Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 6. 9. 2006Martin Padodočasne poverený minister spravodlivosti SR Štefan HarabinVážený pán minister, pri vašom vystúpení počas prerokovávania PVV 4.8.2006 ste povedali: "Keď o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ". Na moju otázku, "pán minister,ako viete,že na slobode je 10 000 páchateľov ak ich súd neodsúdil?" ste odpovedali: "Ako vyplýva zo štatistickej ročenky,na tých číslach si trvám." Štat.roč.,na ktorú sa odvolávate hovorí:prehľad o trestnej agende na okresných súdoch:počet vecí a osôb vo veciach:SR rok 2006 došlých vecí:31 499, osôb: 39 778;vybavených+vecí: 28 697,osôb: 35 944; nevybavených+vecí:19 648, osôb:26 937.Pán minister,čo vás oprávňovalo tvrdiť,že o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ? To v SR už neplatí, že páchateľom je ten,kto je právoplatne odsúdený? V SR neplatí prezumpcia neviny?Toto je oficiálny postoj ministra spravodlivosti a vlády SR?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Padodočasne poverený minister spravodlivosti SR Štefan HarabinVážený pán minister, pri vašom vystúpení počas prerokovávania PVV 4.8.2006 ste povedali: "Keď o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ". Na moju otázku, "pán minister,ako viete,že na slobode je 10 000 páchateľov ak ich súd neodsúdil?" ste odpovedali: "Ako vyplýva zo štatistickej ročenky,na tých číslach si trvám." Štat.roč.,na ktorú sa odvolávate hovorí:prehľad o trestnej agende na okresných súdoch:počet vecí a osôb vo veciach:SR rok 2006 došlých vecí:31 499, osôb: 39 778;vybavených+vecí: 28 697,osôb: 35 944; nevybavených+vecí:19 648, osôb:26 937.Pán minister, ako ste si dovolili tvrdiť,že o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ? Pre vás nie je páchateľom ten,kto je právoplatne odsúdený? Neplatí na Slovensku prezumpcia neviny?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Padodočasne poverený minister spravodlivosti SR Štefan HarabinVážený pán minister, pri vašom vystúpení počas prerokovávania PVV 4.8.2006 ste povedali: "Keď o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ". Na moju otázku, "pán minister,ako viete,že na slobode je 10 000 páchateľov ak ich súd neodsúdil?" ste odpovedali: "Ako vyplýva zo štatistickej ročenky,na tých číslach si trvám." Štat.roč.,na ktorú sa odvolávate hovorí:prehľad o trestnej agende na okresných súdoch:počet vecí a osôb vo veciach:SR rok 2006 došlých vecí:31 499, osôb: 39 778;vybavených+vecí: 28 697,osôb: 35 944; nevybavených+vecí:19 648, osôb:26 937.Pán minister, štat.roč.nehovorí nič o neodsúdených páchateľoch.Na zákalde čoho teda tvrdíte,že o takmer 10 000 páchateľov je na slovode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ?Nie je páchateľom ten,kto je právoplatne odsúdený? Chcete povedať,že v SR neplatí prezumpcia neviny? Toto je oficiálny postoj ministra spravodlivosti? Takáto má byť spravodlivosť podľa ministra spravodlivosti SR?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Padodočasne poverený minister spravodlivosti SR Štefan HarabinVážený pán minister, pri vašom vystúpení počas prerokovávania PVV 4.8.2006 ste povedali: "Keď o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ". Na moju otázku, "pán minister,ako viete,že na slobode je 10 000 páchateľov ak ich súd neodsúdil?" ste odpovedali: "Ako vyplýva zo štatistickej ročenky,na tých číslach si trvám." Štat.roč.,na ktorú sa odvolávate hovorí:prehľad o trestnej agende na okresných súdoch:počet vecí a osôb vo veciach:SR rok 2006 došlých vecí:31 499, osôb: 39 778;vybavených+vecí: 28 697,osôb: 35 944; nevybavených+vecí:19 648, osôb:26 937.Pán minister,na základe čoho ste si dovolili,že o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ? Nie je páchateľom ten,kto je právoplatne odsúdený? Chcete povedať,že v SR neplatí prezumpcia neviny? Toto je oficiálny postoj ministra spravodlivosti? Takáto má byť spravodlivosť podľa ministra spravodlivosti SR?