Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bude oficiálnym kandidátom vlády SR na post generálneho tajomníka OSN. Pán mninister je skúsený a rešpektovaný diplomat, všetci vieme, že existuje mnoho faktorov, ktoré by mohli hovoriť v prospech voľby pána ministra. Sú však aj isté veci, ktoré by mohli hovoriť v jeho neprospech. Ako vy osobne hodnotíte šancu pána ministra na jeho zvolenie?
nezodpovedaná 7. 9. 2016Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, blíži sa významný summit EÚ v Bratislave. Možno najvýznamnejši v dejinách EÚ. Sám ste vyhlásili niečo v tom zmysle, že stanoví alebo sa aspoň pokúsi stanoviť diagnózu súčasnej EÚ. Aké budú podľa vás tie diagnostické postupy a aká môže byť stanovená jej liečba?
zodpovedaná 21. 9. 2016Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Bratislavský summit EÚ sa konal na pozadí zhoršenej bezpečnostnej situácie v Európe. Ako hodnotíte jeho výsledky aj z tohto pohľadu?
zodpovedaná 26. 10. 2016Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Slovenská republika má za sebou prvú polovicu svojho predsedníctva v Rade Európskej únie. Ešte je skoro hodnotiť, ale možno by bolo dobre zhodnotiť tú prvú polovicu predsedníctva z vášho pohľadu.
nezodpovedaná 23. 11. 2016Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako by ste zhodnotili doterajšie vyjazdové rokovania vlády. Zaujíma ma to preto, lebo pochádzam z okresu Svidník, kde bolo vyjazdové rokovanie a kde vláda prijala akčný plán rozvoja okresu. Ďalej ma zaujíma, či realizáciu a plnenie týchto plánov budete aj priebežne kontrolovať?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, minulý týždeň ste absolvovali pracovnú cestu do Bieloruska. Samozrejme že to neušlo pozornosti veľkej časti našich médií. Slovo "pozornosti" dávam do úvodzoviek. Možno by bolo dobré zopakovať, prečo sú takéto návštevy dôležité a aký je ich konkrétny prínos?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte doterajšie výjazdové rokovania vlády SR? Pýtam sa preto, lebo na viacerých výjazdových rokovaniach boli prijaté plány v zmysle prislušných paragrafov zákona o pomoci najmej rozvinutých okresov.
nezodpovedaná 5. 4. 2017Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v pondelok ste spolu s českým predsedom vlády B. Sobotkom absolvovali pracovnú cestu do Berlína. Aj keď sa uskutočnila pri príležitosti 25. výročia podpisu zmluvy o dobrom susedstve a spolupráci, iste ste sa prioritne venovali hlavne našej spoločnej budúcnosti. Ako v Nemecku vidia našú spoločnú budúcnosť a budúcnosť EÚ v kontexte napríklad Brexitu, ale aj ďalších udalostí, ktoré môžu výrazným spôsobom determinovať ďalší vývoj EÚ?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, je všeobecne známe, že našej ekonomike sa darí. Je celkom logické, že vláda Slovenskej republiky bude mať záujem pretaviť tieto výsledky do zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva. Ktoré opatrenia by ste akcentovali vy osobne?
nezodpovedaná 14. 6. 2017Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, o viacerých mimovládnych organizáciách si môžeme myslieť čokoľvek. Je mi sympatické, že chcete zapojiť tieto organizácie do boja proti korupcii. Myslíte si, že budú schopné sa zhostiť tejto vážnej úlohy?
zodpovedaná 6. 9. 2017Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, byť v jadre EÚ alebo v tej rýchlejšie sa rozvíjajúcej a hlbšie kooperujúcej časti EÚ je pre SR nepochybne mimoriadnou výhodou, ale aj obrovskou výzvou. Je známe, že rozhovory na túto tému veľmi rýchle napredujú. Ako vnímate pozíciu SR v kontexte týchto rokovaní?
nezodpovedaná 13. 9. 2017Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte doterajšie výjazdové rokovania vlády SR? Pýtam sa preto, lebo na viacerých výjazdových rokovaniach boli prijaté akčné plány v zmysle príslušných ustanovení zákona o pomoci najmenej rozvinutých okresov. Plánujete osobne kontrolovať plnenia uznesení schválených na týchto výjazdových rokovaniach?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, zamestnávatelia spustili pomerne veľký krik pri avizovanom zákonnom zvýšení príplatkov za nočnú prácu. Čo si myslíte o tom, že prevádzky, tak ako to prezentovali, ktoré zaviedli trojzmennú prevádzku, nebudú mať na to, aby mohli viac pridať svojim zamestnancom, ktorí pracujú v noci?
