Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
nezodpovedaná 21. 9. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, Beáta zo Strečna sa pýta: Je pravda, že Slovensko a členské krajiny EÚ prídu o časť eurofondov v prípade neprijatia utečencov na základe kvót?
nezodpovedaná 21. 9. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoJe Slovensko právny štát? Je normálne, aby súd nevedel doručiť predvolanie predsedovi vlády?
nezodpovedaná 21. 9. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáJe Slovensko právny štát? Sú niektorí ľudia rovnejší pred zákonom, keď im súd nemôže doručiť predvolanie prostredníctvom polície?
zodpovedaná 19. 10. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákPlánuje ministerstvo prijať nejaké špeciálne opatrenia na obchádzkovej ceste II/583 počas sanačných prác na hradnom brale Strečno?
nezodpovedaná 26. 10. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, chcem sa spýtať, kedy sa plánuje s opravou mostov na ceste I. triedy zo Žiliny do Martina? Konkrétne ide o 2 mosty - jeden pri odbočovaní do Strečna a druhý pod hradom Strečno. Mosty sú v dezolátnom stave, padajúce kamene, denno denne ohrozujú nielen prechádzajúcich motoristov popod mosty, ale aj životy bežných občanov Strečna.
nezodpovedaná 26. 10. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírSlovensko v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie a "boj proti daňovým únikom" je jednou z hlavných priorít nášho predsedníctva. Mohli by ste nám povedať, ako sme sa postavili k fenoménu neznačkových cigariet tzv. "illicit vhites", kde je Bielorusko jednou zo zdrojových krajín? Boli ste súčasťou diskusií medzi Komisiou a Bieloruskom a ak nie, tak adresovali ste tento problém? Podľa verejne dostupných informácií, OLAF začal nedávno od Bieloruska požadovať informácie týkajúce sa exportu neznačkových cigariet tzv. "illicit whites" akými sú napríklad Jin-ling. Táto spolupráca je podľa verejne dostupných informácií zatiaľ len v počiatkoch, pretože žiadosti o informácie boli predložené v rámci nedávno podpísanej dohody o technickej spolupráci medzi OLAF a Bieloruskom. Bude slovenské predsedníctvo podporovať rokovania medzi Európskou úniou a Bieloruskom, najmä z pohľadu adresovania tohto problému?
zodpovedaná 30. 11. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVláda v Programovom vyhlásení vlády vyhlasuje, že bude podporovať cestovný ruch. Ako si máme vysvetliť skutočnosť, že v schválenom rozpočte na rok 2017 je na podporu cestovného ruchu schválená suma, ktorá je nižšia o 4 mil. eur oproti schválenej sume na rok 2016?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekPán minister, obrátil sa na mňa občan, motorista so špecifickou otázkou, ktorá zaujíma aj mňa a určite veľa iných motoristov, ktorých sa môže týkať. Jedná sa o situáciu, kedy motorista, ktorý nejazdí a nechce jazdiť po diaľnici, je nútený ju napriek tomu použiť, pretože nemá inú možnosť. V tomto prípade sa jedná o jeho trasu medzi Žiarom na Hronom a Zvolenom. Konkrétne pri Budči, kde je približne kilometrový úsek na rýchlostnej ceste R1, ktorý sa nedá inak obísť, len ísť po ňom. A teda je povinný kvôli tomu mať diaľničnú známku. Som presvedčený, že by mala existovať možnosť vyjsť v ústrety motoristom na takýchto úsekoch. Jednou z možností je označiť takéto úseky ako úseky bez povinnej úhrady za použitie. Uvažuje ministerstvo o takomto kroku a ak nie, ako inak viete vyjsť v ústrety takýmto motoristom?
zodpovedaná 7. 12. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, chcem sa spýtať, kedy sa plánuje s opravou mostov na ceste I. triedy zo Žiliny do Martina? Konkrétne ide o dva mosty - jeden pri odbočovaní na Strečno a druhý pod hradom Strečno. Mosty sú v dezolátnom stave, padajúce kamene denno-denne ohrozujú nielen prechádzajúcich motoristov popod mosty, ale aj životy bežných občanov Strečna.
