťahu k situácii vzniknutej pre "kauzu Váhostav"?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcminister spravodlivosti SR Tomáš BorecKedy predstaví ministerstvo spravodlivosti komplexný návrh reálne brániaci podvodným konkurzom, prípadne pochybným reštrukturalizáciám?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcminister spravodlivosti SR Tomáš BorecAké kroky plánuje Ministerstvo spravodlivosti SR najbližšie podniknúť vo vzťahu k ochrane pohľadávok podnikateľov, ktorým nie sú uhrádzané faktúry?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcminister spravodlivosti SR Tomáš BorecVedeli ste alebo ste nevedeli o finančných problémoch spoločnosti Váhostav-SK, a. s.? Ak áno, odkedy?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Miroslav Kadúcminister vnútra SR Robert KaliňákMali ste alebo nemali vedomosť, ak áno, tak ako dlho, o problémoch súvisiacich so spoločnosťou Váhostav-SK?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoSte právnik. Máte alebo nemáte podľa vás ako verejný činiteľ právo odmietnuť komunikovať s médiami?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoPovažujete sa za štandardného politika? Považujete za štandardné, ak prestanete komunikovať s médiami, ktoré vám nevyhovujú? Neexistuje iný spôsob ako riešiť "domnelé" útoky zo strany médií?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoNeexistujú iné, možno aj účinejšie spôsoby ako sa brániť voči domnelému osočovaniu zo strany médií, ako s nimi prestať komunikovať?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Miroslav Kadúcminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekČo sa urobilo pre to, aby Slovensko naplno využilo svoj potenciál v oblasti cestovného ruchu?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Miroslav Kadúcminister vnútra SR Robert KaliňákJe možné, správne či zakonné, aby rodinní príslušníci osôb, ktoré môžu používať "majáky" mohli porušovať pravidlá cestnej premávky aj vtedy, ak sa preukázateľne nikam neponáhľali?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Miroslav Kadúcminister vnútra SR Robert KaliňákAko vnímate skutočnosť, že špeciálny prokurátor odmietol vysvetliť "zrušenie mlčanlivosti" jedného z hlavných svedkov, resp. pracovníka SIS? Nemali by mať aspoň poslanci na neverejnom výbore NR SR právo vedieť dôvod?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Miroslav Kadúcminister vnútra SR Robert KaliňákAké sú dôvody toho, že doteraz neboli zriadené prostriedky či spôsoby k tomu, aby boli citlivé policajné zásahy zaznamenávané na obrazovo-zvukové zariadenie?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Miroslav Kadúcminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekAko vnímate stav cestovného ruchu na Slovensku?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoNemyslíte si, že odmietanie poskytnúť informácie Denníku N je v demokratickej spoločnosti nielen neslušné ale aj protiprávne?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Miroslav Kadúcpredseda vlády SR Robert FicoPodľa prieskumov agentúry Polis, viac než polovica respondentov (51,3%) nie je spokojná s riešením kauzy Váhostav, pričom časť občanov (10,7%) označila za priameho vinníka vás ako predsedu vlády. Pripúšťate svoj podiel viny na zmienenej kauze alebo ste toho názoru, že sa uvedená časť občanov mýli?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.