nezodpovedaná 6. 12. 2017Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v poslednej dobe politickú scénu na Slovensku, ale hlavne verejnosť traumatizujú nekonečné debaty o zmrazovaní alebo rozmrazovaní platov niektorých ústavných činiteľov. Ako by ste túto otázku riešili, aby táto téma už konečne zmizla z nášho verejného diškurzu?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Európa naďalej žije témou migrácie. Dokonca som zachytil názory, že nás čaká ďalšia veľká vlna migrácie. Predpokladám, že s nástupom teplejšieho počasia. Bolo to aj témou stretnutia V4 v Budapešti. Ako ste to vyhodnotili na stretnutí a aké navrhujete riešenia?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, na stretnutí predsedov vlády V4 v Budapešti ste sa zúčastnili panelovej diskusie a postavenia V4 v Európskej únii. Nakoľko som túto diskusiu nemal možnosť sledovať, môžete mi v stručnosti odpovedať, o čom konkrétnom ste v tejto diskusii hovorili?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVčera sa uskutočnil summit najvyššich predstaviteľov USA a Severnej Kórey. Celý svet sa na to pozeral a veril, že výsledkom tohto summitu bude významný posun v denuklearizácii kórejského poloostrova. Podľa vyhlásení aktérov summitu sa to podarilo. Aký je váš názor na výsledky tohto summitu a jeho dôsledky na medzinárodnú bezpečnosť?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniPred summitom EÚ na budúci týždeň sa uskutočňujú rokovania lídrov najsilnejšich krajín EÚ, z ktorých rezonujú najmä nové postoje k migrácii. Bude to mať vplyv na našu politiku?
nezodpovedaná 12. 9. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, SNP patrí medzi najvýznamnejšie dejinnné udalosti v novodobých dejinách Slovenskej republiky. Sám ste mali počas osláv viacero vystúpení. Čo pre vás osobne znamenalo SNP aj v kontexte s nastávajúcimi extremistickými a xénofobnými náladami v spoločnosti. A aký je podľa vás jeho odkaz pre súčasné a budúce generácie?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, predvčerom zasadala vláda SR vo Svidníku. Keďže hneď na začiatku prerokovania bodu realizácie akčného plánu som sa z rokovania musel ospravedlniť, chcem sa spýtať, ako ste spokojný z realizáciou akčného plánu v okrese? A čo považujete za najväčšií prínos výjazdového rokovania? A nakoniec ako ste sa cítili vo Svidníku?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, byrokracia na Slovensku predstavuje obrovský problém. Veľa by o tom vedeli rozprávať podnikatelia, ako aj občania, ktorí si vybavujú svoje záležitosti v styku s orgánmi štátnej správy. Preto oceňujem snahu vlády bojovať s týmto spoločenským fenoménom. Aké očakávate efekty opatrení vlády proti byrokacii?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, podľa mojich informácií ste mali rokovania so silovými zložkami štátu, v súvislosti s napätou situáciou medzi Ruskom a Ukrajinou. Eskalácia napätia by mohla znamenať aj hrozbu pre SR. Budú sa prijímať nejaké dodatočné bezpečnostné opatrenia? Ak áno, aké?
zodpovedaná 5. 12. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v súvislosti s udalosťami v Kerčskom zálive výrazne stúplo napätie medzi Ukrajinou a Ruskom. Eskalácia tohto napätia môže viesť k vojenským akciám medzi oboma krajinami. Ako je SR pripravená na možný konflikt. Mám tým na mysli zvládnutie vĺn utečencov, ozbrojených skupín, ale aj na možné odstavenie dodávok surovín z Ukrajiny?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v súvislosti s udalosťami v Kerčskom zálive výrazne stúplo napätie medzi Ukrajinou a Ruskom. Aký je váš názor na tieto udalosti a aké SR pripravuje opatrenia, ak by spor oboch krajín prerástol do ozbrojeného konfliktu?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda, v súvislosti s udalosťami v Kerčskom zálive výrazne stúpa napätie medzi Ukrajinou a Ruskom. Ako je SR pripravená na možnosť odstavenia dodávok surovín cez Ukrajinu, ak by napätie medzi oboma krajinami prerástlo do vojenských akcií?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, NBS vo svojej poslednej správe konštatovala, že jedno z najvýznamnejších rizík rozvoja slovenského hospodárstva je budúce usporiadanie vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Podľa posledných udalostí v Spojenom kráľovstve to vyzerá na tvrdý brexit, čo môže ešte zvýšiť spomínané riziká. Ako sa na to pozeráte vy, ako predseda vlády?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, zaregistroval som, že ste sa zúčastnili Svetového ekonomického fóra v Davose. Vystúpili ste s prejavom. Čo bolo konkrétne predmetom vášho prejavu a ako hodnotíte vôbec výsledky tohto mimoriadne významného fóra?
