Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 10. 2. 1999Mária Kadlečíkováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošPán minister, v poslednom čase sa objavuje veľká kritika na nízku ochranu argopotravinárskeho trhu. Poukazuje sa najmä na dovoz obilia z Maďarska a dovoz bravčového mäsa z krajín EÚ cez Českú republiku. Mohli by ste podať informáciu o tom, že koľko obilia, či bravčového mäsa sa doviezlo do SR do konca októbra 1998? A koľko za obdobie vášho pôsobenia vo funkcii ministra? Ktoré naše podnikateľské subjekty stoja za týmito dovozmi?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Mária Kadlečíkovápredseda vlády Mikuláš DzurindaPán predseda vlády, ako sa plní odporúčanie NR SR vláde SR prijaté uznesením NR SR k zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 1999 (uznesenie č. 226) vyčleniť zo všeobecnej rezervy vlády SR sumu 500 mil. Sk na odstránenie škôd spôsobených záplavami na východnom Slovensku?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Mária Kadlečíkovápredseda vlády Mikuláš DzurindaPán predseda vlády, ako sa plní uznesenie NR SR k zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 1999, v ktorom NR SR požiadala vládu SR vykonať v I. polroku 1999 presun finančných prostriedkov vyplývajúcich z § 2 písm. a) zákona NR SR č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva za roky 1996, 1997 a 1998 v sume 713 mil. Sk?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Mária Kadlečíkováminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýPán minister, poľnohospodárske podniky popri zníženom rozpočte a nepriaznivej ekonomickej situácii likvidujú najmä exekútori. Výsledky prieskumov dokazujú, že pri exekúciách nie je dodržiavaný zákon č. 240/1980 Zb. o poľnohospodárstve. Aké opatrenia Ministerstvo spravodlivosti pripravuje k tomu, aby bol tento nezákonný stav odstránený?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Mária Kadlečíkovápredseda vlády Mikuláš DzurindaPán predseda, ako sa plní uznesenie NR SR k zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 1999, v ktorom NR SR požiadala vládu SR vykonať v I. polroku 1999 presun finančných prostriedkov vyplývajúcich z § 2 písm. a) zákona NR SR č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva za roky 1996,1997 a 1998 v sume 713 mil. SK?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Mária Kadlečíkovápredseda vlády Mikuláš DzurindaPán predseda, ako sa plní odporúčanie NR SR vláde SR prijaté uznesením NR SR k zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 1999 (uznesenie č. 226) vyčleniť zo všeobecnej rezervy vlády SR sumu 500 mil. Sk na odstránenie škôd spôsobených záplavami na východnom Slovensku?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Mária Kadlečíkovápredseda vlády Mikuláš DzurindaPrečo za súčasnej zložitej ekonomickej situácie v školstve vláda uznesením č. 686 z 11. 8. 1999 uložila viazať krajským úradom aj výdavky na školstvo? Prečo tieto tak ako v roku 1998 nie sú súčasťou neregulovaného objemu výdavkov?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Kadlečíkovápredseda vlády Mikuláš DzurindaKoľko finančných prostriedkov bolo k dispozícii Štátneho podporného fondu poľnohospodárstva a potravinárstva podľa § 2 písm. a) zákona NR SR č. 40/1994 Z. z. ?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Kadlečíkováminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýKedy chce Ministerstvo spravodlivosti riešiť otázku vydržania poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy v notárskom poriadku, keď Ministerstvo pôdohospodárstva už novelu zákona č. 293/1992 Zb. na rokovanie vlády predložilo?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Kadlečíkováminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýPán minister, poľnohospodárske podniky popri zníženom rozpočte a nepriaznivej ekonomickej situácii likvidujú najmä exekútori. Výsledky prieskumov dokazujú, že pri exekúciách nie je dodržiavaný zákon č. 140/1998 Z. z. o poľnohospodárstve. Aké opatrenia Ministerstvo spravodlivosti pripravuje k tomu, aby bol tento nezákonný stav odstránený?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Kadlečíkovádočasne poverená predsedníčka vlády SR, dočasne poverená vedením Ministerstva financií SR a dočasne poverená vedením Ministerstva zdravotníctva SR Brigita SchmögnerováNa základe akého princípu pri reštrukturalizácii bankového sektoru sa uskutočnil prevod klasifikovaných útvarov rezortu pôdohospodárstva do Konsolidačnej banky Bratislava, keď dve tretiny poľnohospodárskych podnikov zaťažených tzv. starým blokom úverov zostalo v iných bankách.
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Kadlečíkováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátVážený pán minister, aké kroky podniká vláda SR voči zavedeniu pokladničného systému, ktorý má prinútiť pacientov k zaplateniu liekov predpísaných na recept v plnej výške?
nezodpovedaná 29. 11. 2000Mária Kadlečíkovápredseda vlády Mikuláš DzurindaAko sa plní zákonná povinnosť odvodu Fondu národného majetku SR voči štátnemu podpornému fondu pôdohospodárstva a potravinárstva vyplývajúca zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. § 2 písm. a)?
zodpovedaná 6. 12. 2000Mária Kadlečíkovápredseda vlády Mikuláš DzurindaAko sa plní zákonná povinnosť odvodu Fondu národného majetku SR voči štátnemu podpornému fondu pôdohospodárstva a potravinárstva vyplývajúca zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. § 2 písm. a)?
zodpovedaná 6. 12. 2000Mária Kadlečíkovápodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošVážený pán podpredseda vlády, pri vašich vystúpeniach v médiách máte k dispozícii hodnoverné údaje o výške rozpočtových výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.