Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, ako chcete riešiť tzv. zlaté padáky pre končiacich funkcionárov v štátnych podnikoch a spoločnostiach?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVláda plánuje zefektívniť fungovanie štátnej správy. Vážený pán premiér, môžete nám priblížiť program ESO?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Oľga Nachtmannovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, ako sa pozeráte na zneužívanie výsostne akademickej pôdy na politické účely? (a dokonca z iného štátu?!)
nezodpovedaná 25. 7. 2012Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, problémom ktorý celé roky rezonuje v spoločnosti je vymožiteľnosť práva. Aké koncepčné opatrenia prijala vláda počas uplynulých sto dní na zlepšenie vymožiteľnosti práva?
nezodpovedaná 1. 8. 2012Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, na pondelkovom stretnutí s opozíciou ste sa zaoberali budúcnosťou EÚ, najmä pokiaľ ide o vznik bankovej, ekonomickej, fiškálnej únie. K akým záverom ste po rokovaní dospeli?
nezodpovedaná 8. 8. 2012Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, doteraz nik z tvorcov II. piliera nevysvetlil, čo viedlo vládu v roku 2003 k tomu, aby na poslednú chvíľu zmenila pripravovaný model rozdelenia odvodov 14:4 na model 9:9. Ako možno vysvetliť takýto hazard, keď sa vedelo, že deficit vytvorený odklonením polovice odvodov do DSS bude pokrytý len do roku 2010?
zodpovedaná 8. 8. 2012Oľga Nachtmannovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, doktorandské štúdium je III. stupňom VŠ štúdia a predpokladá aj absolvovanie viacerých skúšok v danom odbore. Okrem odpustenia nedostatkov v dizertačnej práci podpredsedu NR SR p. Figeľa boli mu odpustené aj skúšky v odbore sociálnej práce?
nezodpovedaná 24. 10. 2012Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš názor na návrhy SPP zvýšiť ceny plynu pre domácnosti od 1. 1. 2013?
nezodpovedaná 13. 3. 2013Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoDňa 12.3.2013 ste boli na kontrolnom dni na MF SR. Môžete bližšie charakterizovať, aké sú dopady kolapsu informačného systému finančnej správy na výber daní v roku 2012?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, na ostatnom zasadnutí Rady Európskej únie ste okrem iného hovorili aj o podpore vytvárania nových pracovných miest s fokusom na mladú generáciu. Aké sú konkrétne závery?
zodpovedaná 29. 5. 2013Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete na pôde parlamentu priblížiť témy riešené na summite, ktorého ste sa zúčastnili 22. mája v Bruseli? Ďakujem.
nezodpovedaná 19. 6. 2013Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám priblížiť témy Vášho nedávneho rokovania s predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom? Ďakujem.
nezodpovedaná 26. 6. 2013Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám, prosím, priblížiť ako je SR pripravená naplniť ciele v zdôrazňovanej prioritnej oblasti Európskej únie - oblasti vedy a výskumu?
nezodpovedaná 16. 10. 2013Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, mohli by ste nás informovať o záveroch stretnutia plenárneho zasadnutia predsedov vlád krajín V4 v Budapešti?
nezodpovedaná 23. 10. 2013Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, deficit verejných financií v roku 2014 sa v SR predpokladá výrazne pod 3 % HDP. Európska komisia prišla s návrhom využiť až niekoľko desatín percenta z HDP v prospech vybraných investičných projektov. Využila by SR danú možnosť? Ak áno, ktorých projektov by sa mohli investície týkať?
nezodpovedaná 14. 5. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete uviesť hodnotenie pôsobenia Slovenskej republiky v Európskej únii za 10 rokov jej členstva?
nezodpovedaná 28. 5. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, uplynul mesiac od podpisu memoranda o reverznom chode plynu, čo bolo zavŕšením ozaj náročných rokovaní. Môžete nás informovať, čo sa momentálne v tejto záležitosti deje?
nezodpovedaná 4. 6. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, Európska komisia v pondelok navrhla vyradenie SR z procedúry nadmerného deficitu. Ako táto pozitívna správa môže ovplyvniť ekonomický život Slovenska?
nezodpovedaná 4. 6. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v pondelok navrhla Európska komisia vyradenie SR z procedúry nadmerného deficitu, čo je pre Slovensko určite pozitívna správa. Môžete nás bližšie oboznámiť, čo to znamená pre kredibilitu Slovenska?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, Slovenská republika sa stala 100 % vlastníkom materskej spoločnosti SPP. Čo tento fakt znamená pre občanov Slovenska?
nezodpovedaná 2. 7. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, od 1. 7. 2014 Slovenská republika prevzala predsedníctvo V4. Aké konkrétne ciele stoja pred SR pre naplnenie základnej vízie V4?
nezodpovedaná 2. 7. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, od 1. 7. 2014 Slovenská republika prevzala predsedníctvo V4. Aké konkrétne ciele stoja pred SR pre naplnenie základnej vízie V4?
