Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 1. 2. 2023Ján Mičovskýdočasne poverený minister vnútra SR Roman MikulecPán minister, moja otázka sa týka uplatňovania § 215 Trestného zákona, v ktorom je zakotvená skutková podstata trestného činu Neoprávnené užívanie cudzej veci. Konkrétne ma zaujíma, v koľkých prípadoch bolo podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s neoprávneným užívaním cudzích poľnohospodárskych pozemkov bez právneho titulu a v koľkých prípadoch bolo začaté trestné stíhanie?
nezodpovedaná 1. 2. 2023Ján Mičovskýdočasne poverený minister spravodlivosti SR Viliam KarasPán minister, moja otázka sa týka uplatňovania § 215 Trestného zákona, v ktorom je zakotvená skutková podstata trestného činu Neoprávnené užívanie cudzej veci. Konkrétne ma zaujíma, koľko páchateľov bolo odsúdených za predmetný trestný čin v súvislosti s neoprávneným užívaním cudzích poľnohospodárskych pozemkov bez právneho titulu?
nezodpovedaná 1. 2. 2023Ján Mičovskýdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPán minister, moja otázka sa týka § 22 ods. 1 zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení v praxi. Konkrétne ma zaujíma, koľko bolo za roky 2010 - 2022 prípadov, kedy vznikla nadobúdateľovi/nadobúdateľom povinnosť zaplatiť odvod v zmysle predmetného zákonného ustanovenia a aká bola celková výška zaplatených finančných prostriedkov?
nezodpovedaná 22. 3. 2023Ján Mičovskýdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, niekoľko dní po tragickej zrážke vlakov v Grécku pomohla len duchaprítomnosť konkrétneho železničiara zabrániť podobnej zrážke u nás. Akým spôsobom a v akom rozsahu je proti takýmto situáciám zabezpečená železničná doprava na Slovensku?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.