Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 18. 5. 2016Erika Jurinováministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáVážená pani ministerka, podľa medializovaných informácií došlo v obci Brehy k odobratiu dieťaťa za okolností, ktoré určite nie sú dobrou vizitkou práce súdnych úradníkov. Aký postup zvolíte, aby dodržiavanie zákonov a vnútorných predpisov bolo i pre súdnych úradníkov samozrejmosťou?
nezodpovedaná 18. 5. 2016Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, podľa medializovaných informácií došlo k odobratiu dieťaťa na základe súdneho rozhodnutia v obci Brehy veľmi neprofesionálne, dokonca s porušením zákona a vnútorných predpisov. Akým spôsobom zabezpečíte, aby sa takéto prípady neopakovali a ako vyriešite tento prípad?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Erika Jurinovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Erika Jurinováminister dopravy a výstavby SR Roman BrecelyV máji ste mali kontrolný deň na Orave. Videli ste stav ciest a počuli ste o problémoch. Upozorňujem na problém, ktorý nezaznel, a to stav mosta v Nižnej (Orava), ktorý ak padne, neexistuje obchádzka poľnou cestou (ako v prípade Podbiela), jedine 50 km obchádzkou. Preto sa pýtam, kedy sa začne rekonštrukcia, aby nenastala situácia z jesene 2015 (most Podbiel)?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, ako jedna z hlavných priorít strany MOST - HÍD pred voľbami bolo riešenie starodôchodcov, ich dôchodkov. V Programovom vyhlásení vlády sa však obmedzujete na riešenie vianočných dôchodkov, t. j. riešenie pre skupiny dôchodcov s najnižšími príjmami. Aký máte teda skutočný zámer so starodôchodcami?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Erika Jurinováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákPán minister, nemyslíte si, že vážne podozrenie z rozkrádania peňazí na prezentáciu Slovenska je najhoršou formou prezentácie Slovenska? Nemyslíte si, že okamžite zverejniť, ako boli tieto peniaze využité, je lepšie ako útoky na Zuzanu Hlávkovú?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, ani v zákonnej lehote, na ktorú ste ma v súkromnom rozhovore upozornili mi, mi neprišla odpoveď na list ohľadne riešenia prípadu odobratia práve narodeného dieťaťa matke (ŤZP). Nešli sme ani do médií, ani na tlačovku. Napriek tomu ste nepresvedčili, že prípad chcete preveriť. Ako máme veriť vašim slovám o snahe veci riešiť bez medializácie.
nezodpovedaná 23. 11. 2016Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, ako vysvetlíte, že aj keď od začiatku programovacieho obdobia 2014 - 2020 prešli dva roky, neustále sa odsúva vyhlásenie výziev v operačnom programe ľudské zdroje pre dopytové projekty?
zodpovedaná 1. 2. 2017Erika Jurinováminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, ak je situácia na skládke OFZ Široká taká vážna (ako uvádza MŽP v odpovedi na interpeláciu), prečo nevyhlási havarijný stav a problém sa nezačal riešiť okamžite? Aké opatrenia v tejto veci urobila vláda?
zodpovedaná 1. 2. 2017Erika Jurinováminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, ako je možné, že v roku 2000 súhlasil rezort s vybudovaním novej skládky priemyselného odpadu OFZ v Širokej bez sanácie starej skládky pod ňou a vybudovaním dostatočne kapacitnej čističky odpadových vôd, aby nedochádzalo k priesakom (zo starej skládky) s vysokým obsahom arzénu do okolia?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Erika Jurinováminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, ako je možné, že firma, ktorá dostala povolenie na budovanie novej skládky OFZ nemusela dodnes splniť podmienku na vybudovanie tejto skládky a dokonca sanáciu má teraz robiť štát. Ako je možné, že nástupnícka firma nie je stanovená ako zodpovedná osoba, keď je evidentné, že ide stále o rovnakých ľudí?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Erika Jurinováminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, ako si logicky predstavuje ministerstvo riešenie najprv zakryť celé údolie v Širokej (skládka OFZ) a potom riešiť únik arzénu z najspodnejších častí, ktorá bude prikrytá dvoma ďalšími skládkami, ako to navrhuje OFZ, a. s. Istebné?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Erika Jurinováminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, prebieha pravidelný monitoring skládky v Širokej i Istebnom (halda trosky). Podľa podnetov sú vraj tieto odbery manipulované. Môže ministerstvo podať presný prehľad o týchto odberoch, kto a ako ich zabezpečuje a tým vyvrátiť podozrenia?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Erika Jurinováminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, od občanov z okolia OFZ, a. s. Istebné máme viac podnetov, ktoré uvádzajú, že hutnícka firma pravidelne odstavuje filtračné zariadenia. Pritom vieme, že inšpekcia ŽP musí svoje kontroly ohlasovať firme. Neuvažuje ministerstvo o zmene nastavenia kontrol v zákone, aby nemuseli byť vopred nahlasované? Verím, že by týmto došlo k vážnym zisteniam.