zodpovedaná 6. 2. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, termín odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ sa blíži. Vyzerá to na tvrdý brexit bez dohody. Môže takýto odchod skomplikovať vzťahy zo SR? Ak áno, tak ako?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, Poľsko je chronicky známe, že často čelí potravinovým škandálom. Pamätáme si cestársku soľ, kuracie mäso a najnovšie mäso z chorého hovädzieho dobytku. Dnes ste tu mali premiérov krajín V4 a nemeckú kancelárku. Pripomenuli ste svojmu poľskému partnerovi túto skutočnosť?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Mikuláš Krajkovičpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda, váš úrad je zodpovedný za realizáciu zákona o najmenej rozvinutých okresoch. Ako človek, ktorý tam žijem v takom okrese, veľmi pozorne vnímam, že ste v tomto mimoriadne aktívny. Iste už môžete povedať, ako realizácia tohto zákona pomáha týmto okresom v napĺňaní cieľov, v prvom rade zvyšovaním zamestnanosti v týchto okresoch?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, ste vo funkcii jeden rok. Za ten čas ste sa stretli s množstvom európskych štátnikov a zúčastnili ste sa množstva euróspkych rád. Ako hodnotíte zahraničnopolitické postavenie Slovenska?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda, pred rokom ste nastúpili do funkcie predsedu vlády SR. Boto to v mimoriadne zložitom období. Ako to hodnotíte s odstupom času a ako sa vám podarilo naplniť ciele, ktoré ste si dali?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Mikuláš Krajkovičpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda vlády, s vedením mesta Košice ste rokovali o vládnej podpore EYOF 2021. Podľa toho, čo viem, mesto požadovalo navýšenie podpory. Nakoniec mesto tento športový sviatok odmietlo. Aký je váš názor na tento krok mesta Košice?
nezodpovedaná 3. 4. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, nedávno ste navštívili automobilku VW. Tato automobilka patrí medzi najvýznamnejšie podniky na Slovensku. Na svoju výrobu viaže množstvo ďalších firiem v rámci subdodávateľských vzťahov. Zamestnáva množstvo pracovníkov v regióne východného Slovenska, odkiaľ pochádzam. Čo bolo dôvodom tejto návštevy?
nezodpovedaná 3. 4. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, vyzerá to tak, že dôjde k tvrdému brexitu. Pre Spojené kráľovstvo to pravdepodobne bude mať nedozerné následky. Mňa však zaujíma , čo to bude znamenať pre Slovensko. Čo to bude znamenať pre firmy, pre ľudí, čo to bude znamenať pre turistov a podobne?
zodpovedaná 15. 5. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, určite sa zhodneme v tom, že SR potrebuje konsenzus nielen v zahraničnopolitických otázkach, ale aj o prezentácii Slovenskej republiky v zahraničí. Vaša prezentácia Slovenska a prezentácie Slovenska zo strany hlavy štátu je diametrálne odlišná. Určite viete, o čom hovorím. Ako to vnímate tak rozdielne názory na prezentáciu SR medzi vami a prezidentom SR?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, nedávno ste absolvovali oficiálnu návštevu USA. Mali ste možnosť rokovať s prezidentom Trumpom. Hoci Amerika už mala lepších prezidentov, chcem sa spýtať, ako na vás osobne zapôsobil prezident Trump a aký ste mali z neho dojem? Predsa len, nie je bežná záležitosť rokovať s prezidentom USA. No a samozrejme ako by ste zhodnotili výsledok týchto rokovaní?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v rozhovoroch s predstaviteľmi Ruskej federácie ste sa dotkli aj možnosti výstavby širokorozchodnej železnice. Aká je podľa vás perspektíva jej výstavby a aký by bol eventuálny prínos pre Slovenskú republiku, ak by došlo k jej výstavbe a následne aj prevádzke?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Mikuláš Krajkovičpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda, nedávno ste v Kežmarku kontrolovali ako boli použité prostriedky z regionálneho príspevku. Pýtam sa to preto, aby sme využili aj vaše postrehy a skúsenosti, ktoré by sme aplikovali pri realizácii zákona č. 336/2015 Z. z. na podmienky okresu Svidník.
nezodpovedaná 26. 6. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, blíži sa 30. výročie významných spoločenských zmien, viac známych pod pojmom Nežná revolúcia. A samozrejme, ako vždy takáto významná spoločenská udalosť bola politicky zneuživaná a niektorými aj privlastňovaná. Chcem sa spýtať, či vláda SR chce pripraviť oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie tak, aby sme si dôstojne pripomenuli túto udalosť?
nezodpovedaná 26. 6. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, tento týždeň rokovala vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Stropkove. Nakoľko pochádzam a žijem v okrese Svidník, susednom okrese, tak ma prirodzene zaujíma, čo ste prijali v novom akčnom pláne pre tento okres?
nezodpovedaná 11. 9. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, pred niekoľkými dňami pani von der Leyenová menovala do funkcie podpredsedu EK aj slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Zdá sa, že bude mať aj zaujímavé portfólio. Ako to nímate a aky to podľa vás bude mať prínos pre SR?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda, mám informácie, že v rámci výjazdového zasadnutia vlády v Sobranciach ste navštívili aj našu východnú hranicu. Zaujímalo by ma, ako je táto hranica chránená?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Mikuláš Krajkovičpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, koľko výjazdových rokovaní absolvovala vláda za svoje funkčné obdobie a ako hodnotíte ich význam?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.