zodpovedaná 7. 12. 2016Milan Laurenčíkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekPán minister, na Slovensku máme úseky diaľničnej siete, ktoré nemajú bezplatnú alternatívu. Uvediem konkrétny príklad: Trasa medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom, presnejšie pri Budči, kde je približne kilometrový úsek na rýchlostnej ceste R1, ktorý sa nedá inak obísť, len ísť po ňom. Občan, ktorý sa potrebuje prepraviť po tejto trase je povinný kvôli tomu mať diaľničnú známku, napriek tomu, že spoplatnenú cestnú sieť neplánuje v budúcnosti využívať na iných úsekoch. Sme presvedčení, že by mala existovať možnosť vyjsť v ústrety motoristom na takýchto úsekoch. Jednou z možností je označiť takéto úseky ako úseky bez povinnej úhrady za použitie. Uvažuje ministerstvo o takomto kroku a ak nie, ako inak viete vyjsť v ústrety takýmto motoristom?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Milan Laurenčíkdočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, Okresný úrad v Žiline predĺžil v decembri 2016 uzávierku cesty I/18 pod hradom Strečno o ďalších 11 víkendov z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré bránilo vykonávaniu sanačných prác na brale. Už aj počas tohto predlženia dodávateľ počas štyroch víkendov nepracoval. Bude to mať vplyv na posun konečného termínu pre zhotoviteľa? Kedy predpokladáte, že práce budú ukončené? Bude mať zmena predlženia termínu odovzdania diela vplyv na vysúťaženú cenu? Ak dodávateľ prác nestihne termín, má štát možnosť dodávateľa sankcionovať?
zodpovedaná 10. 5. 2017Milan Laurenčíkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v akom stave je proces vytvorenia legislatívnych predpokladov pre rýchle a efektívne vyriešenie vysporiadania pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod cestami II. a III. triedy a pod pozemnými komunikáciami, ktoré sú súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru? Čo bráni tomu, aby sme sa s týmto dlhodobo neriešeným stavom vysporiadali?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Milan Laurenčíkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerOd 1. 2. 2018 spoločnosť FALCK Záchranná, akciová spoločnosť zrušila posádky s lekárom v mestách Rajec a Kysucké Nové Mesto (región Žilina). Zostanú tam len posádky bez lekára. Vraj im to schválilo ministerstvo. Tento krok priamo ohrozuje pacientov v uvedenom regióne. Takéto rozhodnutie by malo byť konzultované s VÚC, ktorý zodpovedá za úroveň regionálneho zdravotníctva. Nemali by byť občania o takýchto vážnych zmenách vopred informovaní?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Milan Laurenčíkdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováPani ministerka, občania Strečna a z obce Terchovskej doliny sa pýtajú: V Žilinskom kraji sa majú tento rok opravovať mosty na ceste I/28 Strečno - most 266 a 269. Denne týmto úsekom prejde cca 32 tisíc áut. Ako bude riešená a zabezpečovaná doprava týmto úsekom počas doby opravy? Viete už presný termín opravy?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Milan Laurenčíkdočasne poverený minister obrany SR Peter GajdošVážený pán minister, aký máte názor na to, že predseda parlamentu nezaradil na rokovanie NR SR Obrannú stratégiu SR, ktorá bola schválená vládou SR 4. 10. 2017 a doručená do NR SR? Túto stratégiu ste mali v zmysle uznesenia vlády v NR SR odôvodniť. Je správne, že sa riadime stratégiou z roku 2005?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Milan Laurenčíkdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, aký máte názor na to, že predseda parlamentu nezaradil na rokovanie NR SR Bezpečnostnú stratégiu SR, ktorá bola schválená vládou SR 4. 10. 2017 a doručená do NR SR? Túto stratégiu ste mali v zmysle uznesenia vlády v NR SR odôvodniť. Je správne, že sa riadime stratégiou z roku 2005?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Milan Laurenčíkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírPán minister, od 31. 12. 2016 je účinný zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj. V akom objeme sa vybral miestny poplatok za rozvoj za rok 2017 a aj za 2018 (ak sú už uvedené dáta k dispozícii). Máte informácie na aký účel bol použitý?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Milan Laurenčíkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, občania obce Strečno sa pýtajú, v akom štádiu je realizácia stavby "Modernizácia a rekonštrukcia mostov a ciest I. triedy - 2. fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji", mosty I/18 Strečno (most 266 a 269)? Aj tento rok čakajú, kedy sa so stavbou začne. Zaujíma ich aj termín dokončenia stavby.