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Padodočasne poverený minister spravodlivosti SR Štefan HarabinVážený pán minister, pri vašom vystúpení počas prerokovávania PVV 4.8.2006 ste povedali: "Keď o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ". Na moju otázku, "pán minister,ako viete,že na slobode je 10 000 páchateľov ak ich súd neodsúdil?" ste odpovedali: "Ako vyplýva zo štatistickej ročenky,na tých číslach si trvám." Štat.roč.,na ktorú sa odvolávate hovorí:prehľad o trestnej agende na okresných súdoch:počet vecí a osôb vo veciach:SR rok 2006 došlých vecí:31 499, osôb: 39 778;vybavených+vecí: 28 697,osôb: 35 944; nevybavených+vecí:19 648, osôb:26 937.Pán minister,štat.roč. nehovorí nič o neodsúdených páchateľoch,na základe čoho ste teda tvrdili,že o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ? Nie je páchateľom ten,kto je právoplatne odsúdený? Chcete povedať,že v SR neplatí prezumpcia neviny? Toto je oficiálny postoj ministra spravodlivosti? Takáto má byť spravodlivosť podľa ministra spravodlivosti SR?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, akými opatreniami vašej vlády zabezpečíte nárast príjmov v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 o 17 mld. Sk, ako to uvádzate v štátnom rozpočte na rok 2007?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, ktoré kroky vašej vlády zabezpečia v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v porovnaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, ktorými opatreniami chcete zabezpečiť v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v porovnaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, hovoríte koľko veľa ste toho za 100 dní vašej vldáy urobili. Aké opatrenia ste realizovali, že nezamestnanosť na Slovensku klesla pod 10%? Znamená to, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5-2%?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, akými krokmi sa vašej vláda podarilo za prvých 100 dní jej pôsobenia znížiť nezamestnanosť na Slovensku v poslednom období pod 10%? Môžete teda čakať, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5-2%?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, vďaka ktorým krokom vašej vlády za prvých 100 dní sa vám podarilo znížiť nezamestnanosť na Slovensku pod 10%? Chcete povedať, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5-2%?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, ktorými opatreniami ste zabezpečili v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v porovnaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, akými krokmi ste zabezpečili v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v porovnaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, vďaka ktorým opatreniam vašej vlády za prvých 100 dní vládnutia poklesla nezamestnanosť na Slovensku za posledné obdobie pod 10%? Bude za ďalšie obdobie vďaka takémuto zázraku pokles o ďalších 1,5-2%?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, ktoré opatrenia Vašej vlády počas vášho 100-dňového vládnutia zabezpečili pokles nezamestnanosti na Slovensku pod hranicu 10%? Takže, za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5-2%?
zodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister financi, akými ekonomickými opatreniami vlády zabezpečíte nárast príjmov v roku 2007 v proovnaní s rokom 2006 o 17 mld. Sk, ako to uvádzate v štátnom rozpočte na rok 2007?
zodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, akými krokmi sa vášmu ministerstvu podarilo za 100 dní pôsobenia vašej vlády znížiť nezamestnanosť na Slovensku v poslednom období pod 10 %. Môžeme teda čakať, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5 - 2 %?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktoré opatrenia vášho ministerstva počas vášho 100-dňového vládnutia zabezpečili pokles nezamestnanosti na Slovensku pod hranicu 10 %. Takže, za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5 - 2 %?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister, akými krokmi ste zabezpečili v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v provonaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister, vďaka ktorým ekonomickým krokom vašej vlády za prvých 100 dní, sa vám podarilo znížiť nezamestnanosť na Slovensku pod 10 %? Chcete povedať, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5 - 2 %?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, predseda vlády hovorí, koľkko veľa ste toho za 100 dní vašej vlády urobili. Aké opatrenia ste realizovali, že nezamestnanosť na Slovensku klesla pod hranicu 10 %? Znamená to, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5 - 2 %?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, vďaka ktorým opatreniam vášho ministerstva za prvých 100 dní poklesla nezamestnanosť na Slovensku za posledné obdobie 10 %? Bude za ďalšie obdobie vďaka takémuto zázraku pokles o ďalších 1,5 - 2 %?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister financií, ktorými opatreniami ste zabezpečili v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 1 mld. v proovní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister, ktorými opatreniami chcete zabezupečiť v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v provonaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister financií, ktoré ekonomické kroky vlády zabezpečenia v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v porovnaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister, predseda vlády SR hovorí, koľko veľa ste toho za 100 dní vašj vlády urobili. AKé ekonomické opatrenia ste realizovali, že nezamestnanosť na Slovensku klesla pod 10 %? Znamená to, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5 - 2 %?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister, ktoré ekonomické opatrenia, počas vášho 100-dňového vládnutia zabezpečili pokles nezamestnanosti na Slovensku pod hranicu 10 %? Takže, za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5 - 2 %:
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister, vďaka ktorým ekonomickým opatreniam za prvých 100 dní vládnutia poklesla nezamestnanosť na Slovensku za posledné obdobie pod 10 %? Bude za ďalšie obdobie vďaka takémuto zázraku pokles o ďalších 1,5 - 2 %?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padodočasne poverený minister financií SR Ján PočiatekPán minister, akými ekonomickými krokmi sa vám podarilo za 100 dní pôsobenia znížiť nezamestnanosť na Slovensku v poslednom období pod 10 %? Môžeme teda čakať, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5 - 2 %?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, vo svojom vystúpení pred podnikateľmi ste koncom októbra uviedli: "Keby som bol súhlasil hneď na začiatku s takýmto postupom Transpetrolu, aký bol pripravený, do konca života nemusím ani ja, ani mojích 15 generácií, pracovať." a "Ak by sme zrealizovali letisko, ako nám bolo navrhované, tak ani ja, ani mojich 15 generácií po mne, nemusí pracovať, pretože také čierne peniaze sa točia okolo týchto rôznych projektov." Chcem sa vás teda v tejto súvislosti opýtať: Kto sa vás v súvislosti s Transpetrolom a letiskom pokúšal korumpovať?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, v Programovom vyhlásení vlády SR sa na strane 49 píše: "Vláda SR pokladá prevenciu kriminality za základ trestnej politiky štátu" atď. Myslíte si pán predseda vlády, že 5 mil. Sk v rozpočte MV SR vyčlenených na prevenciu kriminality je dosť na to, aby ste tento sľub realizovali? Alebo sa väčších peňazí prevencia dočká až v poslednom roku vášho vládnutia?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, podľa návrhu vládneho zákona o zrušení krajských úradov MV SR, dôjde k zrušeniu nielen funkcie prednostu KÚ, ale aj Krajského úradu bez náhrady. Zaujíma ma spôsob, akým chcete vyriešiť plnenie úlohy prednostu KÚ zverené mu ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. V čl. 19 tohto zákona sa jasne píše o postavení KÚ, prednostu KÚ, ktorý je predsedom Bezpečnostnej rady kraja a ich povinnostiach. Ods. 8 čl. 9 hovorí jasne o tom, že členovia bezpečnostnej rady kraja sú pri výkone funkcie nezastupiteľní.
nezodpovedaná 21. 3. 2007Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, pri nástupe do funkcie predsedu vlády ste povedali, citujem: "...... preberáme túto krajinu v katastrofálnej bezpečnostnej situácii", koniec citátu. Akým prívlastkom hodnotíte bezpečnostnú situáciu teraz po viac ako ôsmich mesiacoch vašej vlády, keď podľa údajov z pripravovanej správy o bezpečnostnej situácii spracovávanej Ministerstvom vnútra SR je zrejmé, že vo všetkých ukazovateľoch došlo k zhoršeniu výsledkov tak v oblasti nápadu trestnej činnosti, objasňovania trestnej činnosti ako aj v dopravnej nehodovosti a následkov dopravných nehôd, počnú ľahkými zraneniami až po úmrtia.
