Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 8. 2. 2012Jozef Viskupičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošZ hľadiska predĺženia multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement nebol vykonaný softvérový audit potrieb balíčkov Microsoft vo všetkých rezortoch. Podľa dostupných informácií "pilotný audit" prebehol len na ministerstve financií. Keďže ministerstvo je zodpovedné za pokračovanie zmluvy ako celku, prečo netrvalo na rovnakom audite na všetkých rezortoch?
nezodpovedaná 8. 2. 2012Jozef Viskupičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošMF SR vzhľadom na multilicenčnú zmluvu Microsoft Enterprise Agreement neuverejnilo a neposkytlo relevantný materiál o vykonaných aktivitách preukazujúcich výhodnosť navrhovaného pokračovania zmluvy. Viete špecifikovať alebo uviesť materiály, ktorými disponuje MF SR, ktoré by viedli k relevantnému posúdeniu ambície znižovania nákladov na financovanie licencií softvéru firmy Microsoft? Ak tieto materiály existujú, prečo neboli zaradené do Správy o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu na jej pokračovanie?
nezodpovedaná 8. 2. 2012Jozef Viskupičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVaše ministerstvo, pán minister, je známe požadovaním puntičkárskeho vydokladovania všetkých detailných vykonaných aktivít v projektoch, ktorých financovanie zabezpečuje (spomeňme napr. OPIS projekty). Ako je možné, že "projekt" pre investíciu za 52 miliónov eur (multilicenčná zmluva Microsoft Enterprise Agreement) - materiál predložený MF SR - obsahuje iba 10 strán povrchného textu a z toho je väčšia časť kópiou materiálu z pred troch rokov? Okrem tohto materiálu MF SR nezverejnilo žiadne ďalšie podklady k tejto téme, a to napriek viacerým výzvam. Ako v tejto situácii predpokladáte, že môžu členovia vlády posúdiť pred hlasovaním účelnosť a hospodárrnosť tohto projektu?
nezodpovedaná 8. 2. 2012Jozef Viskupičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošÚloha B.5. z uznesenia vlády č. 950 zo 17. 12. 2008 znie: "povinnosť nakupovať licencie spoločnosti Microsoft poskytované multilicenčnou zmluvou Microsoft Enterprise Agreement iba prostredníctvom tejto zmluvy". Rovnako v multilicenčnej zmluve s firmou Microsoft je uvedené, že každá zapojená organizácia musí zahrnúť do zmluvy všetky kvalifikované počítače. MF SR však tvrdí, že každá organizácia má samostatne zhodnotiť, akým spôsobom je najefektívnejšie získať licencie a príslušným spôsobom ich obstarať. V týchto tvrdeniach vidím rozpor, ktorý zatiaľ nebol zo strany MF SR vysvetlený. Aké možnosti teda organizácie majú, sú tieto možnosti dostatočne vysvetlené všetkým organizáciám a prečo tieto možnosti nie sú uvedené v schvaľovanom materiáli?
nezodpovedaná 8. 2. 2012Jozef Viskupičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošPán minister, verejne ste deklarovali, že: "vláda sa prihlásila k tomu, že chce v maximálnej možnej miere využívať bezplatný, tzv. open-source softvér", podobné vyhlásenie mala SDKÚ vo volebnom programe, čo sa premietlo aj do Programového vyhlásenia vlády. Keďže k tejto téme doteraz od MF SR (ako garanta informatizácie) od r. 2009 nebola publikovaná žiadna informácia, môžete uviesť, aké konkrétne kroky boli v tomto volebnom období vykonané v tomto smere?
nezodpovedaná 8. 2. 2012Jozef Viskupičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošPri poslednom podpisovaní predĺženia nákupu licencií spoločnosti Microsoft v roku 2008 nastala podobná situácia ako teraz: v časovej tiesni, v skrátenom pripomienkovom konaní bolo treba podpísať multilicenčnú zmluvu Microsoft Enterprise Agreement. Bolo deklarované, že sa urobia kroky smerom k zníženiu závislosti na licenciách Microsoftu. Aké konkrétne kroky boli vykonané, keďže materiál predložený MF SR obsahuje iba desať strán povrchného textu a z toho je väčšia časť kópia materiálu z pred troch rokov?
nezodpovedaná 8. 2. 2012Jozef Viskupičpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošNa základe dostupných informácií MF nespravilo žiadne analýzy výhodnosti pokračovania existujúcej multilicenčnej zmluvy voči iným variantom na úrovni centrálneho obstarávateľa. K Správe o multilicenčnej zmluve Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania viete uviesť kroky, ktoré boli vykonané na posúdenie výhodnoti pokračovania existujúcej multilicenčnej zmluvy, špeciálne posúdenie výhodnosti objednávania iba troch variant licencií a efektívnosť objednávania SA licencií pre všetky PC?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.