nezodpovedaná 18. 9. 2019Milan Laurenčíkdočasne poverená ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, riaditelia škôl z nášho kraja (Žilinský samosprávny kraj) sa pýtajú: Kedy budú výsledky pre výzvu "Zdravie na tanieri". Je to výzva pre školy, kde sa žiadosti a projekty podávali do konca školského roka 2018/2019 a majú sa zrealizovať do decembra 2019. Zatiaľ však nevedia výsledky.
nezodpovedaná 16. 10. 2019Milan Laurenčíkpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda vlády, na konferencii SMART CITY 2019 pani generálna riaditeľka Denisa Žiláková prezentovala eurofondy pre Smart Cities a hovorila, že bola vytvorená webová platforma www.smartcity.gov.sk na podporu pre samosprávy. Moju otázku "Koľko stálo daňových poplatníkov vytvorenie tohto webu" považovala za provokatívnu a nedopovedala dostatočne. Preto sa to pýtam vás a dopĺňam otázku, z akých zdrojov bol tento web financovaný a kto ho realizoval.
nezodpovedaná 23. 10. 2019Milan Laurenčíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, Robert Fico je jediným aktívnym politikom, ktorý chodil do bytu na Vazovovej ulici na rozhovory s pánom Haščákom. Má tím vyšetrujúci Gorilu naozaj rozviazané ruky a bude sa zaoberať tým, čo tam váš stranícky šéf Robert Fico chodil pre stranu SMER-SD dohadovať?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Milan Laurenčíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, zrazu hovoríte o potrebe zmien v justícii. Je súčasťou týchto zmien aj to, že vládna koalícia do Súdnej rady SR minulý štvrtok zvolila Viliama Pohančeníka, ktorého v minulosti za sudcu disciplinárneho súdu navrhoval Vladimír Mečiar?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Milan Laurenčíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, Robert Fico je jediným aktívnym politikom, ktorý chodil do bytu na Vazovovej ulici na rozhovory s pánom Haščákom. Naďalej trváte na svojom vyjadrení, že pitie koly v nejakom byte je „nič“?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Milan Laurenčíkgenerálny prokurátor SR Jaromír ČižnárVážený pán genrálny prokurátor, trváte na tom, že neexistuje zákonná cesta, ako postaviť Dobroslova Trnku mimo službu prokurátora?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Milan Laurenčíkdočasne poverený minister spravodlivosti SR Gábor GálVážený pán minister, zrazu hovoríte o potrebe zmien v justícii. Je súčasťou týchto zmien aj to, že vládna koalícia do Súdnej rady SR minulý štvrtok zvolila Viliama Pohančeníka, ktorého v minulosti za sudcu disciplinárneho súdu navrhoval Vladimír Mečiar?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Milan Laurenčíkpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda vlády, na konferencii SMART CITY 2019 pani generálna riaditeľka Denisa Žiláková prezentovala eurofondy pre Smart Cities a hovorila, že bola vytvorená webová platforma www.smartcity.gov.sk na podporu pre samosprávy. Moju otázku "Koľko stálo daňových poplatníkov vytvorenie tohto webu" považovala za provokatívnu a neodpovedala dostatočne. Preto sa to pýtam vás a dopĺňam otázku, z akých zdrojov bol tento web financovaný a kto ho realizoval.
nezodpovedaná 23. 10. 2019Milan Laurenčíkgenerálny prokurátor SR Jaromír ČižnárVážený pán generálny prokurátor, prečo ste viac než mesiac čakali s rozhodnutím ohľadom zbavenia mlčanlivosti prokurátora Dobroslava Trnku v súvislosti s požiadavkou polície na jeho vypočutie ohľadom nahrávky rozhovoru medzi ním a Marianom Kočnerom?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Milan Laurenčíkgenerálny prokurátor SR Jaromír ČižnárVážený pán generálny prokurátor, podľa Kočnerovej Threemy boli špeciálny prokurátor Kováčik a Kočnerova spojka Bödör v pravidelnom kontakte. Nie sú zverejnené prepisy údajnej komunikácie medzi nimi dostatočným dôvodom na to, aby ste voči špeciálnemu prokurátorovi Kováčikovi iniciovali disciplinárne konanie?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Milan Laurenčíkdočasne poverený minister spravodlivosti SR Gábor GálVážený pán minister, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská pri svojom odchode z funkcie dostala odstupné aj odmeny v zmysle zákona o štátnej službe. V akej súhrnnej nominálnej výške boli tieto odmeny a odstupné?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.