zodpovedaná 8. 2. 2017Erika Jurinováminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, odchodom vlakov RegioJet-u sa značne zhoršil komfort a kvalita cestovania našich občanov. Rovnako sa mnohí sťažujú na vyššie ceny štátneho prepravcu. Pýtam sa preto, kedy sa zlepší situácia vo vlakovej preprave, keďže teraz neexistuje žiadna konkurencia a teda ani možnosť kvalitnejšieho prepravcu? Sú štátni manažéri schopní zabezpečiť kvalitu cestovania na slušnej úrovni?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, môžete nám ozrejmiť odpoveď generálneho prokurátora na váš list o prerušení konania v kauze Čistý deň? Môžete tiež vysvetliť slová hovorcu ministerstva o tom, že pokračuje konanie v tejto veci, lebo pominuli dôvody na jeho prerušenie?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prosím vás o zverejnenie odpovede generálneho prokurátora na váš list ohľadom prerušenia konania v kauze Čistý deň. Stotožňujete sa so závermi mimoriadnej správy verejnej ochrankyne práv, ktorá sa zamerala tiež na kauzu Čistý deň a DD PETO? Považujete závery za potvrdenie toho, že v rámci sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately zlyháva systém?
zodpovedaná 29. 3. 2017Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, od zriaďovateľov chránených dielní máme informácie, že úrady práce im zadržiavajú financie - refundácie prevádzkových nákladov. Jedná sa o nové usmernenie k zabezpečeniu jednotného postupu úradov práce, aplikáciou ktorého sa stalo, že chránené dielne nevedia získať marcovú refundáciu mzdových nákladov z roku 2016. Viete, pán minister, o tomto probléme a budete ho riešiť? Chce vláda naďalej podporovať chránené dielne? Aký je zámer ministerstva?
zodpovedaná 29. 3. 2017Erika Jurinováministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, 23. 3. 2017 bola zrušená súťaž na geodetické práce týkajúce sa sceľovania pozemkov. A tak 3-mesačná práca a príprava podkladov do súťaže aj finančná zábezpeka, na ktorú si niektorí i požičiavali, ak sa chceli zúčastniť, vyšla nazmar. Po roku bola súťaž zrušená. Ako budete ďalej postupovať? Bude prioritou ministerstva sceľovanie pozemkov? Budú na to vyčlenené financie?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV súčasnosti sa v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny nevyužíva naplno kapacita psychológov zaradených do úseku sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Uvažujete pri príprave zmien novely zákona o sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kuratele o vytvorení špecializovaných psychologicko-poradenských pracovísk?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v súčasnosti sa vo vašom rezorte nevyužíva naplno kapacita psychológov zaradených do úseku sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Uvažujete pri príprave zmien novely zákona o sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kuratele o vytvorení špecializovaných psychologicko-poradenských pracovísk vyčlenených organizačne z úseku sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, viete mi odpovedať, či majú psychologičky, ktoré sa verejne vyjadrili o praktikách na ministerstve zabezpečené dobré podmienky na prácu bez vyvíjaného tlaku zo strany nadriadených?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Erika Jurinováministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáVážená pani ministerka, ako postupuje príprava zákona na ochranu obetí? Kedy začne pripomienkové konanie k tomuto zákonu?
