Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 8. 2012Lucia Ďuriš Nicholsonovápredseda vlády SR Robert FicoKeď ste navrhovali zmeny v II. pilieri, mali ste na zreteli dôchodky budúcich generácií, napr. aj vášho syna alebo len vidinu 5 mld. úspor sporiteľov a prínos pre DSS-ky, ktorým ste zvýšili poplatky?
nezodpovedaná 8. 8. 2012Lucia Ďuriš Nicholsonovápredseda vlády SR Robert FicoMáte relevantné analýzy k tomu, čo spôsobia vami navrhnuté zmeny v II. pilieri alebo ste sa jednoducho uchýlili k sociálnemu inžinierstvu s cieľom zmocniť sa piatich mld. v II. pilieri, ktoré si poctivo našetrili sporitelia?
nezodpovedaná 8. 8. 2012Lucia Ďuriš Nicholsonovápredseda vlády SR Robert FicoPrečo ste pred voľbami nenašli odvahu povedať ľuďom, že im siahnete na ich úspory v II. pilieri?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Lucia Ďuriš Nicholsonováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAko hodnotíte skutočnosť, že neporiadok po zbúranej osade v Letanovciach v tesnej blízkosti národného parku neodpratali tí, ktorí ho spôsobili, ale neporiadok v potoku odpratávali dobrovoľníci, ktorí sa na znečistenie potoka nemohli pozerať? Myslíte si, že obec dostatočne zvládla v tomto prípade svoju úlohu? V tomto kontexte považujete naďalej správne, ako ste nastavili systém organizovania aktivačných prác, keď ste celú zodpovednosť nechali na starostov a primátorov? Boli ľuďom z osady ponúknuté aktivačné práce na odpratávaní neporiadku, resp. čistení potoka? Koľkí z nich odmietli? Boli im odobraté dávky v hmotnej núdzi tak, ako vyplýva zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Lucia Ďuriš Nicholsonováminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister hospodárstva, má Slovenská obchodná inšpekcia informácie o výskyte tzv. kazítok v nejakých výrobkoch? Ak áno, mohli by ste, prosím, poskytnúť informácie o ich počte, príp. charaktere (v akom druhu výrobkov sa vyskytli a pod.)? Boli v tejto súvislosti uložené nejaké sankcie alebo boli, resp. sú vedené nejaké súdne spory?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Lucia Ďuriš Nicholsonováminister spravodlivosti SR Tomáš BorecVážený pán minister spravodlivosti, aké drahé by podľa vás bolo sprístupnenie Registra diskvalifikácii podľa novely Obchodného zákonníka na webe? Vysoké náklady ste totiž uviedli ako dôvod, pre ktorý nebol prijatý pozmeňujúci návrh na sprístupnenie tohto registra verejnosti, ktorý podali poslanci Eugen Jurzyca, Jana Kiššová a Lucia Žitňanská.
nezodpovedaná 13. 5. 2015Lucia Ďuriš Nicholsonováminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister hospodárstva, má Slovenská obchodná inšpekcia informácie o výskyte tzv. kazítok v nejakých výrobkoch? Ak áno, mohli by ste, prosím, poskytnúť informácie o ich počte, príp. charaktere (v akom druhu výrobkov sa vyskytli a pod.)? Boli v tejto súvislosti uložené nejaké sankcie alebo boli, resp. sú vedené nejaké súdne spory?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Lucia Ďuriš Nicholsonováminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister v ostatných mesiacoch boli prijaté daňové výnimky pre vybrané skupiny subjektov. Tento rok schválila NR SR nový typ zvýhodnenia daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, tzv. superodpočítateľnú položku. Daňové úľavy sa zaviedli aj v prípade duálneho vzdelávania. Zaviedla sa aj daňová výnimka pre investovanie na kapitálovom trhu, taktiež zrušenie daňových licencií a iné výhody pre start-up-y. Akým spôsobom bude MF SR merať efektívnosť týchto opatrení, návratnosť investícií daňovníkov? Najmä v situácii, keď aj dnes je problém merať výkon vo výskume, keď štát nesleduje výšku platov absolventov stredných škôl a keď štát nevyhodnotil ani doterajšiu podporu start-up-om. Na aké KPI (Key performance indicators), kľúčové ukazovatele výkonu, sa teda zmeriate pri rátaní miery návratnosti spomínaných investícií?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.