Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

123
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 17. 2. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMôžete nás stručne informovať o vývoji a dôsledkoch kalamitnej situácie na východe Slovenskej republiky?
nezodpovedaná 17. 2. 1999Jozef Klemenspodpredseda vlády SR Ľubomír FogašExistujú sústavné sťažnosti na vybavovanie súdnej agendy. Pripravuje sa v tejto súvislosti novelizácia Občianskeho súdneho poriadku?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaBude zabezpečený riadny chod rezortov NH napriek tomu, že štátny rozpočet nenapĺňa oprávené požiadavky všetkých rezortov NH?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV minulom týždni ste bol na zahraničnej ceste v SRN. Môžete nás informovať o výsledku vášho rokovania?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAké sú odhadované škody na poľnohospodárskej produkcii po minuloročných jesenných a terajších jarných záplavách na východnom Slovensku, z čoho a v akej výške budú hradené?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko budú zabezpečené jarné poľnohospodárske práce na východnom Slovensku s prihliadnutím na zaplavený pôdny fond?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Klemensminister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaŽiadam o informáciu - Koncepcia výstavby diaľníc v SR na rok 1999?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošDo štátneho fondu trhovej regulácie chýba minimálne 500 mil. Sk. Ako sa rezort s uvedeným stavom vysporiada tak, aby bol zabezpečený štátny intervenčný nákup a dotácie na vývoz poľnohospodárskych produktov, ktoré rezort nevie umiestniť na domácom trhu?
zodpovedaná 24. 3. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaDňa 23. 2. 1999 ste krátko navštívili Maďarskú republiku. Čo bolo účelom vašej návštevy?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošV rozpočte pre pôdohospodárstvo je pre Štátny fond trhovej regulácie vyčelenená čiastka 440 mil Sk. Ako sa zabezpečí? a) podpora na štátny intervenčný nákup,b) dodácie na vývoz poľnohospodárskych produktov, ktoré rezort nevie umiestniť na domácom trhu?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko budú zabezpečené jarné poľnohospodárske práce na zaplavených pozemkoch v krajoch Košice a Prešov s prihliadnutím na agrotechnické termíny?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošOprávnene bol navýšený Štátny fond trhovej regulácie o 500 mil. Sk, ale len presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MP - rieši to situáciu?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Jozef Klemenspodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošAko sa plní uznesenie NR SR o strednodobej stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja v SR?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda, ako sa plní uznesenie NR SR k zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 1999, v ktorom NR SR požiadala vládu SR vykonať v I. polroku 1999 presun finančných prostriedkov vyplývajúcich z § 2 písm. a) zákona NR SR č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva za roky 1996,1997 a 1998 v sume 713 mil. SK?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké opatrenia príjme vláda, aby zastavila stúpajúcu nezamestnanosť v jednotlivých regiónoch SR?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda, ako sa plní odporúčanie NR SR vláde SR prijaté uznesením NR SR k zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 1999 (uznesenie č. 226) vyčleniť zo všeobecnej rezervy vlády SR sumu 500 mil. Sk na odstránenie škôd spôsobených záplavami na východnom Slovensku?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko a z čoho boli doriešené škody na pôde a poľnohospodárskych plodinách po živelných pohromách na území SR?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko boli využité 60 mil. Sk uvoľnených z FNM pre rezort pôdohospodárstva?
zodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJedným z kľúčových momentov pre poľnohospodárov je absolútny nedostatok úverov. Ako bude vláda tento problém riešiť?
nezodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko sa plní odporúčanie NR SR č. 226 vláde SR vyčleniť zo všeobecnej rezervy štátu 500 mil. Sk na odstránenie škôd po záplavách?
zodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko boli využité cca 60 mil. Sk uvoľnených z Fondu národného majetku pre rezort pôdohospodárstva?
nezodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošKoľko poľnohospodárskych podnikov je k 31. 7. 1999 v exekúcii?
nezodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko sú pripravení poľnohospodári na osevy ozimín a jesenné zberové práce?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaProsím o stručné zhodnotenie činnosti vlády na oživenie podnikateľských aktivít v kraji Trenčín.
nezodpovedaná 3. 11. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko bol v SR zabezpečený osev ozimín, konkrétne repky, ozimín jačmeňa a pšenice?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko hodnotíte vládny kabinet za rok svojho pôsobenia?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký bol účel vašej návštevy v Mníchove?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKoľko finančných prostriedkov v tomto roku dostali poľnohospodári v Slovenskej republike ako náhradu za škody spôsobené záplavami?
zodpovedaná 24. 11. 1999Jozef Klemensminister obrany SR Pavol KanisAký bol výsledok rokovania v piatok 19. 11. 1999 s predstaviteľmi Ruskej federácie okolo deblokácie ruského dlhu voči Slovenskej republike predstavujúci 1,2 mld. USD?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Jozef Klemenspodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošKedy môžu občania Slovenska očakávať zlepšenie ekonomickej situácie?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošKoľko hektárov ozimín a v akej štruktúre obsiali poľnohospodári Slovenska toho roku?
nezodpovedaná 10. 5. 2000Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda, aký je váš pracovný program (výjazdy, jednania) na najbližších 14 dní?
nezodpovedaná 10. 5. 2000Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaDovážame potraviny v objeme 32 mld Sk, z toho v objeme 25 mld Sk si dokážeme dorobiť vo vlastnej produkcii. Prečo ich dovážame?
nezodpovedaná 10. 5. 2000Jozef Klemenspodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošPrečo pri reštrukualizácii bánk nebol riešený aj blok starých úverov v objeme 6,3 mld Sk pre poľnohospodárov?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, aký je váš pracovný program na najbližších 14 dní?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Jozef Klemensministerka financií SR Brigita SchmögnerováBudú poskytnuté úvery na nákup obilia?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel Koncoš Pán minister, blížia sa žatevné práce, sú na ne poľnohospodárske podniky vrátane nákupných organizácií pripravené?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký je Váš pracovný program na najbližšie obdobie?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošVláda SR vyčlenila 11 mld Sk na zmiernenie škôd poľnohospodárom z titulu sucha - hlavne na založenie nových úrod. Pýtam sa, agrotechnické termíny sejby ozimín sú tu. Majú už poľnohospodári na účtoch priznané financie na tento účel?
nezodpovedaná 4. 10. 2000Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký je Váš pracovný program na najbližších 14 dní?
zodpovedaná 4. 10. 2000Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošJe zabezpečená sebestačnosť konzumných zemiakov na zimné obdobie z vlastnej produkcie?
nezodpovedaná 4. 10. 2000Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošNa spracovateľskom trhu sa javí nedostatok ošípaných a hovädzieho dobytka. Ako sa bude daný stav riešiť?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký je Váš pracovný program na najbližších 14 dní?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Jozef Klemensministerka financií SR Brigita SchmögnerováAké je definitívne riešenie tzv. bloku starých úverov u poľnohospodárov?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošNa spracovateľskom trhu sa javí nedostatok jatočných ošípaných a hovädzieho dobytka. Ako sa bude daný stav riešiť?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošBude spotrebiteľský trh zásobený na zimné obdobie ovocím a zeleninou v dostatočnom množstve a sortimente? Okrem citrusového ovocia stačí vlastná produkcia?
zodpovedaná 25. 10. 2000Jozef Klemenspredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký je Váš pracovný program na najbližších 14 dní?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošNa spracovateľskom trhu sa javí nedostatok jatočných ošípaných a hovädzieho dobytka. Ako sa bude daný stav riešiť?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošBude zásobený spotrebiteľský trh na zimné obdobie ovocím a zeleninou v dostatočnom množstve a sortimente? Okrem citrusového ovocia stačí vlastná produkcia?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Jozef Klemensminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAké je definitívne doriešenie starého bloku úverov poľnohospodárov?
123

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.