zodpovedaná 10. 5. 2017Erika Jurinováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prosíme vás o informácie o priebehu prešetrovania podnetu ohľadom resocializačného zariadenia Čistý deň na akreditačnej komisii podaného kolegyňou Blahovou.
nezodpovedaná 10. 5. 2017Erika Jurinováministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáVážená pani ministerka, prosím o informáciu, v akom štádiu prípravy je zákon o obetiach a či bude dodržaný termín pôvodne stanovený v legislatívnom pláne vlády?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Erika Jurinováministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáVážená pani ministerka, prvýkrát ministerstvo prideľovalo dotácie zo schémy pre podporu ľudských práv. Je ukončený proces rozdeľovania? Ako prebehlo informovanie o pridelení či nepridelení dotácií?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Erika Jurinováminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako stojí spustenie obstarávania na úsek cesty R3 Tvrdošín - Nižná. Posledné informácie od splnomocnenca vlády boli, že sa posudzujú náklady na tento úsek cez "hodnotu za peniaze". Ako vidíte časovanie začatia prác na tomto úseku?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Erika Jurinovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, to, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť znamená, že sa k týmto skutkom priznal. Už teda nehovoríme o človeku podozrivom z daňových podvodov, rovno môžeme konštatovať, že bývate u daňového podvodníka. Preto sa pýtam, kedy sa konečne odsťahujete z bytu daňového podvodníka?
zodpovedaná 6. 9. 2017Erika Jurinováminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, občanov na Orave stále trápi stav mosta v Nižnej, na ktorom sa stále nezačali rekonštrukčné práce napriek tomu, že súťaž sa vykonávateľov opráv bola ukončená. Prečo je oprava brzdená a kým? Obyvatelia sú sužovaní dlhými kolónami kamiónov i osobných áut v dedine. Dočkajú sa spustenia prác v krátkej dobe?
zodpovedaná 13. 9. 2017Erika Jurinovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, to, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť, znamená, že sa k týmto skutkom priznal. Už teda nehovoríme o človeku podozrivom z daňových podvodov, rovno môžeme konštatovať, že bývate u daňového podvodníka. Preto sa pýtam, kedy sa konečne odsťahujete z bytu daňového podvodníka?
zodpovedaná 11. 10. 2017Erika Jurinovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, je podľa vás odmena vo výške 17,6 milióna eur pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Radomíra Bžána adekvátna v porovnaní so sporom kvôli argentínskym dlhopisom, kde bolo v hre približne 10 miliárd eur, pričom spor trval až 5 rokov a Argentínu stáli právne služby 8 miliónov eur?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Erika Jurinováminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, sever Slovenska je stále skúšaný nezáujmom o vyriešenie dopravnej situácie na Kysuciach, Orave, Liptove, Turci. Chýba dobudovaná D1, D3, R3 a najmä príprava najkritickejších úsekov. Prosím, aby ste predložili časový plán prípravy, realizácie a dokončenia týchto najkritickejších úsekov.
nezodpovedaná 29. 11. 2017Erika Jurinováministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, v marci tohto roku som vám položila otázku týkajúcu sa zrušenia súťaže na geodetické práce zamerané na sceľovania pozemkov. Dňa 23. 3. 2017 bola súťaž zastavená, a tak vyšla všetka príprava podkladov, ako aj finančná zabezpeka (na ktorú si niektorí požičiavali) nazmar, keďže po roku bola súťaž zrušená. Do dnešného dňa však nebolo vyhlásené žiadne verejné obstarávanie, a to aj napriek tomu, že spoločné zariadenia, ktoré ste uviedli ako dôvod nepokračovania v súťaži, už boli vybudované. Vašimi slovami ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka plánovalo v najbližšej dobe vyhlásiť nové verejné obstarávanie, pričom v tej dobe prebiehali analýzy možnosti zdynamizovania samotného procesu obstarávania. Pokiaľ sceľovanie pozemkov patrí dlhodobo medzi priority rezortu pôdohospodárstva, ako je možné, že dodnes nebolo vyhlásené verejné obstarávanie v tejto veci?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.