Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 25. 5. 2016Zsolt Simonminister dopravy a výstavby SR Roman BrecelyVážený pán minister, zmenili ste priority rezortu z hľadiska výstavby a realizácie diaľnic a rýchlostných ciest alebo pokračujete v prioritách vášho predchodcu? Ak došlo k zmene priorít, tak k akým?
nezodpovedaná 25. 5. 2016Zsolt Simonminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, plánujete zákonom riešiť problém tzv. málotriedok len v rámci 1. stupňa základných škôl alebo aj v rámci 2. stupňa?
nezodpovedaná 25. 5. 2016Zsolt Simonminister dopravy a výstavby SR Roman BrecelyVážený pán minister, v akom časovom harmonograme a v akom profile plánuje ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pod vaším vedením výstavbu rýchlostnej cesty R2 úsek Kriváň - Košice? Zmenilo sa niečo oproti plánom a harmonogramu predchádzajúcej vlády R. Fica 2?
nezodpovedaná 25. 5. 2016Zsolt Simonministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, Ministerstvo pôdohohospodárstva a rozvoja vidieka SR je riadiacim orgánom pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko, Slovenská republika - Rakúsko. V akom štádiu je realizácia týchto programov a kedy sa očakáva podpis prvých zmlúv na čerpanie prostriedkov na rozvoj prihraničných oblastí?
nezodpovedaná 25. 5. 2016Zsolt Simonminister dopravy a výstavby SR Roman BrecelyVážený pán minister, podpísali ste projekt výstavby a realizácie cesty D4 obchvat Bratislavy a časť úseku R7 kde v časti: Odpočívadlá a čerpacie stanice sú stanovené požiadavky na zóny pre spoločenské zvieratá uprednostnené pred zónou určenou pre deti? Je to v poriadku, keď psy majú prednosť pre deťmi?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Zsolt Simonpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
zodpovedaná 15. 6. 2016Zsolt Simonminister dopravy a výstavby SR Roman BrecelyVážený pán minister, zmenili ste priority rezortu z hľadiska výstavby a realizácie diaľnic a rýchlostných ciest alebo pokračujete v prioritách vášho predchodcu? Ako došlo k zmene priorít, tak k akým?
zodpovedaná 15. 6. 2016Zsolt Simonminister dopravy a výstavby SR Roman BrecelyVážený pán minister, v akom časovom harmonograme a v akom profile plánuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod vaším vedením výstavbu rýchlostnej cesty R2 úsek Kriváň - Košice? Zmenilo sa niečo oproti plánom a harmonogramom vlády R. Fica II.?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Zsolt Simonministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je riadiacim orgánom pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko, Slovenská republika - Maďarsko. V akom štádiu je realizácia týchto programov a kedy sa očakáva podpis prvých zmlúv na čerpanie prostriedkov na rozvoj prihraničných oblastí?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Zsolt Simonminister dopravy a výstavby SR Roman BrecelyVážený pán minister, podpísali ste projekt výstavby a realizácie cesty D4 obchvat Bratislavy a časť úseku R7, kde v časti Odpočívadlá a čerpacie stanice sú stanovené požiadavky na zóny pre spoločenské zvieratá uprednostnené pred zónou určenou pre deti. Je to v poriadku, keď psy majú prednosť pred deťmi?
zodpovedaná 19. 10. 2016Zsolt Simonminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, toxický odpad z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova ohrozuje zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove. Podľa prieskumu environmentálnej záťaže zo skládky uniká vyše 440 jedovatých chemických látok, ktoré sa šíria podzemnou vodou k zdrojom pitných vôd na Žitnom ostrove. Aké opatrenia ste vykonali na sanáciu tohto ohrozenia?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.