Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 9. 2010Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVláda rozhodla o zastavení výstavby diaľnice D1 v celkovej dĺžke 75 km. Pani premiérka konkretizujte, ktoré stavby diaľnic a rýchlostných ciest vláda chce počas nasledujúcich rokov realizovať, v akej predpokladanej cene, v akom časovom horizonte ich plánujete dokončiť a z akých zdrojov ich chcete financovať?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani premiérka, vláda sa rozhodla zverejňovať zmluvy, ktoré boli uzatvorené v predchádzajúcom volebnom období. Plánuje vláda zverejniť aj zmluvy z obdobia rokov 2002-2006, prípadne 1998-2002 a medzi nimi aj privatizačnú zmluvu SPP?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Ján Senkominister obrany SR Ľubomír GalkoPán minister, mohli by ste nám priblížiť váš dvojtýždňový kurz na Malte a oznámiť nám výsledok, ktorý ste dosiahli na tomto kurze?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, "obyčajní ľudia" sa na vás obrátili s otvoreným listom, v ktorom uvádzajú, že sa odmietajú prizerať na chaos, ktorý sa stal pracovnou medódou vlády a koalície. Vzali ste si z neho ponaučenie a ak áno, mohli by ste nám povedať aké?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, ako pretavíte slová o novej politickej kultúre a nulovej tolerancii pri riešení štátneho tajomníka M. Chrena za kauzu Hayekovci? Najmä, ak pán Švejna už vyvodil osobnú zodpovednosť.
zodpovedaná 13. 10. 2010Ján Senkopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošPán minister, zdá sa, že odchod pána Stanislava Žiačika z funkcie generálneho riaditeľa TIPOS-u kvôli podozrivým zákazkám s jeho bývalou firmou bolo iba prázdnym gestom. Naďalej mu zostal vplyv ako poradcovi na chod tejto spoločnosti. Ako sa na tento problém pozeráte?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Ján Senkominister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, môžete nám objasniť širšie súvislosti odstúpenia štátneho tajomníka Ivana Švejnu za kauzu Hayekovci?
nezodpovedaná 1. 12. 2010Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka je skutočne nevyhnutné dostať poľnohospodárov na kolená? Rozpočtová politika v tejto oblasti a prijaté opatrenia napríklad tzv. červená nafta k tomu určite prispejú.
nezodpovedaná 1. 12. 2010Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, ako hodnotíte doteraz činnosť "nestranícky" nominovaných mládežníkov z SDKÚ na Úrade vlády SR?
nezodpovedaná 8. 12. 2010Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani predsedníčka vlády, nemyslíte si, že vyhláseniami vo veci voľby šéfa prokuratúry vykonávate nátlak na koaličných poslancov a zasahujete tak do výkonu ich poslaneckých mandátov?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka je vysoké odstupné nominantov SDKÚ - DS a SaS v košickej teplárni v súlade s vami prezentovanou novou politickou kultúrou?
nezodpovedaná 23. 3. 2011Ján Senkominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPán minister, mohli by ste nás informovať kedy (časové obdobie), komu, akým spôsobom a kým (výber firmy) chcete distribuovať múku a cestoviny podľa vášho medializovaného návrhu?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPodľa maďarskej strany návrh zmluvy o dvojitom občianstve nezodpovedá dohode premiérov. Mohli by ste nám vysvetliť, kde sa stala chyba?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Ján Senkominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPán minister, mohli by ste nás informovať kedy (časové obdobie), komu, akým spôsobom a kým (firma, nezisková organizácia) chcete distribuovať múku a cestoviny podľa vášho medializovaného návrhu?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováMohli by ste nás informovať, kto a z akých zdrojov financuje večierky koaličných poslancov vo vládnom hoteli Bôrik aj za vašej účasti?
nezodpovedaná 1. 6. 2011Ján Senkominister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán podpredseda vlády, môžete nás informovať v akom štádiu je príprava výstavby rýchlostnej cesty R2 Zvolen-Detva-Lučenec-Rimavská Sobota-Rožňava-Košice?
nezodpovedaná 1. 6. 2011Ján Senkominister kultúry SR Daniel KrajcerVážený pán minister, môžete nás informovať ako sa v praxi darí ministerstvu plniť úlohy, ktoré vyplývajú zo schválenej koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, poskytli ste už zoznam politických nominantov vo funkciách pánovi poslancovi Matovičovi?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Ján Senkominister životného prostredia SR József NagyPán minister, v regióne Podpoľania, v lokalite Biely vrch, v katastri mesta Detva, prebehol vrtný prieskum na zásoby zlata. Na jeho základe sa pripravuje v tejto lokalite jeho ťažba. Aký je pohľad ministerstva na možnosť tejto ťažby z pohľadu dopadov na životné prostredie?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Ján Senkominister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán podpredseda vlády, môžete nás informovať v akom štádiu je príprava výstavby rýchlostnej cesty R2 Zvolen-Detva-Lučenec-Rimavská Sobota-Rožňava-Košice?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Ján Senkominister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, môžete nás informovať aká je momentálne situácia s využívaním kultúrnych poukazov v praxi?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani predsedníčka, môžete nás informovať či ste už poskytli zoznam politických nominantov vo funkciách pánovi poslancovi Matovičovi?
zodpovedaná 6. 7. 2011Ján Senkominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPán minister, mohli by ste nás informovať ako sa vám darí distribuovať múku a cestoviny a kde vidíte rezervy pri naplnení tejto úlohy?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Ján Senkominister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, môžete nás informovať o situácii s využívaním kultúrnych poukazov?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Ján Senkominister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, ako sa podarilo ministerstvu kultúry v tomto roku zabezpečiť využitie kultúrnych poukazov?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Ján Senkominister životného prostredia SR József NagyPán minister, ako sa vám javí perspektíva ťažby zlata v lokalite Biely vrch, v regióne Podpoľania, v kontexte dopadov na životné prostredie a kvalitu života ľudí, ktorí žijú v okolí plánovanej ťažobnej oblasti?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Ján Senkominister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán podpredseda, môžete nás informovať v akom štádiu je príprava výstavby rýchlostnej cesty R2 Zvolen-Detva-Lučenec-Rimavská Sobota-Rožňava-Košice?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Ján Senkominister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, môžete nás informovať o momentálnej situácii s využívaním kultúrnych poukazov v praxi?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Ján Senkopredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPodľa záverov zverejnených tretím sektorom boli podmienky prenájmu šité na mieru víťazovi. Ako zužitkujete uvedené informácie pri riešení kauzy Daňového riaditeľstva v Košiciach?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.