Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 9. 2010Marián Kovačócyminister dopravy SR Ján FigeľPán minister, mohli by ste konkretizovať, keďže stále hovoríte o predražení diaľnic, analýzu s relevantným porovnaním, stavieb diaľnic a rýchlostných komunikácií v členení na jednotlivé stavby začaté a ukončené v rokoch 1998 - 2006 a 2006 - 2010?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Marián Kovačócyminister vnútra SR Daniel LipšicVážený pán minister, v dôsledku prísneho nariadenia šetrenia PHM v rezorte MV, hlavne v priamom výkone služby a nariadenia prevažne peších hliadok, dochádza k nárastu majetkovej trestnej činnosti, a to v dôsledku imobility hliadok. Týmto taktiež dochádza k znižovaniu kvality ochrany majetku a bezpečnosti občanov v celej SR. Ako chcete riešiť tento veľmi vážny problém v PZ?
nezodpovedaná 8. 12. 2010Marián Kovačócypredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVláda sa vo svojom programe zaviazala získať väčšiu dôveru v politikov a v politický systém. Pani premiérka z akého dôvodu vládna väčšina konala pri voľbe generálneho prokurátora presne naopak?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Marián Kovačócyminister vnútra SR Daniel LipšicVážený pán minister, ako chcete riešiť katastrofálnu situáciu v materiálno-technickom zabezpečení priameho výkonu služby v Policajnom zbore? Myslím tým hlavne nedostatok financií na PHM, ako i ďalšieho materiálu potrebného k výkonu služby. Týmto nedostatkom je vážne ohrozená akcieschopnosť Policajného zboru.
nezodpovedaná 25. 5. 2011Marián Kovačócyminister vnútra SR Daniel LipšicPán minister, je známe, že výkonné zložky ministerstva vnútra majú nedostatok PHM, sú normované na mesiace vo veľmi malých objemoch, ktoré sa každomesačne ešte znižujú. Týmto sa veľmi znižuje akcieschopnosť výkonných útvarov pri ochrane zdravia a majetku našich občanov. Pán minister, ako chcete riešiť tento nežiaduci stav?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.