Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 27. 4. 2016Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírPán minister, ministerstvo financií pripravuje nový užívateľsky príjemný rozpočtový portál. Kedy by mal byť prístupný verejnosti?
nezodpovedaná 27. 4. 2016Eugen Jurzycaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanAj naši občania môžu študovať bezplatne online na niektorých najlepších univerzitách sveta. Bude takéto možnosti ministerstvo školstva podporovať, bude im brániť alebo k nim nezaujme žiaden postoj?
zodpovedaná 18. 5. 2016Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, v Programe stability sa uvádza, že v rokoch 2018 a 2019 má dôjsť k úspore verejných financií spôsobenej pomalším rastom na kompenzáciách zamestnancov. Konkrétne ktorých zamestnancov verejnej správy sa to bude týkať?
nezodpovedaná 18. 5. 2016Eugen Jurzycaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, koľko porušení sadzieb minimálnych mzdových nárokov odhalil v roku 2015 Inšpektorát práce? Aký bol celkový počet kontrol, ktoré minimálne sadzby kontrolovali?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Eugen Jurzycaminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerBude zverejnená presná metodika merania tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti tak, aby bolo objektívne možné zaznamenávať jej zmeny v čase?
zodpovedaná 19. 10. 2016Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, zmluva na nákup CT prístrojov pre nemocnice v Trstenej a Liptovskom Mikuláši predpokladala presun veľkej časti splátok do budúcnosti. Zmluva teda zvyšuje budúci verejný dlh. Má ministerstvo financií presné informácie o takýchto zmluvách uzavretých samosprávou?
zodpovedaná 19. 10. 2016Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister. podľa materiálu ministerstva školstva Učiace sa Slovensko sa "výsledky celoplošných testovaní nepoužívajú na účely hodnotenia kvality škôl a ani sa nezverejňujú". Nie je to v rozpore s cieľmi projektu Hodnota za peniaze?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Eugen Jurzycaminister dopravy SR Árpád ÉrsekPán minister, obrátil sa na mňa občan, motorista so špecifickou otázkou, ktorá zaujíma aj mňa a určite veľa iných motoristov, ktorých sa môže týkať. Jedná sa o situáciu, kedy motorista, ktorý nejazdí a nechce jazdiť po diaľnici, je nútený ju napriek tomu použiť, pretože nemá inú možnosť. V tomto prípade sa jedná o jeho trasu medzi Žiarom na Hronom a Zvolenom. Konkrétne pri Budči, kde je približne kilometrový úsek na rýchlostnej ceste R1, ktorý sa nedá inak obísť, len ísť po ňom. A teda je povinný kvôli tomu mať diaľničnú známku. Som presvedčený, že by mala existovať možnosť vyjsť v ústrety motoristom na takýchto úsekoch. Jednou z možností je označiť takéto úseky ako úseky bez povinnej úhrady za použitie. Uvažuje ministerstvo o takomto kroku a ak nie, ako inak viete vyjsť v ústrety takýmto motoristom?
zodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, aké percento súkromných lekární muselo odísť za uplynulý rok zo štátnych zdravotníckych zariadení a aký to malo dopad na financovanie týchto zariadení?
zodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prečo robia ľudia na Slovensku spomedzi krajín EÚ v noci najviac?
zodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, má ministerstvo k dispozícii analýzu príčin vysokej odvrátiteľnosti úmrtnosti na Slovensku a menila sa metodika zberu dát v tejto oblasti v ostatných rokoch?
zodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycapodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, podľa Revízie výdavkov na životné prostredie "Priemerne viac ako dve tretiny zo všetkých výdavkov ministerstva životného prostredia a Environmentálneho fondu pochádzajú zo zdrojov EÚ vrátane spolufinancovania (70 %), zo štátneho rozpočtu (18 %) a z Environmentálneho fondu (10 %). Z rozpočtu ministerstva tvoria kapitálové výdavky (investície) skoro 75 %, ktoré sú realizované najmä s podporou zdrojov EÚ." Je takéto financovanie udržateľné, pán minister?
zodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycadočasne poverená ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, podľa hlavnej školskej inšpektorky by riešením problému nedovoleného vylepšovania výsledkov testov externej časti maturít mohla byť existencia nezávislých testovacích centier. Súhlasíte, prípadne robíte aj opatrenia v tomto smere?
zodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, v publikácii OECD Health at a Glance 2017 chýbajú údaje za SR napríklad v tom, či lekári venujú dosť času konzultáciám s pacientmi, či o úmrtnosti pacientov do 30 dní po hospitalizácii na infarkt, hoci údaje za susedné Česko nechýbajú. Budú v budúcej publikácii?
zodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, počet cudzincov na našom trhu práce sa zvyšuje. Má ministerstvo metodiku na sledovanie dopadu tohto javu na verejné financie?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, parkovanie pri štátnych nemocniciach bude teda bezplatné. Aký dopad by malo spoplatnenie na príjmy nemocníc?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, v roku 2016 bol schválený nárast členských kvót v Medzinárodnom menovom fonde na dvojnásobok. Čo približne očakávate od tejto zmeny?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycadočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, po rokoch urobila kontrolu spišských párkov na vláde nezávislá organizácia a ukázalo sa, že len tri vzorky z deviatich boli v poriadku. Na vláde nezávislá SAV urobila kontrolu medu a zistila, že situácia je ešte horšia. V obchodoch máme bežne namiesto med obyčajný cukor. Nechystáte sa urobiť aj kontrolu kvality medu? Nezverejníte názvy subjektov zodpovedných za to, že sa na trh dostali skalické trdelníky, ktoré neboli pripravené podľa chránenej receptúry? Nevyzerá táto situácia podľa vás tak, že Štátna veterinárna a potravinová správa dlhodobo nechráni slovenských spotrebiteľov pred nekvalitnými výrobkami, ale chráni skôr vybraných nepoctivých domácich producentov práve na úkor ľudí na Slovensku?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, agentúra Reuters priniesla (7. 12. 2017) správu, podľa ktorej Európska centrálna banka (ECB) nakúpila dlhopisy firmy Steinhoff s ratingovým hodnotením BBB-, ktoré následne stratili tri štvrtiny hodnoty. ECB pritom rada tvrdí, že nakupuje len aktíva s vysokou bonitou. Aký má ministerstvo postoj k tomuto prípadu, k prenášaniu rizika zo skúromného do verejného sektora a k celému programu stimulov ECB?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister od 1. 11. 2016 je účinný zákon o miestnom poplatku. Napriek tomu, že niektoré ustanovenia zákona mali posunutú účinnosť, chcem sa opýtať, či už má ministerstvo aspoň odhad príjmov z tohto poplatku za prvý rok účinnosti zákona?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycadočasne poverená ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, podľa správy Štátnej školskej inšpekcii za rok 2016/2017 boli podmienky výchovy a vzdelávania na školách "veľmi dobré" (44 %), "dobré" (34,3) a "priemerné" (21,3 %). Podpriemerné podmienky teda podľa správy neboli zistené nikde. Testy piatakov však ukázali veľké regionálne rozdiely. Necítite v tom rozpor?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, viete, ktoré slovenské organizácie pacientov poskytli dáta organizácii Health Consumer Powerhouse pre zostavenie rebríčka Euro Health Consumer Index za rok 2017?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, koľko samospráv dostalo v rokoch 2016 a 2017 pokutu za nadmerný dlh a v akej výške? Prosím, uviesť osobitne každý rok.
nezodpovedaná 31. 1. 2018Eugen Jurzycaminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prečo sa nám zhoršujú štatistiky bezpečnosti cestnej dopravy v ostatných rokoch a prečo nie sme členmi IRTAD (International Transport Forum at the OECD)?
zodpovedaná 14. 2. 2018Eugen Jurzycaminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prečo sa nám zhoršujú štatistiky bezpečnosti cestnej dopravy v ostatných rokoch a prečo nie sme členmi IRTAD (International Transport Forum at the OECD)?
zodpovedaná 14. 2. 2018Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, od 1. 11. 2016 je účinný zákon o miestnom poplatku. Napriek tomu, že niektoré ustanovenia zákona mali posunutú účinnosť, chcem sa opýtať, či už má ministerstvo aspoň odhad príjmov z tohto poplatku za prvý rok účinnosti zákona?
zodpovedaná 14. 2. 2018Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, koľko samospráv dostalo v rokoch 2016 a 2017 pokutu za nadmerný dlh a v akej výške? Prosím uviesť osobitne každý rok.
nezodpovedaná 14. 2. 2018Eugen Jurzycaminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, parkovanie pri štátnych nemocniciach bude teda bezplatné. Aký dopad by malo spoplatnenie na príjmy nemocníc?
zodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, koľko osôb dostalo v roku 2018 zákonom zvýhodnené 13. a 14. platy a koľko ich očakávate v roku 2019 a v akej výške boli vyplatené?
zodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, aká časť poklesu miery nezamestnanosti bola od roku 2012 spôsobená odchodom silných ročníkov do dôchodku?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycadočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR povedal k nekvalitnému mäsu z Poľska: "Keď niekto robí v kuchyni a má skúsenosti, vie rozoznať kvalitnú a nekvalitnú potravinu." Ako si vysvetľujete, že toto mäso nik nezachytil a nezabránil v jeho konzumácii?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, pozorujete po začatí zvyšovania dôchodkového veku signifikantnú zmenu v podiele schválených žiadostí o predčasný starobný dôchodok na počte žiadostí o starobný dôchodok?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, aká je priemerná mesačná mzda pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov a pracovníkov celkovo z tzv. tretích krajín a aký je priemerný mesačný príspevok týchto skupín do Sociálnej poisťovne?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycadočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, ťaží sa u nás drevo v súlade s dlhodobými záujmami Slovenska?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycaministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, prečo nechcú nemocnice oddlžené z verejných peňazí zverejniť svoje ozdravné plány tak, aby verejnosť mohla posúdiť, či sa s jej peniazmi bude narábať efektívne?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, prečo sme prakticky prestali dobiehať Európsku úniu v podiele HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, v akom objeme sa v rokoch 2017 a 2018 vybral miestny poplatok za rozvoj (ak už sú dáta za rok 2018 k dispozícii)?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, aká je priemerná mesačná mzda zamestnanca z tzv. tretích krajín a aká je jeho priemerná daň z príjmu?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, Bratislava vykazuje približne 420 000 obyvateľov. Podľa rôznych analýz sa v nej však zdržiava viac než 666 000 ľudí. Rozdiel môžeme byť "pokrytý" hotelmi, penziónmi, ale aj prenajatými bytmi. Koľko osôb platí daň z prenájmu bytu na území Bratislavy?
zodpovedaná 13. 2. 2019Eugen Jurzycaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, podľa časopisu Trend neplatí časť u nás pracujúcich cudzincov dane a odvody. Môžete túto informáciu potvrdiť a povedať, ako to vnímate?
nezodpovedaná 13. 2. 2019Eugen Jurzycaminister financií SR Peter KažimírPán minister, podľa časopisu Trend neplatí časť u nás pracujúcich cudzincov dane a odvody. Môžete túto informáciu potvrdiť a povedať, ako to vnímate?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.