Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 20. 6. 2012Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoV minulosti opozícia považovala výjazdové rokovania vlády v regiónoch za premrhaný čas a zbytočne vyhodené peniaze. Mali ste rovnaký pocit z atmosféry rokovania kabinetu v Poltári?
nezodpovedaná 20. 6. 2012Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoZ vašich rokovaní so sociálnymi partnermi prenikajú na verejnosť aj informácie o kritickom stave v oblasti verejného obstarávania. Ako budete tento naliehavý problém riešiť?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoExistujú veľké očakávania od reformného programu zameraného na racionalizáciu verejnej správy pod názvom ESO. Môžete nám o tomto programe povedať viac?
nezodpovedaná 1. 8. 2012Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, v Európskej únii sa stále viac diskutuje o nevyhnutnosti hlbšej integrácie členských krajín. V pondelok ste o tejto téme rokovali s opozíciou. S akým výsledkom?
nezodpovedaná 24. 10. 2012Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, čo očakávate od VÚC a ZMOS-u, s ktorými ste podpísali Memorandum o konsolidácii verejných financií?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, verejnosť privítala, že vláda vyčlenila na opravu ciest 16 miliónov z ministerstva financií a ďalších 15 miliónov z ministerstva dopravy. Aké budú ďalšie opatrenia na dlhodobé riešenie stavu ciest na Slovensku?
nezodpovedaná 29. 5. 2013Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké kroky uskutočňuje slovenská vláda smerom k možnosti dočerpania eurofondov, ktoré sa nevyužili v rokoch 2011-2012?
nezodpovedaná 26. 6. 2013Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v rámci Európskej únie vystupuje do popredia význam vedy a výskumu. Ako je Slovensko pripravené realizovať ciele v tejto dôležitej oblasti?
nezodpovedaná 23. 10. 2013Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na konferencii OZ KOVO v Žiline, na ktorej ste sa zúčastnili sa rokovalo aj o otázkach pracovného času, nadčasov či agentúrneho zamestnávania. Dospela vláda, zamestnávatelia a OZ k nejakým spoločným záverom v tejto oblasti?
nezodpovedaná 4. 12. 2013Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je podľa vás prínos stretnutia 16 krajín strednej a východnej Európy a Číny, ktorý sa uskutočnil v uplynulých dňoch v Rumunsku?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké kroky plánuje urobiť vláda SR, aby sa reálne zvýšila vymožiteľnosť práva na Slovensku?
nezodpovedaná 2. 7. 2014Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako pocítia občania prijatie opatrení z balíčka na zlepšenie ich životnej úrovne?
nezodpovedaná 9. 7. 2014Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, pripravuje vláda nejaké ďalšie opatrenia v boji proti daňvým únikom?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký dopad na ekonomiku Slovenska predpokladáte po uvalení sankcií zo strany USA a EÚ voči Rusku?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, vláda minulý rok schválila modernizáciu 21 futbalových štadiónov. Máte v pláne podobným spôsobom rozvíjať infraštruktúru aj v iných športoch?
nezodpovedaná 26. 11. 2014Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na predošlej schôdzi sme schválili zákon o ochrane oznamovateľov korupcie. Má vláda pripravené ďalšie opatrenia v boji proti korupcii?
nezodpovedaná 3. 12. 2014Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Európska komisia hodnotí náš rozpočet na roky 2015-2017 ako rozpočet, ktorý patrí medzi najlepšie v rámci Európskej únie. Ako to hodnotíte?
nezodpovedaná 17. 6. 2015Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, súčasťou druhého sociálneho balíčka je aj prijatie osobitného zákona o odstraňovaní regionálnych rozdielov. Môžete povedať, akej pomoci sa tento zákon bude konkrétne týkať?
nezodpovedaná 16. 9. 2015Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, jedným z opatrení druhého sociálneho balíčka je zvýšenie minimálnej mzdy. O koľko predpokladáte jej zvýšenie a čo to bude znamenať pre občanov?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo budú znamenať závery včerajšieho summitu krajín EÚ o migrantoch pre Slovensko?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, s akými návrhmi na riešenie migrantskej krízy prišla na včerajší summit vláda SR?
nezodpovedaná 25. 11. 2015Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako Bezpečnostná rada SR vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v súvislosti s nelegálnou migráciou?
nezodpovedaná 9. 12. 2015Lea Grečkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v Národnej rade sme schválili novelu Ústavy SR aj Trestného zákona. Aký to bude mať vplyv na lepšiu bezpečnosť Slovenska?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.