nezodpovedaná 21. 3. 2007Martin Padodočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákPán minister vnútra, v Programovom vyhlásení vlády SR sa na strane 49 píše: "Vláda SR pokladá prevenciu kriminality za základ trestnej politiky štátu" atď. Myslíte si, pán podpredseda vlády, že 5 mil. Sk v rozpočte MV SR vyčlenených na prevenciu kriminality je dosť na to, aby ste tento sľub realizovali? Alebo sa väčších peňazí prevencia dočká až v poslednom roku vášho vládnutia?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, v pondelok vás na tlačovej konferencii pani poslankyňa Lucia Žitňanská vyzvala, aby ste sa vyjadrili k zámene pozemkov, ktoré uskutočnil Slovenský pozemkový fond pod vedením nominanta strany, ktorej ste predsedom. Vyjadrite sa ,prosím, k otázke, či považujete za etické a správne, aby sa takým spôsobom, ako bol medializovaný, vymieňali pozemky na južnom Slovensku za lukratívne pozemky pod Tatrami?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Martin Padodočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, v pondelok boli medializované informácie o zámene pozemkov, ktoré uskutočnil Slovenský pozemkový fond pod vedením politických strán vládnej koalície. Vyjadrite sa, prosím, k otázke, či považujete za etické a správne, aby sa takým spôsobom, ako bol medializovaný, vymieňali pozemky na južnom Slovensku za lukratívne pozemky pod Tatrami?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, 5. marca 2007 ste v odpovedi na moju interpeláciu uviedli, že problematika bezpečnosti SR v súvislosti so zrušením krajských úradov má byť vyriešená do 31. marca 2007. Ďalší termín bol 30. júna 2007. Dnes je 17. októbra 2007. Moja otázka: Ako je zabezpečená problematika bezpečnosti Slovenskej republiky po zrušení krajských úradov vyplývajúca z ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a kto vykonáva kompetencie prednostov krajských úradov, ktoré sú im zverené v čl. 9 tohto zákona?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Martin Padodočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, na tlačovej konferencii 12. 9. 2006 ste v informáciách o prípade "Hedvigy Malinovej" použili dva zásadné argumenty, ktoré mali potvrdzovať, že prípad sa nestal tak, ako ho poškodená oznámila a že celú vec si vymyslela. Ukázalo sa, vážený pán minister, že ste nehovorili pravdu, že ste zavádzali slovenskú verejnosť. Pán minister, čo vás viedlo k zverejneniu vlastných výmyslov ako argumentov získaných vyšetrovaním? Pán minister, akú osobnú zodpovednosť vyvodíte z tohto vášho kroku, ktorým ste znevážili Policajný zbor SR a zneistili všetkých občanov SR?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády Robert Fico, na hodine otázok a odpovedí dňa 25.10.2007 ste uviedli, že byt na Pažítkovej ulici ste nadobudli pre svoju mamičku tak, že ste sa dali dohromady s vaším bratom a vašou mamou. Koľko ten byt stál a akou sumou ste na ten byt prispeli vy?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Martin Padodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, pri predaji SPP neustále vyčítate predchádzajúcej vláde kurzový rozdiel 7 miliárd korún. Keď tak viete zaisťovať vývoj slovenskej meny, prečo ste know-how nepoužili pri peniazoch z eurofondov na roky 2007-2013? Dňa 4.8.2006 nám bolo schválených 11,6 miliárd euro, čo bolo vtedy 440 miliárd korún. Ku dnešnému dňu je táto suma 390 miliárd. Prečo ste tejto strate 50 miliárd korún nezabránili poistením kurzového rizika?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.