nezodpovedaná 9. 7. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, SR je medzi prvými 5 štátmi EÚ, ktoré môžu čerpať štrukturálne a investičné fondy v plánovacom období 2014-2020. Môžete nás, prosím, informovať o prioritách vlády pri ich čerpaní?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoNa Úrade vlády sa uskutočnila tlačová konferencia na tému plnenia druhého opatrenia zo sociálneho balíčka na zlepšenie životnej úrovne ľudí. Môžete nám priblížiť základné závery?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoNa Úrade vlády sa uskutočnila tlačová konferencia na tému plnenia druhého opatrenia zo sociálneho balíčka na zlepšenie životnej úrovne ľudí. Môžete nám priblížiť základné závery?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, mohli by ste nás, prosím, informovať, ako je vláda SR pripravená realizovať avizovaný balíček opatrení na zlepšenie kvality života občanov?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, mohli by ste nás, prosím, informovať, ako je vláda SR pripravená realizovať avizovaný balíček opatrení na zlepšenie kvality života občanov?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v spojitosti so znížením dodávok plynu očakáva vládu neľahké zimné obdobie. Ako sme pripravení na túto realitu?
nezodpovedaná 22. 10. 2014Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, na pondelkovom bilterálnom stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou ste okrem iného spomenuli aj prienik ekonomík našich krajín, nakoľko na Slovensku pôsobí 500 nemeckých firiem. Môžete nás bližšie oboznámiť so závermi v tejto otázke?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, výhodnosť zotrvania veľkej časti občanov Slovenskej republiky v druhom dôchodkovom pilieri je prinajmenšom diskutabilná. Aké sú možnosti vlády Slovenskej republiky na ochranu sporiteľov v DSS?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, výhodnosť zotrvania veľkej časti občanov Slovenskej republiky v druhom dôchodkovom pilieri je prinajmenšom diskutabilná. Aké sú možnosti vlády Slovenskej republiky na ochranu sporiteľov v DSS?
nezodpovedaná 4. 2. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, realita ukázala, že dôchodková reforma v roku 2004 realizovaná druhou vládou Mikuláša Dzurindu bola zle nastavená. Aké dopady má táto reforma na sporiteľov?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, hospodársky rast eurozóny je síce stabilný, ale z hľadiska globálnej ekonomiky Európa nie je v popredí. Ako je na tom makroekonomika Slovenska v porovnaní s inými krajinami eurozóny?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, hospodársky rast eurozóny je síce stabilný, ale z hľadiska globálnej ekonomiky Európa nie je v popredí. Ako je na tom makroekonomika Slovenskej republiky v porovnaní s inými krajinami eurozóny?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, slovenská ekonomika v prvotm štvrťroku 2015 zaznamenala podľa údajov Eurostatu najrýchlejší rast spomedzi eurozóny. Ako sa toto pozitívne číslo prejaví na životnej úrovni občanov?
zodpovedaná 27. 5. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v druhom sociálnom balíčku je aj príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie. Akou formou sa tento príspevok bude realizovať?
nezodpovedaná 17. 6. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám, prosím, priblížiť, ako sa pozitívny ekonomický vývoj v Slovenskej republike prejaví v životnej úrovni obyvateľstva?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, ochrana vonkajších hraníc EÚ a obzvlášť schengenského priestoru je prvoradou povinnosťou jednotlivých členských štátov pre zabezpečenie voľného pohybu osôb z členských krajín v tomto priestore. Hovorilo sa na včerajšom zasadnutí Európskej rady o konkrétnych návrhoch na zabezpečenie južnej hranice EÚ?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, zoznam bezpečných krajín môže zamedziť nekontrolovanému prílivu ekonomických migrantov do krajín EÚ. Hovorilo sa o tomto zozname na včerajšom zasadnutí Európskej rady?
zodpovedaná 18. 11. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, rozpočet SR na rok 2016 patrí podľa hodnotenia Európskej komisie medzi päticu najvyrovnanejších v Európksej únii. Ako hodnotíte tento fakt?
nezodpovedaná 18. 11. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v súvislosti s návrhom rozpočtu na rok 2016, ktorý patrí medzi päť najvyrovnanejších v Európskej únii, vláda očakáva v budúcom roku ďalší rast slovenskej ekonomiky. V ktorých oblastiach sa to podľa vás prejaví najviac?
nezodpovedaná 9. 12. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády zhodnoťte, prosím, význam schválenej zmeny Ústavy SR a novely Trestného zákona pre bezpečnosť občanov Slovenskej rpeubliky.
nezodpovedaná 9. 12. 2015Oľga Nachtmannovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, zhodnoťte, prosím, význam schválenej zmeny Ústavy SR a novely Tresného zákona pre bezpečnosť občanov SR.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.